Orgaan- en weefseldonatie

Orgaan- en weefseldonatie


'Donatie' is het ter beschikking stellen van gezonde organen en/of weefsels van iemand die overleden is. De gezonde organen en weefsels gaan naar patiënten die de organen of weefsels dringend nodig hebben. Deze patiënt kan door de donatie in leven blijven of de kwaliteit van zijn leven aanmerkelijk verbeteren. Transplantatie is het vervangen van het zieke orgaan of weefsel bij een patiënt door een gezond orgaan of weefsel van een donor.
Het doneren van organen en/of weefsels is voor nabestaanden vaak een extra emotionele gebeurtenis. Toch is het van levensbelang om na te denken over wat organen en weefsels voor zieke mensen kunnen betekenen.

Aandacht voor orgaandonatie

Na de stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van D66 voor een nieuw registratiesysteem is er veel aandacht voor orgaandonatie. De Eerste Kamer moet zich nog uitspreken over dit wetsvoorstel. Tot die tijd verandert er niets.
Wel heeft het voorstel veel vragen opgeroepen en gesprekken gestart over orgaandonatie. Via de website van D66 is informatie verkrijgbaar over het Actieve Donatie Registratie systeem (ADR).
Tijdens de Donorweek in 2017, hebben vrijwilligers, ambassadeurs en medische professionals in het hele land voorlichting en gastlessen over orgaan- en weefseldonatie gegeven. En vooral benadrukt dat het belangrijk is een keuze vast te leggen.

Donatiecoördinator

In het Slingeland Ziekenhuis is een donatiecoördinator werkzaam. De donatiecoördinator zorgt ervoor dat in het ziekenhuis respectvol en volgens de regels wordt omgegaan met orgaan- en weefseldonatie. De donatiecoördinator ondersteunt artsen en verpleegkundigen tijdens het proces waar donatie aan de orde komt en verzorgt scholing en voorlichting.

Wanneer kan men donor zijn?

Iedereen kan toestemming geven voor donatie. Pas op het moment van overlijden stelt een arts vast of iemand daadwerkelijk donor kan zijn.

Orgaandonatie

  • Ook na een circulatie-stilstand, waarbij er geen bloedcirculatie meer is, is er in een aantal gevallen nog donatie van nieren, longen en lever mogelijk. Dit wordt een 'donation after circulatory death' (DCD) genoemd (voorheen non-heartbeating donatie genoemd).
  • Indien een patiënt op de IC-afdeling, bewezen hersendood is, maar de hartslag en ademhaling kunstmatig in stand gehouden kan worden, is het mogelijk dat organen geschikt blijven voor donatie. Bij deze procedure, de 'donation after brain death' (DBD) (voorheen de heart-beating donatie genoemd), kunnen in principe hart, longen, lever, pancreas, nieren en dunne darm gedoneerd worden.  
Orgaandonatie is alleen mogelijk als iemand in het ziekenhuis overlijdt.

Weefseldonatie

Voor weefseldonatie is zuurstofrijk bloed niet belangrijk. Donatie van weefsels kan daarom bijna altijd, ook als iemand thuis overlijdt.

Procedure

De gang van zaken met betrekking tot het doneren van organen en/of weefsel gaat volgens strenge regels. Als de overledene medisch gezien geschikt is voor donatie, dan raadpleegt de arts het ‘Donorregister’. In dit register staat welke keuze de overledene heeft gemaakt. Het donorregister kan dag en nacht worden geraadpleegd.
Als de overledene als donor geregistreerd staat of de nabestaanden geven toestemming voor donatie, dan meldt de arts de overledene aan als donor bij de Nederlandse TransplantatieStichting (NTS).
De selectie van de ontvanger vindt plaats op basis van een aantal vastgestelde medische criteria die staan in de wet op de orgaandonatie.

De donatie vertraagt de begrafenis of crematie van de overledene niet. Na zowel orgaan- als weefseldonatie kan de overledene gewoon worden opgebaard, thuis of in een rouwcentrum.Uiteraard maken de nabestaanden op geen enkele wijze kosten als gevolg van de orgaan- en/of weefseldonatie. 

Bekijk ook het filmpje 'Orgaandonatie, hoe gaat dat?' onderaan deze pagina.


Meer informatie

Vragen over orgaandonatie (Nederlandse Transplantatie Stichting)


orgaandonatie, hoe gaat dat?


Laatst bijgewerkt op: 16-11-2017

Deel deze pagina: