IC-verpleegkundige

Intensive Care-verpleegkundige

Verpleegkundige vervolgopleiding

Randvoorwaarden toelating:

 • Voor het volgen van de vervolgopleiding tot Intensive Care-verpleegkundige geldt de voorkeur voor een dienstverband van tenminste 90%. Afhankelijk van al eerder verworven competenties is, in overleg met de praktijkopleiders, een part-time dienstverband ook mogelijk.
 • Voorafgaande aan de IC-opleiding wordt er 3 maanden voorgewerkt.
 • Aan het eind van de voorwerk-periode wordt er een advies vanuit de afdeling uitgebracht. Bij een positief advies wordt gestart met de vervolgopleiding.
 • De duur van de verpleegkundige vervolgopleiding tot Intensive Care-verpleegkundige bedraagt 18 maanden (bij een volledig dienstverband).
 • Het theoretische gedeelte van de opleiding tot Intensive Care-verpleegkundige wordt gevolgd aan de Radboud Health Academy te Nijmegen.
 • Het onderwijssysteem is modulair opgezet, voor het volgen van de opleiding Intensive Care-verpleegkundige volgt de student vier modules.

  Zie ook: algemene toelatingsvoorwaarden

Aanvullende IC-opleiding

Wanneer u in het bezit bent van een certificaat 'Cardiac Care-verpleegkundige' of 'Spoedeisende Hulp-verpleegkundige' kunt u de aanvullende IC-opleiding volgen. De duur van de aanvullende Intensive Care-opleiding bedraagt 10 maanden met de vooropleiding 'Cardiac Care' en duurt 15 maanden met een vooropleiding 'Spoedeisende Hulp-opleiding'. 
Voor het volgen van de aanvullende Intensive Care-opleiding gelden de volgende voorwaarden:
 • Een fulltime dienstverband (36 uur), voor het volgen van de aanvullende opleiding tot Intensive Care-verpleegkundige heeft de voorkeur. Afhankelijk van al eerder verworven competenties is een dienstverband van 80% of 90% ook mogelijk;
 • In het bezit zijn van een certificaat Cardiac Care-verpleegkundige of Spoedeisende Hulp-verpleegkundige;
 • Niet langer dan 2 jaar geleden op een Cardiac Care of Spoedeisende Hulp werkzaam zijn geweest.

Functie Intensive Care-verpleegkundige

Intensive Care-verpleegkundigen vervullen hun functie binnen de intensive care (IC) afdeling. Kenmerkend voor de IC-afdeling is de aanwezigheid en het gebruik van uitgebreide instrumenteel-technische voorzieningen en de complexe farmacotherapeutische behandeling.
De IC-verpleegkundige heeft de zorg voor één of meerdere patiënten met een dreigende of aanwezige ernstige stoornis van één of meerdere vitale functies. Dit veroorzaakt bij de patiënt een grote diversiteit aan gezondheidsproblemen die kenmerkend zijn voor het levensbedreigende karakter van de situatie.

De IC-verpleegkundige stemt haar zorg af op de specifieke situatie waarin de IC-patiënt zich bevindt, een situatie waarin de patiënt totaal afhankelijk kan zijn van zorgverleners en apparatuur in een hoogcomplexe zorgsituatie. De toestand van de patiënt kan snel wisselen en daardoor is de zorg vaak weinig voorspelbaar van karakter. De kans op (onverwachte) complicaties met ernstige, zo niet fatale gevolgen is groot.

Voor het vaststellen van gezondheidsproblemen beschikt de IC-verpleegkundige over de juiste bekwaamheid. Vakkundig, methodisch, doelgericht, resultaatgericht en patiëntgericht werken zijn daar kenmerken van. De kernbekwaamheid betreft het bewaken, ondersteunen en/of overnemen van de vitale functies van de patiënt.
De IC-verpleegkundige verschaft zich een gedetailleerd beeld van patiënten door continu gegevens te verzamelen uit verschillende bronnen: heteroanamnese, observaties, gegevens verkregen uit onderzoek en gegevens afkomstig van de op de patiënt aangesloten apparatuur. Door deze gegevens met elkaar in relatie te brengen, te registreren, te interpreteren en te rapporteren ontstaat het beeld van de toestand van de patiënt. Daarnaast wordt frequent overleg gevoerd met de arts en andere leden van het inter- en multidisciplinaire team.

De beperkingen die voortvloeien uit de ernst van de aandoening van de patiënt vragen om interventies waarbij, vaak handelend volgens protocollen en standaardprocedures, gebruik gemaakt wordt van specifieke apparatuur en/of hulpmiddelen. De IC-verpleegkundige wordt geacht deze apparatuur en/of middelen adequaat en doelgericht toe te passen Naast het uitvoeren van deze vaak complexe en technische zorg, besteedt de verpleegkundige in ruime mate aandacht aan de begeleiding van de patiënt en/of diens naasten. Daarnaast hebben de IC-verpleegkundigen een actieve rol in de dialoog over morele, ethische en juridische vraagstukken op de IC-afdeling.
De IC-verpleegkundige observeert de patiënt continu vanwege de (dreigende) risico's, die de toegepaste behandelingen met zich meebrengen. Omdat de toestand van de patiënt vaak te weinig ruimte laat voor uitstel is het noodzakelijk dat de IC-verpleegkundige in staat is om snel te kunnen beoordelen welke interventies noodzakelijk zijn.

De IC-verpleegkundige heeft ook een adviserende rol buiten de Intensive Care: dit betreft de CIV functie. Daarnaast maakt de IC-verpleegkundige deel uit van het reanimatie- en het spoed interventieteam. Ook speelt de IC-verpleegkundige een rol binnen de bedrijfshulpverlening in het Slingeland Ziekenhuis. De IC-verpleegkundige moet in staat zijn kennis en kunde over te brengen aan beginnende beroepsbeoefenaars, stagiaires van andere disciplines of nieuwe collega's. rol binnen de bedrijfshulpverlening in het Slingeland Ziekenhuis. De IC-verpleegkundige moet in staat zijn kennis en kunde over te brengen aan beginnende beroepsbeoefenaars, stagiaires van andere disciplines of nieuwe collega's.

Acute zorg verpleegkundige

Het is mogelijk om opgeleid te worden tot 'Acute zorg-verpleegkundige'. Dit houdt in dat de student zowel de Intensive care- als de Spoedeisende hulp-opleiding volgt.

De student start op of de Intensive care of de Spoedeisende hulp. Na het succesvol afronden van de opleiding gaat de student naar de andere afdeling. Het onderwijs wordt verzorgd door de Health Academy te Nijmegen. Het is (nog) mogelijk na het afronden van de eerste opleiding vrijstelling te krijgen voor module 1. Dit kan alleen in overleg met de praktijkopleiders en de Health Academy. Dit dient aangevraagd te worden door de student voordat men start met de opleiding. De Spoedeisende hulp-opleiding duurt 12 maanden en de Intensive care-opleiding 18 maanden bij een fulltime dienstverband.

Nadat de student de opleidingen succesvol heeft afgerond gaat men rouleren tussen de afdelingen Intensive care en Spoedeisende hulp.Laatst bijgewerkt op: 16-04-2018

Deel deze pagina: