Geriatrie
Patiéntenfolders

Geriatrie


Klinische geriatrie houdt zich bezig met de zorg voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis. De geriatrie legt zich toe op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het dan om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De klinisch geriater werkt in een multidisciplinair team. In de benaderingswijze van de patiënt wordt rekening gehouden met zijn/haar kwetsbaarheid en belastbaarheid. De nadruk ligt op herstel en behoud van de zelfredzaamheid van de oudere patiënt.
Telefoonnummer (0314) 32 94 04

De Specialisten

mevr. Karlietis

mevr. M.H.J. Karlietis
klinisch geriater

mevrouw Middeljans-Tijssen, geriater
mevr.
C.W. Middeljans-Tijssen
klinisch geriater

mevrouw G. Spronk, geriater
mevr.
G.S. Spronk
klinisch geriater
aandachtsgebied dagbehandeling en Valkliniek.

mevr. Vriens, geriater
mevr.
M.T.S. Vriens
klinisch geriater
aandachtsgebied de dagbehandeling Geriatrie.

Verpleegkundig specialistenMevr. M. Kaemingk
Verpleegkundig specialist Geriatrie

Een afspraak maken

Wanneer u een afspraak wilt maken voor de polikliniek Geriatrie, het geheugencentrum, voor de dagbehandeling, de valkliniek of het Indicatie Advies Centrum kan dat telefonisch op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 94 04.
Dit geldt ook voor het maken van eventuele vervolgafspraken.

Bij het eerste bezoek aan de polikliniek vragen wij u de volgende zaken mee te nemen:
 • De verwijsbrief van uw huisarts (tenzij deze al door uw huisarts is opgestuurd);
 • Een afsprakenkaartje voorzien van een sticker met uw correcte, actuele gegevens (of uw ponskaartje). Daarvoor kunt u zich wenden tot de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. 
 • Formulieren die wij u eventueel al hebben toegestuurd ter invulling.
 • Alle medicijnen die u gebruikt en, als u dat heeft, uw medicijnpaspoort of medicijnkaart; Zorg voor een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit is te verkrijgen bij uw apotheek.
 • Eventueel uw (lees)bril en/of gehoorapparaat.
 • Eventueel uw loophulpmiddel
Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan verzoeken wij u om tijdig contact met ons op te nemen.

MRSA bacterie
Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u of een gezinslid van u beroepsmatig in contact met levende varkens of vleeskalveren? Meld dit bij het maken van een afspraak.
Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.

Locatie poliklinieken

Werkwijze op de polikliniek Geriatrie

Op de polikliniek Geriatrie worden de lichamelijke, geestelijke en sociale toestand en functies in hun onderlinge samenhang bekeken. De klinisch geriater onderzoekt welke ziektebeelden er zijn en beoordeelt welke stoornissen kunnen of moeten worden behandeld. Het is niet altijd mogelijk om alle ziekten te genezen. Belangrijk is dat u zich zo zelfstandig mogelijk kunt redden en dat u tevreden bent over de kwaliteit van uw leven.

Het eerste gesprek dat u op de polikliniek heeft is een gesprek over uw klachten en gezondheidstoestand met de klinisch geriater. Dan gaat u met de doktersassistente naar de onderzoekskamer. Zij meet onder andere uw bloeddruk en maakt een hartfilmpje. In deze tijd heeft de klinisch geriater een gesprek met degene die met u meegekomen is (meestal uw partner of een familielid). Daarna onderzoekt de klinisch geriater u. Dit alles neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Vervolgens neemt een laborant bloed bij u af en indien nodig wordt er een röntgenfoto gemaakt.
Soms is verder onderzoek nodig, bijvoorbeeld door de psycholoog of moeten er extra röntgenfoto's gemaakt worden. Hiervoor wordt dan een andere afspraak gemaakt.

Alle gegevens van het onderzoek worden in het team besproken. Wij maken met u de afspraak om nog één keer terug te komen op de polikliniek. De klinisch geriater bespreekt dan de uitslagen en de behandeladviezen met u. Ook uw huisarts krijgt hierover bericht en zal daarna uw behandeling voortzetten. Een enkele patiënt blijft langer onder controle van de klinisch geriater.
Zo nodig bezoekt de maatschappelijk werkende van de polikliniek u thuis als er nog problemen zijn waarbij we u kunnen adviseren.

De dagbehandeling Geriatrie

Voor een aantal patiënten is het gangbare poliklinische bezoek ontoereikend. Er is dan een tussenvorm nodig tussen opname in het ziekenhuis en een poliklinische behandeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
 • snelle achteruitgang zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak (bijv. mobiliteitsstoornissen, incontinentie, onrust)
 • sterke verslechtering van al bekende problemen en een dreigende ontsporing in de thuissituatie
 • acute verwardheid
 • pre-operatief onderzoek en beoordeling van de belastbaarheid
De dagbehandeling Geriatrie is bedoeld om in zo kort mogelijke tijd een diagnose te stellen waarbij de lichamelijke, geestelijke en sociale toestand en functies van de patiënt in onderlinge samenhang worden bekeken. Tijdens de dagopname doorloopt de patiënt gedurende een dagdeel, in één keer een uitgebreid programma van onderzoeken. U hoeft dus niet verschillende keren naar het ziekenhuis te komen voor onderzoek op de polikliniek of bezoeken aan diverse specialisten.

De Valkliniek

De Valkliniek heeft tot doel:
 • snelle analyse van recent ontstane neiging tot vallen
 • het voorkomen van achteruitgang in het functioneren en de zelfredzaamheid en het voorkomen van angst om te vallen
 • het voorkomen van een nieuwe val, fracturen of ander letsel
 • het opsporen en zonodig behandelen van osteoporose (botontkalking)
 • het behoud van de zelfstandigheid

Het Geheugencentrum

Het Geheugencentrum verricht onderzoeken bij mensen met geheugenklachten en (beginnende) dementie. Er geldt geen leeftijdsgrens, dit betekent dat ook jonge(re) mensen worden onderzocht. Het eerste onderzoek duurt ongeveer 3 uur, zonodig volgt aanvullend onderzoek op een later tijdstip..
Het doel van het Geheugencentrum is het onderzoeken van de oorzaak van geheugenklachten, het stellen van een diagnose in een vroeg stadium en het uitsluiten van lichamelijke of andere behandelbare oorzaken.

Samenwerking buiten het Slingeland Ziekenhuis

Netwerkvorming (ketenzorg) bevordert de continuïteit van zorg en is van belang voor kwetsbare ouderen. De vakgroep klinische Geriatrie speelt hierin een belangrijke rol en werkt actief aan de verdere ontwikkeling van het geriatrisch netwerk in de regio. De geriaters zijn actief betrokken bij het Dementienetwerk West Achterhoek. Zij hebben een leidende rol bij Zowel NWA: zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek. Deze netwerken zijn ook te volgen op twitter.
Binnen de regio wordt ook samengewerkt met de vakgroepen Geriatrie van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, de Gelderse Vallei in Ede, en SKB in Winterswijk. Er vindt structurele kennisuitwisseling plaats door refereerbijeenkomsten tussen specialisten ouderengeneeskunde in de regio en de klinisch geriaters in Winterswijk. De klinisch geriaters zijn vaste consulenten in de verpleeghuizen van Azora en Sensire. Er wordt tevens regelmatig een bijdrage geleverd aan het "Alzheimercafé Doetinchem".

Richtlijn ‘Comprehensive Geriatric Assessment’

De richtlijn ‘Comprehensive GeriatricAssessment’ (CGA) is gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. Klinisch geriaters zijn medisch specialisten die zich hebben gespecialiseerd in de behandeling van ouderen. Ze werken in een algemeen ziekenhuis, academisch ziekenhuis of psychiatrisch ziekenhuis.
‘Comprehensive Geriatric Assessment’ is de naam voor het uitgebreide onderzoek dat de klinisch geriater doet als een patiënt de eerste keer komt. In deze richtlijn staat hoe klinisch geriaters hun werk in het ziekenhuis moeten doen om zorg van goede kwaliteit te kunnen geven. U kunt de richtlijn nalezen op www.kwaliteitskoepel.nl.
Hier leest u een korte samenvatting van de richtlijn. Zodat u, als patiënt of als mantelzorger, weet wat u mag verwachten van het werk van de klinisch geriater.

Meer informatie
* Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.

Laatst bijgewerkt op: 15-02-2017

Deel deze pagina: