Slingeland Ziekenhuis
Patiéntenfolders Afspraak maken

Reumatologie


Polikliniek routenummer 96.
Telefoonnummer (0314) 32 94 20

De reumatoloog

De reumatoloog is opgeleid in de interne geneeskunde en heeft zich daarna speciaal gericht op aandoeningen van het bewegingsapparaat. Gedurende zijn/haar opleiding heeft de reumatoloog zich verdiept in ziekten van inwendige organen zoals longen, lever en hart.
Hierdoor is hij/zij bij uitstek toegerust voor het behandelen van ziekten waarbij én inwendige organen én het bewegingsapparaat zijn aangedaan. Hij/zij is als het ware de internist voor aandoeningen van het bewegingsapparaat.
 
De reumatologen van het Centrum voor Reumatologie Oost-Gelderland leveren een zo'n compleet mogelijk aanbod van gespecialiseerde zorg voor patiënten met reumatische aandoeningen. Persoonlijke begeleiding, patiëntvriendelijkheid en kwaliteit van zorg staan voorop en zijn vanzelfsprekend. Sommige patiënten hebben gecompliceerde behandelingen nodig die in het eigen ziekenhuis niet kunnen worden geboden; de maatschap verwijst dan door naar het Radboud Ziekenhuis of de Sint Maartenskliniek. Gecompliceerde zorg kan dan gezamenlijk worden geleverd in de vorm van “shared-care”.
 
De reumatoloog werkt nauw samen met andere artsen, zoals de huisarts, orthopedisch chirurg, kinderarts, plastisch chirurg, neuroloog, dermatoloog en revalidatiearts. Daarnaast benut hij de bekwaamheid van hulpverleners, zoals de reumaconsulent, fysiotherapeut en ergotherapeut.
De specialisten en spreekuren

De reumatologen houden spreekuren in het Slingeland Ziekenhuis en in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) te Winterswijk. Daarnaast houden zij ook spreekuren op de buitenpoliklinieken van het SKB Eibergen en Groenlo. 
Idema


Mevr. I.G. Idema

Spreekuur in het Slingeland Ziekenhuis op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Lanting


dhr. P.J.H. Lanting
Spreekuur in Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem op dinsdag en donderdag. 
Daarnaast houdt hij spreekuur in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix op maandag en woensdag. 

 


dhr. P. Olthof
Spreekuur in Streekziekenhuis Koningin Beatrix op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
U treft hem ook op de buitenpoliklinieken in Groenlo en Eibergen.
mevr. dr. A.P. Risselada

Spreekuur in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem op maandag en donderdag. 
Daarnaast houdt zij spreekuur in Streekziekenhuis Koningin Beatrix op dinsdag.

Tsoi


mevr. K.L. Tsoi

Spreekuur in het Slingeland Ziekenhuis op woensdag, donderdag en vrijdag.

Afspraak maken

Wanneer u een afspraak* wilt maken kan dat bij de polikliniek Reumatologie. De polikliniek is bereikbaar via telefoonnummer (0314) 32 94 20, op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
U kunt ook online een controle-afspraak plannen met de reumatoloog. Nieuwe patiënten kunnen alleen telefonisch een afspraak maken.
Nadat u door uw huisarts of andere specialist verwezen bent naar de reumatoloog, kunt u contact opnemen met polikliniek Reumatologie. Indien u door de huisarts bent verwezen, dan krijgt u meestal een zorgnummer (ZD-nummer) mee om daarmee een afspraak te maken. Dit nummer is gekoppeld aan uw verwijsbrief.

Afspraak maken met de verpleegkundig reumaconsulent

Bent u onder behandeling van de reumatoloog, dan kunt u in overleg met uw behandelend arts een afspraak maken voor het spreekuur van de verpleegkundig reumaconsulent via telefoonnummer: (0314) 32 94 20

Locatie polikliniek reumatologie

Bij binnenkomst in de centrale hal gaat u linksaf. De polikliniek vindt u aan het eind van deze gang. Volgt u de wegwijzers/bordjes "route 96”

Denkt u eraan dat u het afsprakenkaartje voorzien van een sticker met uw correcte, actuele gegevens (of uw ponskaartje) meeneemt naar het ziekenhuis. Daarvoor kunt u zich wenden tot de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. 


Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden? Meld dit bij het maken van de afspraak en aan de balie. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.


Reumatische aandoeningen

Over het algemeen kunnen de ruim 200 vormen van reuma in vier categorieën worden onder verdeeld:

Artritis

Artritis betekent gewrichtsontsteking: een gewricht is gezwollen, pijnlijk, beperkt in beweeglijkheid, stijf (met name ’s ochtends) en warm (slechts zelden rood). Artritis kan door vele oorzaken ontstaan. Zo is bijvoorbeeld jicht een artritis. Ook infecties kunnen artritis veroorzaken.  

Bindweefselziekten of systeemziekten

Bij bindweefsel- of systeemziekten kunnen naast gewrichtsontstekingen ook ontstekingen van ogen, bloedvaten, huid en interne organen optreden. Het gaat hierbij dus vaak om meer dan alleen aantasting van het bewegingsapparaat. Voorbeelden van systeemziekten zijn Reumatoïde Artritis, Systemische Lupus Erythematodes, ziekte van Sjögren, sclerodermie en vasculitis.  

Artrose

Artrose (ook wel gewrichtsslijtage genoemd) is het gevolg van het verloren gaan van kraakbeen waarmee de uiteinden van botten zijn bekleed. Dit leidt tot pijn, stijfheid, functiebeperking en soms ook tot ontsteking in de aangedane gewrichten. In het reparatieproces wordt aan de randen van het gewricht extra bot afgezet. Helaas treedt er geen herstel van het kraakbeen op.  

Klachten van weke delen

Een veel voorkomende oorzaak van pijn is ontsteking of irritatie van pezen, peesaanhechtingen, banden, slijmbeurzen en spieren (de zogenaamde “weke delen”). Voorbeelden van weke delen klachten zijn een tenniselleboog of een slijmbeursontsteking in de schouder. Wanneer er in het lichaam velerlei (peesaanhechtings-)plekken zijn die chronische pijn geven, dan wordt dit fibromyalgie genoemd.
Onderzoek en behandeling

Uw huisarts of een andere medisch specialist heeft u verwezen naar de reumatoloog. Het eerste bezoek aan de reumatoloog duurt gemiddeld een half uur. De reumatoloog zal u dan bij het eerste bezoek een aantal vragen stellen. Deze vragen zijn bedoeld om een goed beeld te krijgen van de mogelijke onderliggende ziekte en de oorzaken hiervan. Enkele voorbeelden van vragen zijn:
  • Sinds wanneer heeft u klachten?
  • Komen er in de familie reumatische aandoeningen voor?
  • Bent u onder behandeling bij andere specialisten?
  • Kunt u uw klachten omschrijven?
  • Welke medicijnen gebruikt u? (Graag een medicatieoverzicht of de doosjes van de medicijnen meenemen)
Vervolgens zal de reumatoloog een lichamelijk onderzoek verrichten. Zo nodig volgt onderzoek van bloed, urineröntgenfoto's of andere beeldvorming. Voor aanvullend onderzoek zal soms een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden. De secretaresse informeert u hierover.
De reumatoloog zal op basis van de gegevens en de uitslagen van de gedane onderzoeken een zo goed mogelijke diagnose stellen. Daaruit volgen de mogelijkheden van behandeling en een indruk van de toekomstverwachting.

Enkele reumatische ziekten zijn moeilijk in een vroeg stadium te ontdekken. Soms zijn dan meer bezoeken nodig om tot een diagnose te komen en vervolgens een behandeling in te stellen. Het zo vroeg mogelijk ontdekken van een reumatische ziekte is van belang voor de behandeling en de prognose van de aandoening. Dit is vooral van belang bij die ziekten waarbij gewrichtsschade kan optreden. Veel reumatische ziekten treden in minder ernstige vormen op en reageren goed op behandeling. Soms wordt alleen een diagnose gesteld en is een behandeling met medicijnen niet nodig of mogelijk.

Een reumatische aandoening kan beperkingen opleveren in het dagelijks functioneren en/of de thuissituatie. Indien daar aanleiding toe is, zal de reumatoloog u eventueel naar de verpleegkundig reumaconsulent doorverwijzen.
De reumaconsulentReumaconsulenten Janny Nijenhuis en Bianca Lourens

Een reumatische aandoening kan soms beperkingen opleveren in het dagelijks functioneren en/of uw thuissituatie. Indien u instructie, informatie of advies nodig heeft kan de reumatoloog u verwijzen naar de verpleegkundig reumaconsulent.
Een reumaconsulent is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een reumatische aandoening. De reumaconsulente verricht bij bepaalde reumatische aandoeningen lichamelijk onderzoek en houdt een scoringssysteem (DAS-28) bij voor het meten van de ziekteactiviteit bij b.v. Reumatoïde Artritis. Om de ziekteactiviteit goed in de gaten te houden zien de reumatoloog en de reumaconsulente u meestal om en om op het spreekuur.

De reumaconsulenten in het SZ zijn Janny Houwers en Bianca Lourens; in het SKB werken Janny Houwers en Rudin Peters.
Meer informatie: Consulent Reumatologie

Belangrijke websites*Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.
Laatst bijgewerkt op: 05-03-2018

Deel deze pagina: