divers

divers

Nierfalen

Nierfalen, ook wel nierinsufficiëntie genoemd, betekent dat de nieren niet goed werken.
Dit is het gevolg van andere aandoening(en). 
Er zijn twee vormen van nierfalen:
 • Acuut nierfalen: de nieren werken plotseling niet meer.
 • Chronisch nierfalen: de nieren gaan over een langere periode steeds slechter werken.

Oorzaak

De beschadiging van de nieren kan veroorzaakt zijn door:
 • een aangeboren nierziekte of afwijking;
 • nierfilter-ontsteking;
 • diabetes mellitus;
 • hoge bloeddruk;
 • langdurig gebruik van bepaalde medicijnen.
 • afsluiting van de urinewegen, bijvoorbeeld bij prostaatvergroting.

Symptomen

Bij acuut nierfalen ontstaan de symptomen ineens terwijl bij chronisch nierfalen de klachten geleidelijk zullen ontstaan. Als de nieren niet goed functioneren hopen afvalstoffen zich op in het lichaam, dit veroorzaakt diverse klachten.
 • jeuk;
 • kramp
 • tintelingen
 • grauwe huid
 • bloedarmoede
 • hoge bloeddruk
 • problemen met botten en gewrichten
 • kortademigheid
 • vermoeidheid, sufheid
 • hoofdpijn
 • gevoel van ziek zijn
 • vatbaar voor infecties
 • meer plassen, ook ’s nachts
 • vocht vasthouden
 • uitdroging, met als gevolg droge mond, holle ogen
Bij acuut nierfalen ontstaan de symptomen ineens terwijl bij chronisch nierfalen de klachten geleidelijk zullen ontstaan.
Lees meer...

Ernstig overgewicht (obesitas)

Ernstig overgewicht, ook wel obesitas genoemd, is slecht voor de gezondheid.
In 2015 blijkt de helft (50,3%) van de Nederlanders van 20 jaar of ouder overgewicht, waarvan 13.7% obesitas. Overgewicht komt vaker voor bij mannen maar obesitas meer bij vrouwen (bron: volksgezondheidenzorg.info).
Overgewicht ontstaat bijna altijd door te veel (en ongezond) eten en te weinig bewegen. Als we meer calorieën (energie) binnen krijgen door onze voeding dan het lichaam verbrandt slaat het lichaam dit teveel aan energie op in de vorm van vet. Zo ontstaat overgewicht. Naarmate er meer overgewicht is treden er vaker gezondheidsproblemen op.
 
Erfelijke, omgevings- en persoonlijke factoren kunnen een rol spelen bij obesitas. Ook een storing in de stofwisseling, een probleem met hormonen, een hersenbeschadiging en bepaalde medicijnen kunnen in zeldzame gevallen voor overgewicht zorgen.

BMI

De Body Mass Index (BMI) geeft aan of iemands gewicht ‘binnen de norm’ valt. U kunt uw BMI uitrekenen op de website van het Voedingscentrum.
Bij een normaal gewicht hoort een BMI tussen de 18,5 en 25. Mensen met een BMI van 25 of meer hebben overgewicht. Volwassenen met een BMI van 30 of meer hebben obesitas (ernstig overgewicht).
 
Ook de buikomtrek (middelomtrek) speelt een rol omdat vet rondom het middel nadeliger is voor je gezondheid dan vet op de heupen en billen. Bij vrouwen vormt een middelomtrek van 88 cm  of meer een verhoogd gezondheidsrisico en bij mannen bij 102 cm of meer.
Lees meer...

Zorgprogramma DiaCare

Het Slingeland Ziekenhuis is continu op zoek naar mogelijkheden om de zorg voor diabetespatiënten te verbeteren. Om die reden werkt het ziekenhuis sinds 2016 met het zorgprogramma DiaCare. Dit is een app voor op de mobiele telefoon waarmee mensen met diabetes meer zicht krijgen op hun diabetes en makkelijker kunnen samenwerken met hun behandelaar.
 
Het zorgprogramma DiaCare bestaat uit vier onderdelen:
 • Digitaal diabetesdagboek.
 • Mogelijkheid om de afspraak met de diabetesbehandelaar voor te bereiden.
 • Eenvoudig delen van meetgegevens met de behandelaar.
 • Educatiemodules met informatie over leven met diabetes.

Overzicht met digitaal diabetesdagboek

Met de DiaCare app hebben patiënten altijd een diabetesdagboekje op zak. In de app worden de meetwaarden uit de glucosemeter direct in overzichtelijke grafieken gezet. Hierdoor is in één oogopslag het verloop van uw glucosewaarden zichtbaar.
Samen met de diabetesverpleegkundige zien patiënten hun streefwaarde in de DiaCare app: iemand streeft ernaar tussen de 4 en 10 mmol/l te blijven. In de grafieken verschijnen de glucosewaarden die binnen deze streefwaarden zitten in het groen, zitten ze hier net buiten dan staan ze in het oranje en bij een grote afwijking worden ze getoond in het rood.
Bij de glucosewaarden is het mogelijk om extra informatie toe te voegen over insuline, koolhydraten, beweging of andere factoren die van invloed zijn op diabetes. Op basis hiervan kunnen patiënten, al dan niet samen met de behandelaar, de diabetes bijsturen. Indien patiënten een glucosemeter gebruiken die gekoppeld is aan de DiaCare app, dan worden de meetwaarden automatisch in de app gezet.

Lees meer...

Deel deze pagina: