Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Polikliniek Stoppen-met-roken

Gepubliceerd op: 09 oktober 2008

Het Slingeland Ziekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten die van hun specialist het advies krijgen om te stoppen met roken, hierbij begeleiding en hulp kunnen krijgen. Daartoe is er in het Slingeland Ziekenhuis de polikliniek Stoppen-met-roken (stop roken poli) ontwikkeld. Deze polikliniek is eind 2002 van start gegaan. Want van alle ongezonde gewoonten is roken ongetwijfeld één van de kwalijkste.

Begeleiding

Het programma om te stoppen met roken is gebaseerd op het landelijke stopprogramma. Het sluit goed aan bij de zorgmodule 'stoppen met roken' en voldoet aan de CBO-richtlijnen. Vroeger moest de patiënt dat stoppen grotendeels op eigen kracht doen. Maar omdat stoppen met roken moeilijk is, is het meer dan wenselijk dat de aanstaande stopper ondersteuning en begeleiding krijgt. De verpleegkundige van het Slingeland Ziekenhuis begeleidt de patiënten die het dringende advies van hun medisch specialist hebben gekregen om te stoppen met roken.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken als u een verwijzing naar deze poli heeft gekregen. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch terecht bij de secretaresse van de polikliniek Longziekten (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur), telefoonnummer: (0314) 32 95 63.

Werkwijze

Het “stoppen-met-roken” programma is opgebouwd uit een aantal stappen. Het blijkt noodzakelijk te zijn om alle stappen te doorlopen om tot een goed eindresultaat te kunnen komen.

 • Voorbereiding:
  Tijdens deze eerste afspraak wordt, nadat het rookprofiel van de patiënt is vastgesteld, aan de patiënt een uitleg gegeven over zijn of haar ziektebeeld in relatie tot het roken. Er wordt ingegaan op de voordelen die het op zou leveren als er gestopt wordt met roken.
 • Het Rookgedrag:
  De patiënt is gevraagd om zijn rookgedrag in kaart te brengen en bewust stil te staan bij de momenten waarop het roken belangrijk gevonden wordt. Vervolgens wordt er uitleg gegeven over het rookpatroon van de patiënt en het verslavingsmechanisme van het roken.
 • De Motivatie:
  Tijdens deze stap wordt besproken waarom iemand wil stoppen met roken. De consulent zal tevens de relatie tussen stress, eten en roken verduidelijken..
 • Stoppen:
  Op dit moment wordt in overleg met de patiënt de definitieve datum bepaald waarop de patiënt zal stoppen met roken. De consulent zal de patiënt voorbereiden op de stopperiode en zal uitleg geven over de factoren die tijdens de eerste periode na het stoppen een rol zullen spelen.
 • Nazorg:
  Afhankelijk van de behoefte van de patiënt is het mogelijk om na het stoppen nog enkele gesprekken te hebben met de consulent ter ondersteuning en als terugkoppeling van de ervaringen.
 • Longarts:
  Patiënten krijgen eenmalig een afspraak met de longarts.

Spreekuren en locatie

Op de polikliniek Stoppen-met-roken is een longverpleegkundige werkzaam. Zij is op maandag en donderdag van 08.30 tot 16.00 uur aanwezig. Afspraken vinden ook op deze dagen plaats.
De polikliniek Stoppen-met-roken vindt u bij Ingang Z.
Wanneer u op uw afspraak komt brengt u uw verwijsbrief, een geldig legitimatiebewijs en uw eventuele medicijnkaart mee.

Folder

Bekijk ook de folder 'Polikliniek stoppen-met- roken'.

Video

Bekijk de video van onze longverpleegkundige: Wat kunt u verwachten op uw eerste afspraak

Laatst bijgewerkt op: 02 juli 2024

Direct naar

zomer-in-het-ziekenhuis-2.png
Zomer in het ziekenhuis