Bekkenfysiotherapie: behandeling specifieke klachten


Stress-incontinentie

Stressincontinentie is de meest voorkomende vorm van incontinentie. Kenmerkend voor deze vorm is het verlies van kleine beetjes urine bij buikdruk verhogende activiteiten. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij hoesten, niezen of tijdens het sporten omdat de druk in de buik verhoogt tijdens deze momenten. Dit heet ook wel inspanningsincontinentie of hoge druk-incontinentie.
Stress-incontinentie ontstaat meestal na een bevalling, echter veel andere factoren spelen mee zoals zwaar hoesten, zwaar tillen, overgewicht en onvoldoende beweging. Als een vrouw bevalt van een kind, worden de bekkenbodemspieren opgerekt. Als deze spieren niet getraind worden kunnen ze verzwakt blijven met mogelijk incontinentie tot gevolg. Als de spieren verzwakt zijn, betekent dit dat ze onvoldoende sterk zijn om de plasbuis snel te kunnen steunen bij een drukverhogend moment. Het gevolg is het verlies van druppeltjes urine.
Deze vorm van incontinentie komt bij vrouwen van elke leeftijd voor.
Behandeling De bekkenfysiotherapeut kan samen met u een oefenschema opzetten om uw bekkenbodemspieren te trainen om er voor te zorgen dat de spieren weer voldoende sterk zijn en goed functioneren om de drukverhogende momenten op te vangen.

Aandrang-incontinentie

Aandrang–incontinentie is een vorm van incontinentie waarbij de blaas zich in een keer leegt zonder dat u hier invloed op heeft. Dit gebeurt vaak terwijl u (net) niet op het toilet zit. Kenmerkend is dat het gaat om verlies van scheuten urine of zelfs het ongewild legen van de gehele blaasinhoud.
Een oorzaak kan zijn dat uw bekkenbodemspieren te gespannen zijn waardoor de blaas geïrriteerd raakt. De hoge spierspanning van de bekkenbodem heeft ook tot gevolg dat u de blaas niet goed leeg kan plassen. Hierdoor kan urine in de blaas achterblijven, wat urineweginfecties tot gevolg kan hebben. Ook zal uw blaas eerder seintjes geven dat er geplast moet gaan worden (u hebt sneller aandrang om te plassen).

Behandeling

De bekkenfysiotherapeut leert u bewust te worden van de functie van uw bekkenbodemspieren; hoe kunt u deze aanspannen, maar vooral ook hoe kunt u deze spieren ontspannen. U leert voelen wat uw bekkenbodemspieren doen tijdens het plassen. Tevens wordt gekeken naar hoe u uw houding op het toilet kunt verbeteren.
Algehele ontspanning speelt een belangrijke rol bij hoge spierspanning van de bekkenbodem, samen met een rustige ademhaling.
 

Verzakkingsgevoel in het bekkenbodemgebied

Het gevoel dat er iets verzakt is in het bekkenbodemgebied kan duiden op het veranderen van de ligging van de blaas, baarmoeder en/of darmen.
Naast een zwaar gevoel in de schede of in de onderbuik kan dit leiden tot het niet goed leegplassen van de blaas, steeds terugkerende urineweginfecties, problemen bij het zitten, fietsen en vrijen en met het legen van de darm.

Behandeling

De bekkenbodemspieren hebben een steunfunctie voor de inwendige organen. Bekkenfysiotherapie is een van de eerst aangewezen behandelmethodes voor deze klachten.
De bekkenfysiotherapeut zal samen met u een behandelplan opstellen, waarbij zeker ook aandacht zal zijn voor het functioneren in het dagelijks leven en er zal gekeken worden naar hoe belastende momenten , zoals bukken en tillen, te verminderen. Er wordt ook aandacht besteed aan het op een juiste manier gebruiken van de bekkenbodem in het dagelijks leven.
 

Blaaspijnsyndroom (Interstitiële cystitis)

Bij het blaaspijnsyndroom is de wand van de blaas geïrriteerd waardoor deze minder gemakkelijk oprekt en de capaciteit van de urineblaas afneemt. Bij pijn ontstaat de neiging om de spieren steeds meer aan te gaan spannen. Hierdoor raakt de blaas nog geïrriteerder, de pijn kan dan toenemen en plassen en ontlasten kan moeilijker worden.

Behandeling

De bekkenfysiotherapeut besteedt bij dit syndroom veel aandacht aan algemene ontspanning en het ontspannen van de bekkenbodemspieren. Verder bekijkt de therapeut of uw houding op het toilet en het toiletgedrag verbeterd kunnen worden. U krijgt adviezen over plassen, ontlasten, vochtinname en het eten van voedingsvezels. Vocht en voedingsvezels bepalen de samenstelling van uw ontlasting, als dit optimaal is kunt u gemakkelijker ontlasten.
De bekkenfysiotherapeut zal het hele buik- bekken- en lage ruggebied bekijken. Want alles in deze gebieden moet op orde zijn om de pijn zoveel mogelijk onder controle te kunnen houden.
Verder kan de bekkenfysiotherapeut Triggerpoints (pijnpunten) behandelen en u zo nodig behandelen met TENS. TENS is een afkorting voor de term Transcutane Electro Neuro Stimulatie en houdt in dat er een elektrisch stroompje door de huid heen (transcutaan) wordt gegeven die de zenuwen (neuro) kunnen beïnvloeden (stimuleren) om de pijn te verminderen.

Incontinentie voor ontlasting en/ of winden

Bij incontinentie voor ontlasting of het niet tegen kunnen houden van windjes, kunnen zwakke of beschadigde kringspieren in de anus een rol spelen, net als een niet goed functionerende bekkenbodem.
De bekkenfysiotherapeut zal onderzoeken of een probleem met de bekkenbodem de oorzaak kan zijn van de klachten. Als dat het geval is, dan zal de bekkenfysiotherapeut samen met u een oefenschema opstellen om de functie van de bekkenbodem te verbeteren. Daarnaast geeft de therapeut adviezen over vochtinname en voeding en gebruik van voedingsvezels voor een goede samenstelling van de ontlasting. Is de ontlasting bijvoorbeeld erg dun dan is deze moeilijker op te houden. Ook krijgt u advies met betrekking tot uw toiletgedrag.

Obstipatie

Bij obstipatie kan een niet goed functionerende bekkenbodem een rol spelen. De spieren kunnen bijvoorbeeld te gespannen zijn waardoor “de deur” als het ware niet goed opengaat tijdens het ontlasten. Ook door een te zwakke bekkenbodemspier kan obstipatie ontstaan. Dan ondersteunen deze spieren de darm te weinig waardoor de darm zich niet goed meer kan legen.
De bekkenfysiotherapeut zal onderzoeken of een probleem met de bekkenbodem een oorzaak kan zijn van de klachten. Als dat het geval is, dan zal de bekkenfysiotherapeut samen met u een oefenschema opstellen om de functie van de bekkenbodem te verbeteren.
Een verkeerde perstechniek kan ook een oorzaak zijn van obstipatie. De juiste perstechniek wordt u dan geleerd. Daarnaast geeft de therapeut adviezen over vochtinname en voeding en gebruik van voedingsvezels voor een goede samenstelling van de ontlasting. Als bijvoorbeeld de ontlasting hard is van samenstelling, dan is het moeilijker deze goed kwijt te raken. Ook krijgt u advies met betrekking tot uw toiletgedrag.

Bekkenpijn

Bekkenpijn kan verschillende oorzaken hebben. U kunt terecht bij de bekkenfysiotherapeut,die u zal onderzoeken en een behandelplan met u opstellen.

Bij zwangerschap en rondom de bevalling

Pijn in de omgeving van het bekken komt vaak voor tijdens de zwangerschap of na de bevalling. In de zwangerschap worden de banden en kapsels rond de bekkengewrichten soepeler en rekbaarder. Dit is een voorbereiding op de bevalling, dan moet immers een baby door het bekken naar buiten komen. Een bekken dat minder “star” is helpt hierbij. De beenderen van het bekken worden soepeler en beweeglijker ten opzichte van elkaar. Dit geeft soms pijnklachten. Daarbij speelt ook de toename in de belasting van het bekken, door de groter wordende baarmoeder, een rol. Een verandering van of een verkeerde lichaamshouding kan ook pijn in het bekken veroorzaken.

Behandeling

De bekkenfysiotherapeut geeft adviezen, die de klachten kunnen verminderen. Het gaat vooral om houdings- en bewegingsadviezen en adviezen om een goed evenwicht tussen belasting en belastbaarheid te bereiken. De bekkenfysiotherapeut leert u bewegen waarbij de extra belasting van het bekken minimaal zal zijn.

Laatst bijgewerkt op: 18-09-2020

Deel deze pagina: