MDL-ziekten

Maag-, darm- en leverziekten


Op de polikliniek Maag-, darm- en leverziekten (MDL) worden patiënten gezien met klachten en aandoeningen van de spijsverteringsorganen (slokdarm, maag en darmen, alvleesklier, galwegen en lever).
Veel voorkomende klachten waarvoor u verwezen kan worden naar de mdl-arts zijn onder andere buikpijn, maagklachten, bloedarmoede, bloed in de ontlasting, chronische diarree, obstipatie en geelzucht.

Locatie en bereikbaarheid

De polikliniek Maag-, darm- en leverziekten bevindt zich op de: 1e etage, routenummer 52.
De polikliniek is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via het telefoonnummer (0314) 32 93 35.
Zie ook:

Samenwerking

Voor de behandeling van specifieke aandoeningen wordt nauw samengewerkt met o.a. de chirurgen, internisten, gynaecologen, urologen en radiologen van het ziekenhuis. Er vinden diverse formele overleggen tussen de zorgverleners plaats om patiëntenzorg te bespreken, zoals de 'oncologiecommissie'. Ook wordt er samengewerkt met verschillende academische ziekenhuizen en instellingen voor behandelingen die niet in het Slingeland Ziekenhuis kunnen worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld bestralingen).

Specialisten

De Mdl-artsen van het Slingeland Ziekenhuis hebben een grote expertise over de volle breedte van hun vakgebied. Allen werken tevens in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk. 


 Andriessen, mdl-arts

dhr. R.W. Andriessen

 • Sinds mei 2017 werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis
 • Chef de clinique, allround MDL-arts met aandachtsgebied advanced endoscopy.
 • Opgeleid in Radboudumc Nijmegen en ziekenhuis Rijnstate in Arnhem
 • Tel.: (0314) 32 93 35

Dr. de Boer, mdl-arts

dhr. Dr. S.Y. de Boer

 • Sinds 1992 werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis.
 • Allround mdl-arts met bijzondere belangstelling voor endoscopische technieken en oncologie.
 • Opgeleid in Nijmegen, Arnhem en Leiden.
 • Gepromoveerd op de invloed van verhoging van de bloedsuikerspiegels op de motoriek van het maagdarmkanaal.
 • Tel.: (0314) 32 93 35

 

dhr. F. Govaert

 • sinds 2016 werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis
 • Allround MDL-arts met als aandachtsgebied advanced endoscopy.
 • Opleiding tot MDL-arts in VieCuri te Venlo, het Atrium te Heerlen, MUMC te Maastricht.
 • Tel.: (0314) 32 93 35

Dr. van den Hazel, mdl-arts

dhr. Dr. S.J. van den Hazel

 • Sinds 2003 werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis.
 • Allround mdl-arts met bijzondere belangstelling voor leverziekten (o.a. hepatitis B en C).
 • Opgeleid in Arnhem, Nijmegen en Rotterdam.
 • Gepromoveerd op de behandeling van galweginfecties.
 • Tel.: (0314) 32 93 35

Dr. van den Meeberg, mdl-arts

dhr. Dr. P.C. van de Meeberg

 • Sinds 1997 aan het Slingeland Ziekenhuis verbonden.
 • Allround mdl-arts met een bijzondere belangstelling voor de behandeling van overgewicht.
 • Opgeleid in Utrecht.
 • Gepromoveerd op de behandeling van ziekten die de uitscheiding van gal belemmeren (primair biliaire cirrose en primair scleroserende cholangitis).
 • Tel.: (0314) 32 93 35
 

mevr. S. Nauta

 • Sinds 2017 werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis
 • Allround MDL-arts met aandachtsgebied colonpoliepen.
 • Opleiding tot MDL-arts Radboudumc, Rijnstate en Deventer ziekenhuis.
 • Voorheen werkzaam in Gelre Ziekenhuis in Zutphen
 • Tel.: (0314) 32 93 35

 

 dhr. J.W.G. Tielen

 • Sinds 1 juli 2016 aan het Slingeland Ziekenhuis verbonden
 • Allround MDL-arts, met aandachtsgebied chronische darmontstekingen.
 • Opleiding tot MDL-arts in het Radboudumc in Nijmegen 
 • Voorheen werkzaam in Groene Hart Ziekenhuis Gouda
 • Tel.: (0314) 32 93 35

Physician-assistent

mevr. E.J. de Vries

 • Werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis sinds september 2009
 • Werkzaam op verpleegafdeling MDL
 

Afspraak maken

Wanneer u een afspraak wilt maken kan dat aan de balie van de polikliniek Maag-, darm- en leverziekten (routenummer 52) of via telefoonnummer (0314) 32 93 35, op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur.
Als u een controle afspraak wilt maken (niet voor nieuwe patiënten) kunt u ook via Mijn Slingeland  een afspraak maken met de mdl-arts.
Onze wachttijd voor niet-spoedeisende onderzoeken kunt u zien in het wachttijden-overzicht.

MRSA

Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden? Meld dit bij het maken van de afspraak en aan de balie. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor uw afspraak? Meld dit dan tijdig bij het secretariaat van de polikliniek Maag-, darm- en leverziekten (telefoonnummer (0314) 32 93 35). Zo kan er nog iemand anders in uw plaats komen.

Dagconsult

De polikliniek Mdl werkt met een zogenaamd dagconsult. Wanneer uw huisarts de verwijsbrief naar ons opstuurt (elektronisch of via fax), dan worden de noodzakelijke onderzoeken vaak al in gang gezet nog voordat u door de arts bent gezien. Als u liever eerst een arts spreekt voordat de onderzoeken worden gedaan, kan dit natuurlijk altijd.

Co-assistent

Het kan zijn dat u gezien wordt door een co-assistent, hiervoor zal van tevoren uw toestemming gevraagd worden. Co-assistenten zijn in opleiding tot arts en werken onder supervisie en begeleiding van de mdl-arts.

Wat neemt u mee voor uw afspraak:

 • Een afsprakenkaartje voorzien van een sticker met uw correcte, actuele gegevens (of uw ponskaartje). Daarvoor kunt u zich wenden tot de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. 
 • Het pasje van uw zorgverzekering.
 • De (ingevulde) vragenlijst als u die heeft gekregen.
 • Neem alle medicijnen die u gebruikt mee (ook alle middelen die u zelf bij de drogist of apotheek heeft gekocht) en/of uw medicijnpaspoort of medicijnkaart. Zorg voor een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit is te verkrijgen bij uw apotheek.
 • Indien van toepassing: loophulpmiddel (stok, rollator, looprek) of rolstoel.
 • Hulpmiddelen als (lees)bril en/of gehoorapparaat.
Trekt u, als u onderzoeken moet ondergaan, makkelijk zittende kleding aan. Dat is handig bij het aan- en uitkleden. Neem eventueel extra ondergoed mee. Verder raden wij u aan om iets mee te nemen, zoals een boek of een tijdschrift, dat kan zorgen voor wat afleiding tijdens de momenten waarop u moet wachten.

Eerste afspraak op de polikliniek: dagconsult

Tijdens uw eerste bezoek (het dagconsult) worden de onderzoeken die nodig zijn en het gesprek met de arts, zoveel mogelijk op een dag(deel) ingepland. Hierdoor heeft de arts belangrijke uitslagen van uw onderzoeken al binnen wanneer u bij hem op gesprek komt. Deze werkwijze is voor u snel en effectief, waardoor ook de wachttijden kort zijn.
Als u niet kiest voor het dagconsult, dan worden de onderzoeken ingepland na het eerste gesprek met de arts. Dit kan betekenen dat u meerdere keren naar het ziekenhuis moet komen.

Gang van zaken bij een dagconsult

Tijdens het dagconsult heeft u eerst alle benodigde onderzoeken en vervolgens een gesprek met de maag-, darm- en leverarts.
 1. Wanneer uw huisarts u verwijst naar de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten, stuurt deze uw gegevens direct door naar de MDL polikliniek. Uw huisarts geeft aan wanneer u de polikliniek kunt bellen. De maag-, darm- en leverarts kan dan beoordelen welke onderzoeken u moet ondergaan zonder u eerst ontmoet te hebben.
 2. De secretaresse van de polikliniek zal samen met u een afspraak maken voor een telefoongesprek met de verpleegkundige.
  - Indien de MDL-arts anders besluit, wordt contact met u opgenomen.
 3. De verpleegkundige belt u op de afgesproken tijd om aanvullende informatie van u te krijgen en uitleg te geven over de onderzoeken. Tevens kunt u zelf vragen stellen aan de verpleegkundige.
 4. U ontvangt schriftelijke informatie en het overzicht met geplande tijdstippen van uw onderzoeken. De onderzoeken die u moet ondergaan worden (zoveel mogelijk) in een dagdeel gepland.
 5. Aansluitend op de onderzoeken hebt u een afspraak met de maag-, darm- en leverarts. Hij zal eerst op uw klachten ingaan en zo nodig een lichamelijk onderzoek verrichten. Hierna worden alle uitslagen van de onderzoeken besproken en zal hij samen met u beslissen of er nog meer onderzoeken nodig zijn, of dat er direct een behandeling gestart kan worden.

Eerst afspraak met mdl-arts (zonder dagconsult)

Het is mogelijk om, in plaats van het dagconsult, eerst een gesprek te hebben met de maag-, darm- en leverarts voordat er onderzoeken voor u worden ingepland. Dit betekent dat het gesprek met de arts en de benodigde onderzoeken niet op dezelfde dag zullen plaatsvinden.

Om een afspraak te maken met de maag-, darm- en leverarts kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek. Zij plannen dan samen met u een afspraak op het spreekuur. Telefoonnummer: (0314) 32 93 35.

Verpleegkundig spreekuur

Iedere woensdagmiddag is er een verpleegkundig spreekuur van 13.00 uur tot 16.30 uur op de polikliniek Maag-, darm- en leverziekten (routenummer 52, 1e etage).

Het verpleegkundig spreekuur is bedoeld voor patiënten met een chronische maag-, darm- of leverziekte. U wordt door de MDL -arts naar het verpleegkundig spreekuur verwezen. Een afspraak maakt u via het secretariaat van de maag-, darm- en leverartsen. Telefoon (0314) 32 93 35.

Voorlichting en vragen

De MDL-verpleegkundige geeft voorlichting over o.a. de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, hepatitis, de behandeling en de invloed die de ziekte kan hebben op uw leven en uw omgeving. Met deze voorlichting hopen wij dat u beter in staat bent uw ziekte onder controle te houden en eventuele signalen van de ziekte vroegtijdig te herkennen. Ook kunt u bij de verpleegkundige terecht met uw vragen en voor begeleiding en nazorg-gesprekken na ziekenhuisopname.

Meer informatie

Onderstaand vindt u links naar websites met meer informatie over allerlei maag-, darm- en leverziekten. Verschillende van deze websites zijn tevens website van een patiëntenvereniging.


*Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.


 
 
 
 


Laatst bijgewerkt op: 15-01-2019

Deel deze pagina: