Slingeland Ziekenhuis

Kwaliteitskeurmerken en certificaten


De samenleving moet er op kunnen rekenen dat een ziekenhuis goede en veilige zorg biedt.
Een kwaliteitskeurmerk is een officiële erkenning dat het ziekenhuis aan bepaalde, van tevoren vastgestelde kwaliteitseisen voldoet.
Het Slingeland Ziekenhuis heeft o.a. de volgende keurmerken:

NIAZ-accreditatie ziekenhuis

NIAZ-accreditatie ziekenhuisSinds oktober 2007 heeft het Slingeland Ziekenhuis het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). In 2012 en 2016 is het Slingeland Ziekenhuis opnieuw geaccrediteerd, voor zowel het kwaliteitssysteem als het veiligheidsmanagementsysteem. In 2016 ontving het Slingeland Ziekenhuis daarnaast het predicaat ‘Best Practice’ ziekenhuis. Het predicaat ‘Best Practice’ wordt door het NIAZ uitgereikt aan ziekenhuizen die voor meer dan 95% voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen voor zorginstellingen. Het Slingeland Ziekenhuis voldoet voor 100% aan deze norm. Voor patiënten betekent dit dat zij erop kunnen vertrouwen dat het ziekenhuis voldoet aan de eisen voor goede en veilige zorg.
Een team van acht deskundigen (auditoren) komt elke vier jaar gedurende vier dagen uitgebreid onderzoek doen naar de manier waarop gezorgd wordt voor de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis.  Een jaar na de accreditatie komen NIAZ-auditoren opnieuw toetsen wat of er voldoende gewerkt aan is aan verbeteringen.
Zie de website: www.niaz.nl

Roze lintje borstkankerzorgroze lintje keurmerk

Het roze lintje wordt jaarlijks toegekend aan ziekenhuizen die voldoen aan de criteria die Borstkankervereniging Nederland (BVN) stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Bezoek de website van de BVN.
 

HKZ-certificaat afdeling dialyse

HKZ-certificaat afdeling dialyseDe dialyseafdeling is in 2005 opgericht en ontving een jaar later het HKZ-certificaat. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-certificaat geeft aan dat de dialyse-afdeling voldoet aan de kwaliteitseisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid zijn gesteld. Het betekent dat de afdeling goed georganiseerd is, cliënten centraal stelt en continu werkt aan optimalisering van de zorg.
Zie: www.hkzcertificaat.nl
 

ISO 15189 accreditatie Medische Laboratoriaaccreditatie med lab

Op 29 juni 2017 heeft de Raad voor Accreditatie de ISO 15189 accreditering verleend aan de Medische Laboratoria van het Slingeland Ziekenhuis. De Medische Laboratoria (Klinisch chemisch en hematologisch laboratorium en Medisch microbiologisch laboratorium) voldoen hiermee aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen voor medische laboratoria. Laboratoria die deze accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. Op de website van de Raad voor Accreditatie is te zien welke activiteiten tot de scope van deze accreditatie behoren.
 

Smiley kinderafdeling

De vereniging Kind en Ziekenhuis heeft de kinderafdeling, de kinderdagverpleging en de kraamafdeling van het Slingeland Ziekenhuis elk een bronzen 'Smiley' toegekend. Dit betekent dat de afdelingen voldoen aan de basiscriteria die de vereniging Kind en Ziekenhuis hanteert en dat zij zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor
ouders en kind.
De Smiley is een kwaliteitskeurmerk. Het geeft aan, dat de zorg op de afdeling waarvoor de Smiley is toegekend, voldoet aan alle criteria die de vereniging Kind en Ziekenhuis daaraan stelt.
Neokeurmerk
Slingeland Ziekenhuis heeft het Neokeurmerk gekregen voor de neonatologie welke wordt uitgegeven door  Vereniging van Ouders van Couveusekinderen middels een uitgebreide visitatieprocedure.
 
 

Seniorvriendelijk 2017-2018

Het Slingeland Ziekenhuis heeft het keurmerk 'seniorvriendelijk ziekenhuis' gekregen van KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie in Nederland. Om het keurmerk te krijgen wordt een ziekenhuis op 14 kwaliteitsaspecten beoordeeld die voor ouderen van belang zijn. 
 

VVaatkeurmerkaatkeurmerk en spataderkeurmerk

Het Slingeland Ziekenhuis heeft jaarlijks, sinds 2007, het keurmerk voor Vaatzorg ontvangen van Harteraad (voorheen de Hart&Vaatgroep). Het keurmerk geeft aan dat het ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitscriteria voor goede vaatzorg van de Vereniging van Vaatpatiënten. De criteria hebben betrekking op de specialisatie van de artsen, de onderlinge samenwerking, de reikwijdte van het behandelingsaanbod en mogelijkheden voor diagnostiek.
Het Slingeland heeft ook het 'spataderkeurmerk' gekregen voor de spataderbehandelingen.
Zie: www.harteraad.nl.

 

Patiëntenwijzer bloed- en lymfklierkanker

Het Slingeland Ziekenhuis heeft een groen vinkje voor bloed- en lymfklierkanker. Een ziekenhuis krijgt een groen vinkje als het voldoet aan de gestelde minimale voorwaarden voor goede bloed- en lymfklierkankerzorg. De betrokken kankerpatiëntenorganisaties bepalen ieder half jaar welke ziekenhuizen in aanmerking komen voor het groene vinkje.

Pluim voor vruchtbaarheidszorg

Het Slingeland Ziekenhuis heeft een Pluim voor vruchtbaarheidszorg. Een ziekenhuis ontvangt dit keurmerk als het voldoet aan de kwaliteitscriteria van Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.  
 

5 Sterren voor Apneuzorg: topkliniek

Het Slaapcentrum van het Slingeland Ziekenhuis heeft vier sterren voor Apneuzorg. Deze sterren worden uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Slaapapneupatiënten. Slaapklinieken worden beoordeeld op een aantal aspecten van het diagnoseproces. Een ziekenhuis kan 1 tot 5 sterren ontvangen.
 

Hygiëne Consult Nederland: certificaat HACCP/voedselveiligheid

De centrale keuken van het Slingeland Ziekenhuis is gecontroleerd op de naleving van de hygiënecode voor de zorginstellingen en behaalde een 9,5 (uitstekend). Certificaat HCN
 

ZiekenhuisonderzoekSlingeland-Ziekenhuis-keurmerk%20ziekenhuisonderzoek.png

Jaarlijks doet Uniterd Consumers een tevredenheidsonderzoek voor alle ziekenhuizen in Nederland.Ook voor het Slingeland Ziekenhuis zijn de resultaten bekend: gemiddeld scoort het Slingeland Ziekenhuis een 8,1.
De details en scores op de verschillende onderdelen kunt u bekijken op de website: Resultaten ziekenhuisonderzoek Slingeland Ziekenhuis.

Slingeland-Ziekenhuis-score ziekenhuisonderzoek 2018- Bereikbaarheid 7,9 Communicatie 8,3 Faciliteiten 8,2 Maaltijden 8,3 Medewerkers 8,7
 

Ziekenhuischeck: ziekenhuizen vergelijken

Ziekenhuizen meten ieder jaar wat de kwaliteit van hun zorg is. Ze houden deze cijfers bij voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Zorginstituut Nederland. Ook worden de cijfers gebruikt om de zorg steeds verder te verbeteren.  Op Ziekenhuischeck.nl vindt u de kwaliteitscijfers van alle ziekenhuizen in Nederland.
ziekenhuischeck.jpg?1538641047734


Laatst bijgewerkt op: 29-11-2019

Deel deze pagina: