Klinische Chemie (KCHL)
Patiéntenfolders

Medische laboratoria


De medische laboratoria bestaan uit drie vakgebieden: Hematologie, Klinische Chemie en Microbiologie.

Klinische chemie en Hematologie

Klinische Chemie en Hematologie (KCHL) is het vakgebied dat zich richt op laboratoriumonderzoek van lichaamsvloeistoffen (zoals bloed, urine) en van cellen in het bloed en beenmerg.
De medewerkers van het laboratorium verrichten met behulp van (bio)chemische, fysische en microscopische technieken onderzoek. De klinisch chemicus ziet er op toe of het juiste materiaal op de juiste wijze wordt afgenomen en geanalyseerd en adviseert de aanvragend arts.

Medische microbiologie

Het onderzoek op het Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) richt zich op micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels/gisten en parasieten) die bij de mens infecties kunnen veroorzaken. MML hanteert verschillende methodes om een infectie te ontdekken, zoals microscopisch onderzoek, kweken, het aantonen van antigenen/antistoffen en genetisch materiaal.
De arts-microbioloog ziet er op toe of het juiste materiaal op de juiste wijze geanalyseerd wordt en adviseert de aanvragend arts over de diagnostiek en behandeling van infectieziekten. Achtergrond informatie over infectieziekten (inclusief diagnostiek en behandeling) kunt u vinden in het online MicroVademecum.  

Laboratoriumonderzoek

Onderzoek in het laboratorium kan de volgende vragen mogelijk beantwoorden:
 • Kan er een ziekte worden vastgesteld of uitgesloten?
 • Wat is het verloop van de ziekte?
 • Heeft de ingezette behandeling succes?
 • Kan er een ziekte worden voorkomen?
Onderzoek geeft niet altijd een duidelijk antwoord op deze vragen. Er zijn bijvoorbeeld honderden verschillende bloedonderzoeken mogelijk. Bij de meeste ziekten geven slechts één of enkele van deze onderzoeken een afwijkend resultaat. Bij sommige ziekten laat bloedonderzoek zelfs helemaal geen afwijking zien. Uw arts beslist welke (van de vele mogelijke) onderzoeken in uw geval nodig zijn.

Afname- en verpakkingsmaterialen

De medische laboratoria stelt verzend- en transportmateriaal ter beschikking aan aanvragers van onderzoek uit de eerstelijnszorg. Met behulp van de gele verzend-enveloppen kan de patiënt het materiaal, op een veilige en hygiënische manier verpakt, aanleveren bij de medische laboratoria van het Slingeland Ziekenhuis. De patiënt kan de enveloppe via de post versturen, inleveren bij een bloedafname-locatie of rechtstreeks afgeven aan het loket van het Laboratorium Afname.
Zodra de medische laboratoria de enveloppe ontvangen, sturen zij nieuw afname- en verpakkingsmateriaal en een aanvraagformulier terug naar de aanvrager uit de eerstelijnszorg. Op het adreskaartje staat vermeld welk afnamemateriaal er in de enveloppe zit. Op de achterkant van iedere enveloppe is in vier stappen beschreven hoe het materiaal verpakt dient te worden.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van de laboratoria is in handen van de unitmanager:
 • Mevr. E. Kalsbeek
  Telefoonnummer: (0314) 32 94 02

De specialisten

 • Dhr. Dr. S.G.A. Koehorst (professioneel hoofd/klinisch chemicus)
 • Dhr. Dr. M.P. Schuijt (klinisch chemicus)
 • Mevr. Drs. E. de Jong (arts-microbioloog, professioneel hoofd) 
 • Mevr. Dr. C.M.A. Swanink (arts-microbioloog)
 • Drs. E.M.L. Denie (arts-microbioloog, chef de clinique)
 • Dhr. Dr. B. Postma (arts-microbioloog)

De medewerkers

Naast klinisch chemici, artsen-microbioloog en unitmanager zijn er teamleiders, doktersassistenten, medisch analisten en hygiënisten werkzaam op de laboratoria.

De doktersassistenten

Het bloed wordt afgenomen door de doktersassistenten. Tevens verzorgt een aantal doktersassistenten de taken voor de trombosedienst.

Medisch analisten

Het laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd door de medisch analisten. Zij hebben een opleiding op MBO- of HBO-niveau gevolgd aan een laboratoriumschool.

De hygiënisten

De hygiënisten van de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie adviseren en instrueren de medewerkers van de ziekenhuisafdelingen en externe instanties over het voorkomen en bestrijden van infecties.

Laboratoriumgids

Voor een overzicht van alle onderzoeken is er een laboratoriumgids, deze staat online. Op www.uwbloedserieus.nl kunt u aanvullende informatie vinden over medisch laboratorium onderzoek.

Stage

Echt leren doe je in de praktijk. Met een stage krijg jij het vak in de vingers. Mocht je iets willen weten over stage lopen bij het laboratorium dan kun je contact opnemen met een van onze stage-coördinatoren:

Kwaliteit

Op 29 juni 2017 heeft de Raad voor Accreditatie de ISO 15189 accreditering verleend aan de Medische Laboratoria van het Slingeland Ziekenhuis. De Medische Laboratoria voldoen hiermee aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen voor medische laboratoria. Laboratoria die deze accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. Op de website van de Raad voor Accreditatie is te zien welke activiteiten tot de scope van deze accreditatie behoren.

Contact met medische laboratoria Slingeland

Film: Bloedonderzoek in het laboratoriumLaatst bijgewerkt op: 24-01-2019

Deel deze pagina: