Chirurgie divers

Chirurgie divers

Gebroken heup

heupgewricht
De heup bevindt zich op de plaats waar het bovenbeen en bekken bij elkaar komen. Een gebroken heup betekent dat het bovenste deel van het bovenbeen gebroken is. Meestal breekt de heup dicht bij het heupgewricht.
Een breuk van het heupbeen is geen gebroken heup, dat is een bekkenfractuur.
 
Meestal is de breuk het gevolg van een val of ongeluk. Als er een zwakke plek in het bot ontstaat kan zelfs zonder een val of trauma een breuk ontstaan. Een risicofactor is botontkalking, ook wel osteoporose genoemd. Andere risicofactoren zijn botziekten, botkanker of uitzaaiingen van andere kankersoorten naar het bot. 
 

Symptomen

Een gebroken heup gaat meestal gepaard met de volgende symptomen:
 • Veel pijn aan heup en/of lies.
 • Een zwelling en bloeduitstorting rond de heup.
 • Het gewricht kan te makkelijk buigen of er zit juist geen beweging in. 
 • Het been met de gebroken heup lijkt korter. 
 • Het been is naar binnen of naar buiten gedraaid. 
 • Op het been staan lukt niet meer. 

Lees meer...

Liesbreuk

Een liesbreuk is een zwakke plek in de buikwand, in het weefsel onder de huid. De buikwand bestaat uit verschillende lagen: huid, vetweefsel, spieren en buikvlies. Bij een liesbreuk zit de zwakke plek in de lies, op de grens tussen onderbuik en benen. Door de opening in de buikwand drukt het buikvlies en vetweefsel tegen de huidlaag, dit heet ook wel de ‘breukzak’. Soms drukt ook een deel van de darm door de zwakke plek tegen de huid. Er ontstaat dan een bobbel op de plek van de breuk. Deze bult kan groter worden als iemand zwaar tilt, hoest of perst.
 
Een liesbreuk komt vaker voor bij mannen (27%) dan bij vrouwen (2%).
 
Een breuk zoals deze uit zich niet altijd in de lies. Als de buikwand op een andere plek verzwakt is of uitpuilt, dan kan er daar ook sprake zijn van een:
 • Navelbreuk (hernia umbilicalis)
 • Dijbreuk (hernia femoralis)
 • Bovenbuikbreuk c.q. buikbreuk (hernia epigastrica)
 • Littekenbreuk (hernia cicatricalis)


Lees meer...

Meervoudig ernstig gewond (Multi-trauma)

Een multi-trauma patiënt is een patiënt die meerdere ernstige letsels heeft, meestal ten gevolge van een ongeval. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van botbreuken, orgaanletsel, hersenletsel of letsel aan spieren, gewrichten of zenuwen.
 
De opvang van traumapatiënten vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de (trauma)chirurg. Bij ernstige ongevallen wordt op verzoek van de ambulancedienst het traumateam opgeroepen zodat de patiënt op de Spoedeisende Hulp opgevangen wordt door een team bestaande uit:
 • een (trauma)chirurg;
 • een anesthesioloog; 
 • een radioloog;
 • een verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp;
 • een radiodiagnostisch laborant;
 • en naar behoefte andere specialisten. 
Op deze wijze kan snelle en adequate hulp worden geboden. 
De zorg voor multi-trauma patiënten is wordt alleen gedaan in een traumacentra. Het Slingeland Ziekenhuis heeft een level 2 traumacentrum.
 
Multi-trauma patiënten moeten vaak meerdere malen geopereerd worden en soms ook enige tijd op de intensive care afdeling verblijven. De complexiteit van de behandeling en verzorging vragen om een zeer hoog expertiseniveau van de behandelaars.

Zie ook:


Lees meer...

Deel deze pagina: