Neurologie
Patiéntenfolders

Neurologie


De vakgroep Neurologie houdt zich bezig met aandoeningen van het centrale en perifere zenuwstelsel, de hersenen, het ruggenmerg en de spieren. In dit vakgebied bestaan er raakvlakken met bijna alle andere specialismen. De ziektes variëren van bijvoorbeeld acute hersenbloedingen tot en met het carpaal tunnel syndroom. Het vakgebied beslaat ruim 4000 aandoeningen. Voor meer informatie over het vakgebied: www.neurologie.nl.

Polikliniek Neurologie, route 38

Zie ook:

De specialisten

Mevr. E.H. van Keeken

neuroloog en klinisch neurofysioloog
Aandachtsgebied: kinderneurologie.
 • In het Slingeland Ziekenhuis werkzaam sinds 2008.
 • Polikliniek Neurologie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Dhr. dr. G.E.M. Kienstra

neuroloog en klinisch neurofysioloog.
 • Aandachtsgebied: neuro-oncologie, behandeling met botuline-toxine, duizeligheid, neuro-musculaire ziekten.
 • In het Slingeland Ziekenhuis werkzaam sinds 2001.
 • Polikliniek Neurologie: maandag en woensdag

Dhr. dr. R.A. van der Kruijk

neuroloog en klinisch neurofysioloog.
 • Aandachtsgebieden: vasculaire en spoedeisende neurologie, multiple-sclerose.
 • In het Slingeland Ziekenhuis werkzaam sinds 1993.
 • Polikliniek Neurologie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Mevr. dr. G.Pons van Dijk

(Kinder)neuroloog en klinisch neurofysioloog.
 • Aandachtsgebieden: kinderneurologie, hoofdpijn, neuromusculaire ziekten en epilepsie
 • specialisatie duikerarts
 • In het Slingeland Ziekenhuis werkzaam sinds 2015.
 • Polikliniek Neurologie: Dinsdag tot en met vrijdag

Mevr. M.C. Siegersma

neuroloog

Mevr. dr. J.A. van Vliet

neuroloog en klinisch neurofysioloog.
 • Aandachtsgebieden: hoofdpijn en slaapstoornissen
 • In het Slingeland Ziekenhuis werkzaam sinds 2010.
 • Polikliniek Neurologie: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Dhr. C.J.W. van de Vlasakker

neuroloog en klinisch neurofysioloog
 • Aandachtsgebieden: bewegingsstoornissen (ziekte van parkinson), behandeling met botuline-toxine, neuro-psychiatrie, cognitieve stoornissen, aangeboren en verworven hersenletsel, epilepsie, slaapstoornissen.
 • In het Slingeland Ziekenhuis werkzaam sinds 1997.
 • Polikliniek Neurologie: maandag, woensdag en vrijdag.

Dhr. dr. P.E. Vos

neuroloog
 • Aandachtsgebieden: neuro-traumatologie, spoedeisende neurologie, late gevolgen van traumata
 • In het Slingeland Ziekenhuis werkzaam sinds 2012.
 • Polikliniek Neurologie: maandag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend.


Afspraak maken

Wanneer u een afspraak* wilt maken kan dat mondeling bij de balie of via telefoonnummer (0314) 32 95 76, op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur. U kunt ook online een afspraak plannen met de neuroloog. Let op: voor de CTS-poli (Carpale-Tunnel-Syndroom), CBR-keuring (rijbewijs), Hoofdpijnpoli en Rugcentrum moet u telefonisch een afspraak maken.

Bij het bezoek aan de polikliniek wordt u verzocht ervoor te zorgen dat u de volgende zaken meeneemt:
 • Een afsprakenkaartje voorzien van een sticker met uw correcte, actuele gegevens (of uw ponskaartje). Daarvoor kunt u zich wenden tot de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. 
 • de verwijsbrief van de verwijzend arts, als deze niet digitaal is verzonden.
 • medicijnkaart en/of uw medicijnen indien u die gebruikt. Zorg voor een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit is te verkrijgen bij uw apotheek.
 • leesbril indien u die gebruikt
Bent u verhinderd voor een afspraak, dan verzoeken wij u om tijdig contact met ons op te nemen tel: (0314) 32 95 76.

Afspraken die met voorrang (spoed) moeten plaatsvinden:
 • bij ons bekende patiënten: afspraak wordt gemaakt via het secretariaat, telefoonnummer (0314) 32 95 76.
 • nieuwe patiënten: afspraak wordt door de huisarts gemaakt, nadat deze telefonisch overleg met dienstdoende neuroloog heeft gehad.
Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u of een gezinslid van u beroepsmatig in contact met levende varkens of vleeskalveren? Meld dit bij het maken van een afspraak.
Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.

Polikliniek Neurologie

De polikliniek Neurologie bevindt zich op de begane grond, u volgt routenummer 38.

Bij een polikliniekbezoek wordt u verzocht, voordat u plaats neemt in de wachtkamer, zich te melden bij de polikliniekmedewerker. Daarbij moet u de verwijsbrief van de verwijzend arts (uw huisarts of specialist) overleggen. U wordt uit de wachtkamer opgehaald door de neuroloog.

Na het bezoek aan de specialist en indien nader onderzoek moet plaatsvinden, wordt u verder geholpen door de polikliniekmedewerker.

Onderzoeken en behandelingen

Als uw specialist daar aanleiding toe ziet, zal nader onderzoek plaats vinden. Daarbij kan het gaan om de volgende onderzoeken:
 • Laboratorium onderzoek van bloed en/ of urine.
 • Beeldvormend onderzoek zoals CT-scan en MRI. Deze onderzoeken vinden plaats op de afdeling röntgendiagnostiek.
 • Functieonderzoek. Hiermee wordt het onderzoeken bedoeld van de verschillende onderdelen van het zenuwstelsel, o.a. door het zogenaamde "doormeten" zoals EMG (spierzenuw-onderzoek) en EEG (hersenfilmpje).
De specialist zal de onderzoeken met u bespreken. De meeste onderzoeken vinden plaats op afspraak, soms kunt u daar zelf een afspraak voor maken anders maakt de polikliniekmedewerker hiervoor in overleg met u een afspraak. Folders over functieonderzoeken zijn bij het secretariaat te verkrijgen. Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij het Bureau Patiëntenvoorlichting.

Opleiding

De vakgroep Neurologie is betrokken bij het onderwijs van arts-assistenten, co-assistenten, gespecialiseerde verpleegkundigen en klinisch-neurofysiologisch laboranten. Het kan zijn dat u tijdens uw polikliniekbezoek met één van hen te maken krijgt. Uw neuroloog zal u dat ter plaatse uitleggen.

Samenwerking buiten het Slingeland Ziekenhuis

Als er aanleiding is om onderzoek of behandeling te laten plaats vinden buiten de afdeling Neurologie van het Slingeland Ziekenhuis, wordt in het algemeen contact gelegd met de afdeling Neurologie van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen of de afdeling neurochirurgie van het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Voor M.S. patiënten volgt veelal een verwijzing naar het VU Ziekenhuis te Amsterdam. De vakgroep Neurologie heeft ook voor andere specifieke aandoeningen goede contacten met universitaire neurologie centra elders.

De vakgroep neurologie participeert intensief in het landelijk overleg over de acute CVA-zorg, is actief binnen meerdere landelijke commissies op het gebied van kwaliteitsbevordering en maakt deel uit van de Stroke Service Oost Gelderland. Voor TIA en CVA patiënten wordt nauw samengewerkt met de vakgroepen Cardiologie, Vaatchirurgie en Revalidatiegeneeskunde. De maatschap Neurologie werkt ook samen met de vakgroep Klinische Geriatrie in het kader van de geheugenpoli en met de vakgroep Kindergeneeskunde in de vorm van een gezamenlijk spreekuur.

Meer informatie over neurologische ziekten en aandoeningen*Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.
De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.


Laatst bijgewerkt op: 05-09-2017

Deel deze pagina: