Poliklinieken

Polikliniekenoverzicht

Afspraak maken en informatie

In de tabel staan de poliklinieken en spreekuren op alfabetische volgorde vermeld.

U kunt voor een aantal poliklinieken ook online een afspraak plannen via Mijn Slingeland. Bekijk hier de mogelijkheden.

Poliklinieken en spreekuren staan op alfabetische volgorde vermeld.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Polikliniek en spreekuren

Afspraak maken en informatie


A

 

Anesthesiologie
(zie pijnpoli of pre-operatief spreekuur)
 

Apneu (Slaapcentrum) (0314) 32 95 20

Astma / copd (consulent longziekten) (0314) 32 95 63

B

 

Bekkenfysiotherapie (fysiotherapie) (0314) 32 93 83

Bekkenbodem klachten Gynaecologie: (0314) 32 93 33
Urologie: (0314) 32 95 72

Bloedafname Laboratorium afspraak maken niet nodig
info: (0314) 32 94 07

Borstkankerzorg (mammacare) afspraak via huisarts
info: (0314) 32 92 35

C

 

Cardiologie (0314) 32 95 55

Cardiovasculaire risicopoli (0314) 32 99 29

Carpale-tunnel-syndroom (Neurologie) (0314) 32 95 76

Chirurgie (0314) 32 99 88

Consulent Cardiologie (0314) 32 93 22

Consulent Diabetes (0314) 32 96 69

Consulent Geriatrie (0314) 32 94 04

Consulent Longziekten (0314) 32 95 63


Consulent Pijnbestrijding (0314) 32 92 42

Consulent Stoma via afdeling N1
(0314) 32 92 35

Consulent Urologie afspraak via specialist
info: (0314) 32 95 72

CTS-polikliniek (0314) 32 95 76

CVA nazorgpolikliniek afspraak via afdeling
info: (0314) 32 98 95

D

 

Dagbehandeling Geriatrie (0314) 32 94 04

Dagbehandeling Oncologie afspraak via specialist
info: (0314) 32 97 46

Dermatologie (Gezellenlaan te Doetinchem) (0314) 32 95 91

Diabetespolikliniek (0314) 32 96 59

Diabetespolikliniek voor kinderen (0314) 32 92 96

Diabetes verplg.spreekuur (0314) 32 96 69

Diabetische voetenpoli (Vaatchirurgie) (0314) 32 99 88

Dialyse (0314) 32 93 00

Diëtetiek (0314) 32 99 60

Duizeligheidscentrum Doetinchem (0314) 32 90 12

E

 

Echocentrum (Verloskunde) (0314) 32 93 33

Eerste Hulp (EHBO / SEH) info: (0314) 32 95 37

Endocrinologie (0314) 32 96 59

Endoscopiecentrum (0314) 32 93 35

Ergotherapie (0314) 32 93 83

F

 

Fertiliteit (zie Gynaecologie) (0314) 32 93 33

Functieafdeling Cardiologie (0314) 32 95 55

Functieafdeling Interne/ mdl afspraak via specialist
info: (0314) 32 93 35

Functieafdeling Longziekten (0314) 32 95 63

Functieafdeling Neurologie (KNF) afspraak via specialist
info: (0314) 32 93 38

Functieafdeling Vaatdiagnostiek afspraak via specialist
info: (0314) 32 99 88

Fysiotherapie (0314) 32 93 83

G

 

Geestelijk verzorgers (0314) 32 91 81
(0314) 32 91 82
Geheugencentrum (Geheugenpolikliniek) (0314) 32 94 04

Geriatrie (0314) 32 94 04

Gipskamer afspraak via specialist
info: (0314) 32 95 39

Gynaecologie (0314) 32 93 33

H

 

Handtherapie Handencentrum Oost (06) 129 09 171

Halitosespreekuur
Ingang G via buitenzijde
(0314) 32 96 66

Hartfalen (0314) 32 95 55

Hartrevalidatie afspraak: (0314) 32 95 55
info: (0314) 32 93 22

Hematologie (0314) 32 95 52

Hoofdpijnpolikliniek (0314) 32 95 76

Huidkankercentrum (Dermatologie) (0314) 32 95 91

Huidziekten (Dermatologie) (0314) 32 95 91

Huisartsenpost Oude Ijssel (0314) 32 98 88

Hygiëne en Infectiepreventie (0314) 32 94 94

I

 

Interne Geneeskunde
- Endocrinologie / diabetes
- Oncologie
- Hematologie (bloedziekten)
- Nierziekten
- Maag-, Darm- en Leverziekten

(0314) 32 96 59
(0314) 32 95 54
(0314) 32 95 52
(0314) 32 95 50
(0314) 32 93 35

K

 

Kaakchirurgie (0314) 32 96 66

Kanker (oncologie) via polikliniek

Keel- Neus- en Oorheelkunde (0314) 32 95 65

Kinderdiabetesteam (Kindergeneeskunde) (0314) 32 95 92

Kindergeneeskunde (0314) 32 95 92

Kinderdagverpleging (0314) 32 92 31

Klinische Neurofysiologie (KNF) afspraak via specialist
info: (0314) 32 93 38

L

 

Laboratorium afname afspraak maken is niet nodig
info: (0314) 32 94 07
Logopedie via verpleegafdeling bij opname

Longziekten consulent (0314) 32 95 63

Longziekten en tuberculose (0314) 32 95 63
Longkanker  

M

 

Maag- darm- en leverziekten (0314) 32 93 35

Maag-, darm- en oncologische chirurgie (0314) 32 99 88

Mammacare polikliniek afspraak via huisarts
info: (0314) 32 99 88

Medische psychologie en
maatschappelijk werk
afspraak via specialist
info: (0314) 32 91 95

N

 

Neurologie (0314) 32 95 76

Neurochirurgie (0314) 32 95 76

Nierziekten (Nefrologie) (0314) 32 95 50

Nucleaire geneeskunde (0314) 32 95 13

O

 

Oncologie afspraak via specialist
info: (0314) 32 95 54

Oncologie dagbehandeling afspraak via specialist
(0314) 32 97 46

Oogheelkunde Ingang G via buitenzijde (0314) 32 97 77

Orthopedie (0314) 32 96 18

Osas polikliniek (0314) 32 95 63

Osteoporose-meting (Radiologie) via huisarts/ specialist
info: (0314) 32 93 35

P

 

Parkinsonspreekuur (Neurologie) (0314) 32 95 76

Pijnbestrijding (0314) 32 92 42

Pijnpoli (0314) 32 92 42

Plastische Chirurgie (0314) 32 99 44

Poep- en plaspoli (PIPO) (kinderpoli) (0314) 32 95 92

Podotherapie (zelfstandige) (0315) 61 73 13

Poliklin. Revalidatie Behandeling (PRB) afspraak via specialist
info: (0314) 32 93 84

Pre-operatief spreekuur afspraak niet nodig of via specialist
info: (0314) 32 97 80

Pre-operatief spreekuur voor kinderen (kinderdagverpleging) afspraak via specialist
info: (0314) 32 92 96

Psychiatrie GGNet via buitenzijde (RGC) (0314) 37 67 00

Psychologie afspraak via specialist
info: (0314) 32 91 95

R

 

Radiologie (0314) 32 95 05

Reumatologie (0314) 32 94 20

Revalidatiegeneeskunde (0314) 32 93 09

Röntgen (0314) 32 95 05

Roken, stoppen-met (0314) 32 95 63

Rug Centrum Achterhoek (RCA) (0314) 32 99 92

S

 

Scintigrafie (0314) 32 95 13

Seksuologie (0314) 32 91 95
Slaapcentrum (0314) 32 95 63

Spataderen (vaatchirurgie) (0314) 32 99 88

Spoedeisende hulp (SEH) afspraak maken n.v.t.
info: (0314) 32 95 37

Sportletsel spreekuur (Chirurgie) (traumapoli) (0314) 32 99 88

Stomazorg via Chirurgie
(0314) 32 99 88
Stomaconsulent via Chirurgie
(0314) 32 99 88

Stoppen-met-roken polikliniek (0314) 32 95 63

Suikerziekte Diabetespolikliniek (0314) 32 96 59

T

 

Traumatologie polikliniek (Chirurgie) (0314) 32 99 88

Trombosedienst (0314) 32 92 24

U

 

Urologie (0314) 32 95 72

Urologie consulent afspraak via specialist
(0314) 32 98 96

V

 

Vaatchirurgie (0314) 32 99 88

Vaatdiagnostiek afspraak via specialist
info: (0314) 32 99 88

Vaatrisicopolikliniek - CVR (0314) 32 99 29

Valkliniek (Geriatrie) (0314) 32 94 04

Verloskunde (0314) 32 93 33

Verpleegkundige CVA-nazorg afspraak via afdeling
info: (0314) 32 98 95

Voetenpoli (Chirurgie) (0314) 32 99 88

Vrouwenartsen (0314) 32 93 33

W

 

Wondcentrum Slingeland (0314) 32 92 28Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.

Laatst bijgewerkt op: 02-03-2017

Deel deze pagina: