Goed voorbereid naar uw arts

Goed voorbereid naar uw arts

Samen beslissen

Het Slingeland Ziekenhuis vindt het belangrijk dat u meedenkt en meepraat over uw zorg. Iedereen is tenslotte anders en u kent uzelf het beste. Een goed gesprek tussen arts en patiënt is daarom belangrijk. Zo kunt u samen beslissen over welke zorg het beste bij u past. Maar hoe bereidt u een gesprek met uw arts voor? Wij geven u een aantal tips.

Stel de ‘3 goede vragen’

Welke behandeling of onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af: risico’s, bijwerkingen, levensstijl, leefomstandigheden, beroep en wensen. De Patiëntenfederatie Nederland adviseert om in de spreekkamer sowieso de ‘3 goede vragen’ te stellen:
  • Wat zijn mijn mogelijkheden? 
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden? 
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

Filmpje over de 3 goede vragen:De campagne ‘3 goede vragen’ is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie van Medisch Specialisten. Het Slingeland Ziekenhuis ondersteunt dit initiatief. Meer informatie vindt u ook op www.3goedevragen.nl.

Meer tips voor het gesprek met uw arts

Naast deze vragen heeft u vast ook andere vragen. Stel deze ook altijd. Domme vragen bestaan niet.
Meer tips voor het gesprek met uw arts:
  • Geef aan als u iets niet helemaal begrijpt.
  • Geef aan als u ergens over twijfelt.
  • Neem uw vragen mee op papier en schrijf de antwoorden op. U kunt dan thuis de antwoorden rustig nalezen. U kunt ook het gesprek opnemen. Maak dit vooraf wel kenbaar bij uw arts.
  • Neem eventueel iemand mee naar het gesprek. Twee personen horen meer dan één. Daarnaast kan hij/zij eventueel aantekeningen maken die u thuis rustig kunt doorlezen. Zo kunt u zich beter concentreren op het gesprek.
  • Vat het gesprek aan het einde in uw eigen woorden samen. Zo kunt u samen met uw arts nagaan of u het begrepen heeft.
Adviezen voor een goed gesprek vindt u ook in de animatievideo van ‘Begin een goed gesprek’


Deze adviezen helpen om een goed gesprek met uw arts te voeren. Een arts beslist namelijk liever met u dan over u. Als u samen beslist welke behandeling het beste bij u past, is de kans van slagen het grootst.
Meer informatie vindt u ook in de folder 'Goed voorbereid naar uw arts'en op de website www.begineengoedgesprek.nl.
Laatst bijgewerkt op: 06-07-2017

Deel deze pagina: