Slingeland Ziekenhuis

Kwaliteitskeurmerken en certificaten


De samenleving moet er op kunnen rekenen dat een ziekenhuis goede en veilige zorg biedt.
Een kwaliteitskeurmerk is een officiële erkenning dat het ziekenhuis aan bepaalde, van tevoren vastgestelde kwaliteitseisen voldoet.
Het Slingeland Ziekenhuis heeft o.a. de volgende keurmerken:

NIAZ-accreditatie ziekenhuis

NIAZ-accreditatie ziekenhuisSinds oktober 2007 heeft het Slingeland Ziekenhuis het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). In 2012 en 2016 is het Slingeland Ziekenhuis opnieuw geaccrediteerd, voor zowel het kwaliteitssysteem als het veiligheidsmanagementsysteem. In 2016 ontving het Slingeland Ziekenhuis daarnaast het predicaat ‘Best Practice’ ziekenhuis. Het predicaat ‘Best Practice’ wordt door het NIAZ uitgereikt aan ziekenhuizen die voor meer dan 95% voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen voor zorginstellingen. Het Slingeland Ziekenhuis voldoet voor 100% aan deze norm. Voor patiënten betekent dit dat zij erop kunnen vertrouwen dat het ziekenhuis voldoet aan de eisen voor goede en veilige zorg.
Een team van acht deskundigen (auditoren) komt elke vier jaar gedurende vier dagen uitgebreid onderzoek doen naar de manier waarop gezorgd wordt voor de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis.  Een jaar na de accreditatie komen NIAZ-auditoren opnieuw toetsen wat of er voldoende gewerkt aan is aan verbeteringen.
Zie: www.niaz.nl
Roze lintje Borstkankerzorg

Roze lintje borstkankerzorg

Het roze lintje wordt jaarlijks toegekend aan ziekenhuizen die voldoen aan de criteria die Borstkankervereniging Nederland (BVN) stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Bezoek de website van de BVN.
 

HKZ-certificaat afdeling dialyse

HKZ-certificaat afdeling dialyseDe dialyseafdeling is in 2005 opgericht en ontving een jaar later het HKZ-certificaat. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-certificaat geeft aan dat de dialyse-afdeling voldoet aan de kwaliteitseisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid zijn gesteld. Het betekent dat de afdeling goed georganiseerd is, cliënten centraal stelt en continu werkt aan optimalisering van de zorg.
Zie: www.hkzcertificaat.nl
 

ISO 15189 accreditatie Medische Laboratoria

Op 29 juni 2017 heeft de Raad voor Accreditatie de ISO 15189 accreditering verleend aan de Medische Laboratoria van het Slingeland Ziekenhuis. De Medische Laboratoria (Klinisch chemisch en hematologisch laboratorium en Medisch microbiologisch laboratorium) voldoen hiermee aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen voor medische laboratoria. Laboratoria die deze accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. Op de website van de Raad voor Accreditatie is te zien welke activiteiten tot de scope van deze accreditatie behoren.

Smiley kinderafdeling

Smiley’s kinderafdelingDe vereniging Kind en Ziekenhuis heeft de kinderafdeling en de kinderdagverpleging van het Slingeland Ziekenhuis elk een bronzen 'Smiley' toegekend. Dit betekent dat de afdelingen voldoen aan de basiscriteria die de vereniging Kind en Ziekenhuis hanteert en dat zij zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor ouders en kind.
De Smiley is een kwaliteitskeurmerk. Het geeft aan, dat de zorg op de afdeling waarvoor de Smiley is toegekend, voldoet aan alle criteria die de vereniging Kind en Ziekenhuis daaraan stelt.
Zie: www.kindenziekenhuis.nl

Gastvrijheidszorg met sterren **** Gastvrijheidszorg Onderzoek uitgevoerd 2014 4 sterren

Gastvrijheidszorg is een belangrijke pijler van waardevolle zorg. het Slingeland Ziekenhuis werkt steeds gerichter aan een gastvrijheidsbeleid. 'Gastvrijheidszorg met sterren' is een waarderingssysteem voor de kwaliteit van gastvrijheid in zorginstellingen, waarbij maximaal vijf sterren zijn te behalen. Belangrijke onderdelen van gastvrijheid in de zorg zijn natuurlijk gezond en lekker eten en servicegerichtheid. Maar ook de manier waarop medewerkers cliënten helpen, is van belang.
Het Slingeland Ziekenhuis heeft vier sterren gekregen in 2015. In de beoordeling zijn complimenten gegeven voor gastvrijheid, betrokkenheid, aandacht, deskundigheid en veiligheid; onderwerpen die stuk voor stuk terugkomen in het strategische beleid van ons ziekenhuis. Lees hier de beoordeling.
Zie: www.zorgmetsterren.nl 
Zie ook de uitzending van Gezonde Zorg over gastvrijheid

Seniorvriendelijk 2017-2018

Het Slingeland Ziekenhuis heeft het keurmerk 'seniorvriendelijk ziekenhuis' gekregen van KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie in Nederland. Om het keurmerk te krijgen wordt een ziekenhuis op 14 kwaliteitsaspecten beoordeeld die voor ouderen van belang zijn. 
 

VVaatkeurmerkaatkeurmerk en spataderkeurmerk

Het Slingeland Ziekenhuis heeft jaarlijks, sinds 2007, het keurmerk voor Vaatzorg ontvangen van de Hart en Vaatgroep (tegenwoordig: Harteraad). Het keurmerk geeft aan dat het ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitscriteria voor goede vaatzorg van de Vereniging van Vaatpatiënten. De criteria hebben betrekking op de specialisatie van de artsen, de onderlinge samenwerking, de reikwijdte van het behandelingsaanbod en mogelijkheden voor diagnostiek.
Het Slingeland heeft ook het 'spataderkeurmerk' gekregen voor de spataderbehandelingen.

Zie: www.harteraad.nl.

Kwaliteitsziekenhuis Achmea

Het Slingeland Ziekenhuis is door verzekeraar Achmea uitgeroepen tot kwaliteitsziekenhuis voor de operaties bij dikkedarmkanker en voor de behandeling heupvervanging.
De ziekenhuizen die de kwalificatie krijgen, scoren bovengemiddeld op de door Achmea geselecteerde aandoeningen. Op grond hiervan kunnen de verzekerden een goede keuze maken in welk ziekenhuis zij de desbetreffende behandeling willen ondergaan.
Om aan ziekenhuizen het stempel 'kwaliteitsziekenhuis' te kunnen geven, is er gekeken naar de aspecten:
  • medische kwaliteit;
  • wachttijden en doorlooptijden;
  • patiëntgerichtheid.

 

LPZmeting

Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) 

Het Slingeland Ziekenhuis neemt deel aan de LPZ meting. Hier wordt jaarlijks gemeten hoe men in de zorginstelling omgaat met zorgproblemen en hoe deze worden vermeden. De meting vindt plaats bij alle patiënten in de zorginstelling. De zorgproblemen die gemeten kunnen worden zijn decubitus, ondervoeding, smetten, chronische wonden, incontinentie, infecties, vallen en vrijheidsbeperkende maatregelen.Meer informatie vindt u ook op het Kwaliteitsvenster Slingeland van de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen.


 Laatst bijgewerkt op: 12-01-2018

Deel deze pagina: