Radiologie (Röntgen)
Patiéntenfolders

Radiologie

Röntgen & Nucleaire Geneeskunde

De afdeling Radiologie, ook wel röntgenafdeling genoemd, vervult in het ziekenhuis een belangrijke taak bij het vaststellen van een bepaalde ziekte. Dit gebeurt onder andere door het maken van röntgenfoto’s en afbeeldingen met behulp van geluidsgolven (echografie) en magnetische velden (MRI). Daarnaast verricht de radioloog met behulp van de radiodiagnostische apparatuur bepaalde ingrepen. Een veel toegepaste behandeling is het ‘dotteren’ van bloedvaten. Röntgenapparatuur en echografie worden ook gebruikt voor constante controle tijdens het afnemen van biopten (stukjes weefsel) en het draineren van abcessen.

Nucleaire geneeskunde, ook wel Scintigrafie genoemd, vormt een onderdeel van de afdeling Radiologie. Hier wordt onderzoek gedaan met behulp van een kleine hoeveelheid radioactieve stof die meestal in een bloedvat in de arm wordt gespoten. De uitslag van dit onderzoek helpt een diagnose te stellen, de juiste behandeling te kiezen en/of het verloop van een ziekte of behandeling te volgen.

De specialisten

Afspraak maken

Onderzoeken mogen alleen worden uitgevoerd als uw specialist of huisarts ze heeft aangevraagd. Voor alle onderzoeken moet bovendien een afspraak worden gemaakt. Wanneer u een afspraak** wilt maken kan dat mondeling aan de balie op de afdeling Radiologie (routenummer 62) of via telefoonnummer (0314) 32 95 05 op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Dit geldt ook voor het maken van eventuele vervolgafspraken. Bij het bezoek aan de afdeling wordt u verzocht ervoor te zorgen dat u een ponskaartje heeft met correcte gegevens en voorzien van uw burgerservicenummer. Hiervoor kunt u zich wenden tot de Inschrijfbalie op de begane grond.

Spoedafspraken kunnen alleen door uw specialist of huisarts worden gemaakt.

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan verzoeken wij u om tijdig contact met ons op te nemen via telefoonnummer (0314) 32 95 05.

MRSA
Komt u of een gezinslid van u beroepsmatig in contact met levende varkens of vleeskalveren? Meld dit bij het maken van een afspraak a.u.b. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.

Locatie Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

Afdeling Radiologie

De afdeling Radiologie bevindt zich op de eerste etage, routenummer 62, uitgezonderd Nucleaire Geneeskunde (zie hieronder). Bij uw bezoek aan de afdeling dient u zich eerst te melden bij de secretaresse aan de balie. Hier geeft u uw ponskaartje en de verwijsbrief/aanvraag van uw arts af. Vervolgens geeft de secretaresse aan in welke wachtruimte u kunt plaatsnemen.

Om alles goed te laten verlopen werken er zo’n 70 mensen op de afdeling Radiologie. Dit zijn onder meer radiologen, radiodiagnostisch laboranten, medisch nucleair werkers en secretaresses.

Nucleaire Geneeskunde

Nucleaire geneeskunde (voorheen afdeling Scintigrafie) bevindt zich op de eerste etage, routenummer 64. U dient zich te melden bij de balie van de afdeling Radiologie (routenummer 62) waarna u door kunt naar routenummer 64. Het is belangrijk dat u op tijd bent.

Onderzoeken en behandelingen

Op de afdeling Radiologie worden verschillende technieken voor onderzoek en behandeling toegepast. Zo worden er diverse soorten röntgenfoto’s gemaakt. Ook zijn er onderzoeken waarbij gebruik gemaakt wordt van geluidsgolven (echografie) of van magnetische velden (MRI). Bij enkele onderzoeken wordt contrastvloeistof gebruikt om bloedvaten/organen zichtbaar te maken.
MRI
MRI-scan

U kunt onder andere voor de volgende onderzoeken op de afdeling Radiologie terecht:
 • Arthrogram; röntgenonderzoek van een gewricht
 • CT scan *
 • Echografie *
 • MRI (magnetic resonance imaging)*
 • Mammografie en röntgen of echolokalisatie van de borst
 • Röntgenfoto van het skelet
 • Röntgenonderzoek baarmoeder en eileiders (HSG)
 • Röntgenonderzoek van de blaas (MCG)
 • Röntgenonderzoek van de bloedvaten
 • Röntgenonderzoek van de dikke darm *
 • Röntgenonderzoek van de dunne darm *
 • Röntgenonderzoek van de maag *
 • Röntgenonderzoek van de urinewegen
Voorbeelden van onderzoeken bij Scintigrafie/Nucleaire Geneeskunde* zijn:
 • Skeletscintigrafie
 • Schildklierscintigrafie
 • Perfusie/ventilatiescintigrafie
Behandelingen op de afdeling Radiologie:
 • Dotteren. Hierbij worden vernauwde bloedvaten verwijd door middel van een ballonnetje dat in de bloedvaten (bijvoorbeeld in de benen) wordt opgeblazen.
 • Drainage. Hierbij wordt een slangetje ingebracht voor de afvoer van vocht. Met behulp van echografie of CT wordt de juiste plaats bepaald voor het inbrengen van dit slangetje.
* Er is schriftelijke informatie over dit onderzoek en de eventuele voorbereiding beschikbaar. Deze krijgt u op de afdeling radiologie wanneer u een afspraak maakt voor het betreffende onderzoek. Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij het Bureau Patiëntenvoorlichting.

OnderzoeksresultatenRadioloog Sallevelt ingesprek met neuroloog v.d. Kruijk, Slingeland Ziekenhuis

De patiënt krijgt de uitslag van het onderzoek van de behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd. De radioloog beoordeelt de resultaten van het onderzoek en brengt de behandelend arts daarvan op de hoogte. De behandelend arts kan de patiënt bij een volgende afspraak vertellen wat de uitslag is.

Zwanger of borstvoeding

Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding, dan moet u dit bespreken met uw behandelend arts of de medewerkers van de afdeling Radiologie voordat een onderzoek plaats vindt.

Contrastmiddelen

Organen en bloedvaten zijn, in tegenstelling tot het skelet, niet goed te onderscheiden op een röntgenfoto. Door middel van contrastmiddelen kan een orgaan of bloedvat wel afgebeeld worden. Zo nodig krijgt u een contrastvloeistof ingespoten of bariumpap toegediend, afhankelijk van het betreffende orgaan of onderzoeksmethode. Voor wat betreft alle contrastmiddelen die we gebruiken geldt dat we in onze jarenlange ervaring de producten als comfortabel en veilig voor de patiënt hebben ervaren.

Straling

Bij een deel van de verrichtingen wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken, die in ons ziekenhuis worden toegepast, is de stralingsdosis geminimaliseerd. Overigens staat iedereen bloot aan straling vanuit de kosmos en directe omgeving. Van alle straling die een mens gedurende zijn leven kan oplopen, is het aandeel afkomstig van medische toepassingen beperkt. Dat neemt niet weg dat iedere toepassing zorgvuldig moet worden afgewogen en altijd beschermende maatregelen worden genomen om geen onnodige risico's te lopen.

**Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.

Laatst bijgewerkt op: 15-09-2016

Deel deze pagina: