Over het Slingeland

Algemene informatie

Over het Slingeland Ziekenhuis

Adresgegevens

Pesoneel, Organisatie en Opleidingen
Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25 - ingang G (directie en diensten)
7009 BL Doetinchem

Postadres:
Slingeland Ziekenhuis
Afdeling PO&O
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

Tel.: (0314) 32 99 11
E-mail: po@slingeland.nl
 

Het Slingeland Ziekenhuis

Het Slingeland Ziekenhuis heeft 305 bedden en er zijn ongeveer 1600 vaste medewerkers in dienst. Het aantal specialisten bedraagt ongeveer 100, daarbij zijn bijna alle specialismen vertegenwoordigd.

Opleidingsziekenhuis

Het Slingeland Ziekenhuis heeft een uitgebreid aanbod van opleidingen waaronder diverse medische opleidingen, (gespecialiseerd) verpleegkundige en paramedische opleidingen. Daarnaast zijn er allerlei mogelijkheden voor het lopen van een stage of het volgens van een inservice opleiding zoals operatie-assistent of anesthesiemedewerker.
Daarnaast heeft het ziekenhuis verschillende artsenopleidingen in huis (arts-assistenten en co-assistenten).

Inrichting

Ook wat betreft de inrichting van het ziekenhuis proberen wij een zo prettig mogelijke omgeving voor patiënten, medewerkers en bezoekers te realiseren. De vaste kunstcollectie van het ziekenhuis is daarvan een onderdeel. Daarnaast zijn er periodieke exposities in de poligang, de binnentuin (alleen ‘s zomers), de vitrines in de ontvangsthal en de gang naar het personeelsrestaurant.

Prestatie-Indicatoren

Vanuit de overheid en de maatschappij komt de vraag om meer inzicht te krijgen in het functioneren van ziekenhuizen. Inzicht in de prestaties van ziekenhuizen is ook voor patiënten van groot belang.
De inspectie voor de Gezondheidszorg, de Vereniging Academische Ziekenhuizen, de Orde van Medische Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hebben daarom gezamenlijk een 'indicatorenset' ontwikkeld. De prestatie-indicatoren zijn meetbare aspecten van de zorg die de kwaliteit, de veiligheid, en de doelmatigheid van de zorg inzichtelijk maken.
Ieder jaar worden vanaf 1 juni de prestatie-indicatoren van alle ziekenhuizen openbaar.
De Stuurgroep Kwaliteitszorg zal nagaan ten aanzien van welke indicatoren verbetermaatregelen wenselijk zijn.

» prestatie indicatoren

Calamiteiten

Het Slingeland Ziekenhuis heeft in een bedrijfsnoodplan vastgelegd welke acties worden ondernomen bij calamiteiten. Iedere afdeling beschikt over een bedrijfsnoodplan speciaal afgestemd op die locatie en mogelijke calamiteiten. Het Slingeland Ziekenhuis heeft een team van ruim 40 bedrijfshulpverleners.

Dit team is speciaal opgeleid voor het verlenen van eerste hulp, alarm slaan, het blussen van een beginnende brand en het regelen van een ontruiming. In het geval van een calamiteit komt dit team gelijk in actie totdat er hulp van buitenaf is gearriveerd (politie en brandweer).

Veilige zorg en veilig werken

In het Slingeland Ziekenhuis is het abstracte begrip 'veiligheid' concreet gemaakt op de werkvloer. Door een integrale veligheidstoets af te nemen op alle afdelingen wordt gekeken hoe de stand van zaken is betreffende de veiligheid. De afdelingshoofden en directeuren voeren de veiligeheidstoets gezamenlijk uit. Het Slingeland neemt bovendien deel aan het landelijk veiligheidsprogramma VMS.Laatst bijgewerkt op: 28-05-2018

Deel deze pagina: