Invalkrachten

Invalkrachten


Als invalkracht verricht u werk op oproepbasis tegen het uurloon dat is vastgelegd in een arbeidsovereenkomst (nulurencontract). In geval van piekdrukte of bij afwezigheid van vaste medewerkers als gevolg van verlof, vakantie, ziekte en dergelijke, kunt u worden opgeroepen. Het betreffen incidentele diensten, zonder de verplichting om wekelijks op vaste werkdagen en -tijden te werken. Als invalkracht geeft u tijdig de beschikbaarheid aan ons door, waardoor wij hier bij het inplannen van diensten rekening mee kunnen houden. Op de overeenkomst met een invalkracht is de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Ziekenhuizen niet van toepassing. Wij keren, conform deze CAO, toeslagen uit voor onregelmatige diensten, vergoedingen woon-/werkverkeer en vakantietoeslag. Het uurloon wordt vermeerderd met een percentage, waarmee het recht op vakantiedagen wordt verrekend.

Laatst bijgewerkt op: 16-04-2018

Deel deze pagina: