Oncologie-verpleegkundige

Oncologie-verpleegkundige

Verpleegkundige vervolgopleiding

Randvoorwaarden toelating

 • Voor het volgen van de vervolgopleiding tot oncologie-verpleegkundige geldt een dienstverband van minimaal 28 uur.
 • Duur van deze verpleegkundige vervolgopleiding tot oncologie-verpleegkundige bedraagt 11 tot 16 maanden, dit is afhankelijk van het dienstverband.
 • Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt gevolgd aan de Radboud Health Academy te Nijmegen.
Zie ook: algemene toelatingsvoorwaarden

Functie oncologieverpleegkundige

Verpleegkundige zorg aan patiënten met oncologische aandoeningen vindt plaats in meerdere settings zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en alle transmurale varianten die mogelijk zijn.

Op het gebied van de zorg aan patiënten met oncologische aandoeningen, heeft de verpleegkundige te maken met een steeds groter wordende patiëntengroep in de Nederlandse gezondheidszorg en samenleving. De zorg betreft patiënten van alle leeftijdscategorieën, van beide geslachten en met verschillende sociaal-culturele achtergronden.

In de zorg aan patiënten met oncologische aandoeningen heeft de verpleegkundige te maken met verpleegproblemen als gevolg van de diagnostiek en de behandeling van de kanker, waarbij vaak zonder vastgestelde protocollen gehandeld zal moeten worden. Daarnaast ontstaan vaak onvoorspelbare en voor de patiënt levensbedreigende (potentiële) verpleegproblemen, als gevolg van de ingrijpende behandelingen. De oncologie-verpleegkundige werkt in de preventie, curatieve zorg, nazorg, palliatieve zorg en terminale zorg, waardoor het zorgbereik waarbinnen zij zich beweegt, breed is.

Om als oncologie-verpleegkundige te kunnen functioneren dient de verpleegkundige te beschikken over specifieke kennis en inzichten van de oncologische aandoeningen en de specifieke diagnostiek. Daarnaast, kennis in het bijzonder van ingrijpende oncologische behandelingen en de daarbij horende verpleegkundige interventies gedurende alle stadia van het ziek zijn van de patiënt.
Het herkennen en vaststellen van de zorgsituatie en het plannen en uitvoering geven aan complexe interventies behoort tot de vakbekwaamheid van een oncologie-verpleegkundige.
Het handelingsrepertoire van de oncologie-verpleegkundige wordt gekenmerkt door:
 • analytische en probleemoplossende vaardigheden;
 • technische vaardigheden;
 • communicatieve vaardigheden;
 • samenwerkingsvaardigheden;
 • het vermogen te reflecteren op haar eigen gedrag en handelen.
Specifieke kennis is benodigd op het gebied van:
 • anatomie/fysiologie en pathologie van de orgaansystemen;
 • biologische en psychische ontwikkeling van de mens in al zijn levensfasen;
 • de genetische achtergrond van tumoren;
 • de onderscheiden behandelvormen: chirurgie, chemotherapie, targeted therapie en immunotherapie en het omgaan met toxische stoffen, radiotherapie en het omgaan met radioactieve bronnen en biologische therapieën en de mogelijke combinaties van deze behandelvormen;
 • experimentele behandelingen en het leveren van een bijdrage aan klinisch wetenschappelijk onderzoek;
 • complementaire therapieën;
 • de effecten van het 'natuurlijk' beloop van de ziekte en de behandelmodaliteiten;
 • begeleiding van de patiënt en zijn naasten, gedurende alle fasen van het ziekteproces;
 • veilig en verantwoord kunnen werken met gevaarlijke stoffen;
 • ethiek rondom ziek zijn, behandelen en levenseinde.


Laatst bijgewerkt op: 16-04-2018

Deel deze pagina: