Poliklinische revalidatiebehandelingen (PRB)

Klimmendaal revalidatiespecialisten

RMC Groot Klimmendaal
De afdeling Poliklinische revalidatiebehandeling (PRB) in het Slingeland Ziekenhuis is een dependance van Klimmendaal revalidatiespecialisten. Hierdoor kunnen patiënten uit de omgeving van Doetinchem dichter bij huis worden behandeld. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de site van Klimmendaal revalidatiespecialisten: www.klimmendaal.nl

Locatie

De afdeling PRB Klimmendaal revalidatiespecialisten bevindt zich in het souterrain van het ziekenhuis. U volgt routenummer 85.

Folders

Klimmendaal revalidatiespecialisten heeft diverse folders, die u online kunt raadplegen.

Afspraak maken

Via de huisarts of specialist kunt u een verwijzing krijgen voor de revalidatiearts op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde. Alleen een revalidatiearts kan de patiënt doorverwijzen voor een poliklinische revalidatiebehandeling. Na deze verwijzing krijgt de patiënt vanzelf een oproep voor de behandeling. De afdeling PRB maakt de afspraak voor de behandeling met de patiënt per brief of telefoon.
Als u zelf onverwacht verhinderd bent, kunt u zich tot uiterlijk 48 uur voor de afspraak afmelden op telefoonnummer: (0314) 32 93 84. De afdeling is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 uur 16.30 uur.


Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden? Meld dit bij het maken van de afspraak en aan de balie. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.

Revalidatietraject

Een patiënt die voor de poliklinische revalidatiebehandeling van Klimmendaal revalidatiespecialisten naar het Slingeland Ziekenhuis komt, heeft niet alleen te maken met de revalidatiearts, maar met een heel behandelteam. Dit behandelteam bestaat uit een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een maatschappelijk werker, een psycholoog en een logopedist. De revalidatiearts heeft als medisch specialist de leiding in het behandelteam en is eindverantwoordelijk voor de coördinatie van de diverse therapieën. De teamleden behandelen u individueel. Uit teamoverleg kan naar voren komen dat u naast individuele behandelingen baat kunt hebben bij een groepsbehandeling. Deze groepen zijn gericht op geheugen, ontspanning en bewegen.
De eerste weken van het revalidatietraject bestaat uit een vastgestelde observatieperiode. In deze observatieperiode worden de doelstellingen voor de therapie samen met u bepaald. Gedurende de behandelperiode is er regelmatig een evaluatie met de patiënt over de voortgang van de behandeling.

Revalidatie behandelprogramma’s

In de poliklinische revalidatie werkt het team met behandelprogramma’s. Een behandelprogramma is een algemene handleiding voor de behandeling die hoort bij een bepaalde diagnose. Het team gebruikt dit programma als richtlijn tijdens het revalidatieproces. Vervolgens stemt het team dit programma af op de individuele patiënt. Samen met de behandeldoelen van de patiënt leidt dit tot een op maat gemaakt behandelplan. Het aantal behandelingen en de duur verschillen per patiënt.
Behalve individuele behandelingen vinden er ook groepsbehandelingen plaats. Hierbij begeleidt de therapeut meerdere mensen met vergelijkbare problemen.

Opleiding

De afdeling PRB begeleidt studenten fysiotherapie, ergotherapie en logopedie tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding. Er bestaat de mogelijkheid dat een stagiair van de opleiding bij de behandeling van een patiënt wordt betrokken. Dit overlegt de behandelaar altijd met de patiënt en gebeurt onder zijn verantwoordelijkheid.

Informatie

Meer informatie op de website www.klimmendaal.nl.

Link naar video over Klimmendaal locatie Slingeland Ziekenhuis
Laatst bijgewerkt op: 12-07-2019

Deel deze pagina: