Slingeland Ziekenhuis
Patiéntenfolders

Medische psychologie

Deskundigheid op het gebied van psychologische zorg

Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen voor u of uw kind een zware belasting betekenen. Dit kan ook gevolgen hebben voor ouders, partner, kinderen of andere relaties. Een psycholoog in het ziekenhuis onderzoekt en behandelt mensen die door de medisch specialist zijn verwezen.
Redenen om een patiënt naar de psycholoog in het ziekenhuis te verwijzen kunnen bijvoorbeeld zijn:  
 • sombere of angstige gevoelens na een aandoening of ongeluk;
 • geheugen- en concentratieproblemen;
 • overmatige angst voor een medische ingreep;
 • symptomen die wijzen op verstandelijke achteruitgang;
 • lichamelijke klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor gevonden is;
 • spanningen thuis of op het werk, als gevolg van lichamelijke klachten of ziekte.
De kinder- en jeugdpsychologen richten zich naast bovengenoemde problemen ook op mogelijke ontwikkelingsproblematiek bij kinderen/jeugdigen en op de wisselwerking die ziekte, ontwikkeling en opvoeding op elkaar kunnen hebben. Ouders worden intensief betrokken bij het onderzoek en de behandeling. Hierbij speelt de leeftijd van het kind natuurlijk een belangrijke rol.

De psycholoog in het ziekenhuis

De psycholoog die werkzaam is in het ziekenhuis is een deskundige op het gebied van gedrag en de samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten. De psycholoog doet onderzoek naar uw klachten op emotioneel gebied en het functioneren van de hersenen. Zo nodig volgt een behandeling. Onderzoek naar de samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten vindt altijd plaats in nauw overleg tussen de medisch specialist en de psycholoog. 

Verwijzing en eerste afspraak*

Na verwijzing door uw medisch specialist, krijgt u binnen een paar weken een schriftelijke uitnodiging voor een eerste gesprek met de psycholoog. U kunt zich op de afgesproken datum en tijd melden bij de secretaresse van de polikliniek medische psychologie. U neemt vervolgens plaats in de wachtkamer. Een eerste gesprek duurt ongeveer drie kwartier tot een uur. Voor kinderen wordt ruim een uur tijd gereserveerd voor een intakegesprek.

Bereikbaarheid

Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur op: (0314) 32 91 95.
Tijdens afwezigheid wordt u verzocht een voicemailbericht in te spreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Route zij-ingang G

Psychologen

Vrijwel alle psychologen in het Slingeland Ziekenhuis zijn volgens de wet BIG geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch neuropsycholoog en/of als klinisch psycholoog.

Mevr. U.B.J.M. ter Braak

klinisch psycholoog
psychotherapeut

Aandachtsgebieden: 
oncologie, gynaecologie, dermatologie
Somatisch Onvoldoende Verklaarde Klachten (SOLK)

Specifieke doelgroep:
volwassenen en ouderen

Mevr. drs. Blokland, klinisch psycholoog

Mevr. M.E. Blokland-Koomen

klinisch psycholoog
psychotherapeut
registerpsycholoog NIP.

Aandachtsgebieden: 
algemene psychosomatiek, diabetes, pijn,
chronische aandoeningen en psychotrauma.
Specifieke doelgroep:
volwassenen en ouderen
 
 

Mevr. M.E. Van Kessel

klinisch psycholoog

Aandachtsgebieden:
geriatrie, neuropsychologie

Specifieke doelgroep:
volwassenen en oudereren
 
Mirjam Luimes 150x225
 

Mevr. M.E. Luimes

psycholoog

specifieke doelgroep:
volwassenen en ouderen
 
Willianne Westerduin 150x225

Mevr. W.G. Westerduin-Tom

psycholoog

Aandachtsgebieden:
oncologie, gynaecologie, tinnitus

Specifieke doelgroep:
volwassenen en ouderen

mevr. drs. E. Wijsman

Mevr. E. Wijsman

gezondheidszorgpsycholoog
registerpsycholoog NIP/ kinder- en jeugdpsycholoog

Aandachtsgebieden: 
algemene psychosomatiek, diabetes bij kinderen, chronische aandoeningen bij kinderen en trauma.

Specifieke doelgroep: 
kinderen

 

Mevr. K.M. van Haren

master-orthopedagoog SKJ

Aandachtsgebieden:
algemene psychosomatiek en zindelijkheidsproblematiek.
 
Specifieke doelgroep:
kinderen
         
 
De orthopedagoog, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog en stagiaires werken altijd onder supervisie van een BIG geregistreerde collega.

Overige medewerkers

Verder werken de volgende medewerkers op de afdeling:
 • psychodiagnostisch werkenden
 • medisch secretaresses
 • stagiaires masteropleiding psychologie

Psychologisch onderzoek

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de behandeling door de psycholoog. Met een psychologisch onderzoek wordt bijvoorbeeld gekeken welke psychologische aspecten een rol spelen bij het ontstaan en omgaan met ziekten. De psychologisch medewerker verricht (een deel van) het psychologisch onderzoek en begeleidt de patiënt bij het onderzoekstraject.

Behandeling

Er zijn verschillende vormen van psychologische behandeling:
 • Psychologische ondersteuning; Hierbij worden patiënten geholpen om met een lichamelijke aandoening of met een aangrijpende gebeurtenis (zoals een hartaanval) om te gaan. Deze behandeling is gericht op het herstel van het psychisch evenwicht.
 • Psychologische training; Deze behandeling richt zich vooral op het aanleren van sociale vaardigheden, ontspanning en zelfcontrole zodat men beter in staat is om met ingrijpende gebeurtenissen of situaties om te gaan.
 • Psychotherapie: Dit is een meer intensieve vorm van behandeling, gericht op vergroting van het zelfinzicht en verandering van gedrag of leefstijl waardoor men beter in staat is om lichamelijke of emotionele klachten te verminderen of te voorkomen.
De psycholoog in het ziekenhuis zal zich meestal beperken tot een kortdurende behandeling. Wanneer een langer durende behandeling nodig is, overlegt de psycholoog met de patiënt over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener, bijvoorbeeld de Praktijkondersteuner GGZ (POH-er GGZ) in de huisartsenpraktijk of hulp binnen de Basis of Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ of SGGZ) elders. Deze verwijzing dient uiteindelijk door de huisarts plaats te vinden.

Interessante websites*Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.
 
 


Laatst bijgewerkt op: 16-08-2018

Deel deze pagina: