Bloedafname

Bloedafname-locaties in de regio

Voor bloedafname en het inleveren van urine.

Kies hier uw bloedafname-locatie.

Kies uw plaats

  • Patiënten van de Trombosedienst moeten altijd voor 11.30 uur bloed laten prikken.
  • Online doseerkalender: met de (vaste) pincode op uw papieren kalender en uw patiëntennummer kunt u inloggen.
  • Moet uw kind geprikt worden, dan vragen wij u naar het Laboratorium Afname in het Slingeland Ziekenhuis te gaan.
 

Wanneer u gebruik maakt van één van de bloedafname-locaties in de regio, heeft u een aanvraagformulier van uw (huis)arts nodig, waarop uw gegevens volledig zijn ingevuld.

Het is belangrijk dat u bloed laat afnemen op de door ons aangegeven locaties. Dan bent u verzekerd dat al uw uitslagen in uw patiëntendossier van het Slingeland Ziekenhuis worden opgenomen (Mijn Slingeland). Bij een afspraak op de polikliniek of een ziekenhuisopname zijn uw gegevens direct ter inzage beschikbaar voor de behandelend specialist.

Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal als bloed en urine

Wetenschappelijk onderzoek op lichaamsmateriaal zoals bloed en urine is nodig voor een voortdurende verbetering van de gezondheidszorg. Lichaamsmateriaal dat na analyse overblijft kan voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden. Dit gebeurt op anonieme wijze, dat wil zeggen dat er niet meer kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is.
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijke of kwaliteitsdoeleinden, kunt u dit kenbaar maken bij de bloedafname of het inleveren van materiaal. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken, dit geldt dan voor alle toekomstige bloedafnames en inleveringen van materiaal. Voor meer informatie zie: Medische laboratoria


Deel deze pagina: