Halitosespreekuur (slechte adem-spreekuur)

kaakchirurgie

Halitose betekent slechte adem. Bij halitose vindt iemand de geur van zijn of haar eigen adem onaangenaam ruiken of zelfs stinken. Maar ook mensen in de omgeving kunnen de halitose opmerken. Het is een veel voorkomend probleem, waar mensen zich erg onzeker door kunnen voelen en waarop een taboe rust. 
Als u een slechte adem hebt, of als u vermoedt dat u die hebt, dan kunt u terecht bij het halitosespreekuur van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.
Tijdens dit spreekuur vindt onderzoek plaats naar en in welke mate u een slechte adem hebt en wat hiervan de oorzaak is. Ook wordt besproken welke behandeling er voor u mogelijk is.

Afspraak maken

Voor het halitosespreekuur heeft u geen verwijzing nodig, de afspraak kan op eigen initiatief gemaakt worden. U kunt een afspraak* maken via het secretariaat van de polikliniek Kaakchirurgie, telefoonnummer (0314) 32 96 66 of via de mondhygiënist, telefoonnummer 06 53 12 30 63. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Bij afwezigheid kunt u een voicemailbericht achterlaten en wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.


Verhinderd voor uw afspraak

Als u verhinderd bent voor het halitosespreekuur, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met een van de bovenstaande telefoonnummers.

MRSA

Komt u of een gezinslid van u beroepsmatig in contact met levende varkens of vleeskalveren? Meld dit bij het maken van een afspraak a.u.b. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie
Vragenlijst per post

Nadat u een afspraak hebt gemaakt, ontvangt u per post
  • een routebeschrijving
  • een afspraakbevestiging
  • een blad met instructies voor uw bezoek aan het halitosespreekuur
  • en een een vragenlijst
De vragenlijst dient u in te vullen en mee te nemen naar het halitosespreekuur.

Medicijnen

Gebruikt u medicijen? Zorg er voor dat u een actueel overzicht van uw medicijnen meeneemt naar het consult. Deze lijst is verkrijgbaar bij uw apotheek.

Locatie van de polikliniek

De polikliniek Kaakchirurgie bevindt zich bij ingang G. Als u het terrein van het ziekenhuis op komt, ligt ingang G aan uw rechterhand.
Binnen het ziekenhuis kunt u routenummer 30 volgen, behalve als u slecht ter been bent of in een rolstoel zit. U moet dan via de buitenzijde naar ingang G.
U kunt plaatsnemen in de wachtruimte van de polikliniek Kaakchirurgie. Uw behandelaar haalt u hier op.

Het spreekuur

Tijdens het spreekuur ziet u een mondhygiënist. De afspraak neemt een half uur tot drie kwartier in beslag. Waarin de volgende onderdelen aan bod komen:
  • het bespreken van de vooraf ingevulde vragenlijst;
  • het onderzoeken van uw mond;
  • een halitosemeting met de 'Oral Chroma'. Dit apparaat meet in welke mate u een slechte adem heeft en waar de geur vandaan komt.
  • het bespreken van de diagnose en uw eventuele behandelplan.
De meeste patiënten gaan voor behandeling naar de mondhygiënist. Zij zal u informeren over verdere behandelingen. Slechts een klein deel van de patiënten wordt voor verdere behandeling doorverwezen naar een longarts, een keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) of een internist.

Drie maanden na de afspraak bij het halitosespreekuur komt u terug voor een vervolgafspraak. De mondhygiënist hoort dan graag hoe het met u gaat en bespreekt het resultaat van de behandeling. Ook wordt opnieuw een halitosemeting gedaan om te kijken of uw slechte adem verbeterd is.

Kosten en vergoeding

De kosten van het halitosespreekuur bedragen 200 euro. Kosten voor eventuele vervolgafspraken die noodzakelijk zijn, worden afhankelijk van de gestelde diagnose, begroot door uw behandelaar. 
De nota zult u per post of per e-mail ontvangen en deze worden gefactureerd via een factoring-maatschappij. 

Meer informatie

Hebt u nog vragen over het halitosespreekuur, neemt u dan gerust contact op met de medewerkers van de polikliniek Kaakchirurgie, telefoonnummer 0314-32 96 66. Tevens is er een folder beschikbaar over het halitosespreekuur.
 

*Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.
Laatst bijgewerkt op: 09-01-2020

Deel deze pagina: