Wachttijden

Wachttijden / Toegangstijden

Het Slingeland Ziekenhuis publiceert maandelijks de gegevens over de geldende wachttijden. In de lijst hieronder staan de algemene wachttijden per specialisme (in de blauwe balk). Voor een aantal ingrepen of aandoeningen zijn ook de wachttijden gegeven. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan wachttijdgegevens.

Let op:

  • De wachttijd kan afwijken als u een afspraak wilt maken bij een specialist met een specifiek aandachtsgebied. Zie: specialismen.
  • Voor verantwoording van de wachttijdenregistratie zie ‘uitleg wachttijden’.
  • Uw huisarts of verwijzend specialist kan in dringende gevallen zorgen dat u sneller terecht kan bij de specialist dan de geldende wachttijd.
Onderstaande wachttijden worden in weken weergegeven.
Laatst bijgewerkt op: 17-05-2017

  Eerste polikliniekbezoek Behandeling
Radiologie (gemiddeld) 1 nvt
CT-scan 1 nvt
Bucky (skeletfoto) 1 nvt
Echo 1 nvt
Mammografie (mammacaretraject) 1 nvt
MRI-scan 1 nvt
MRI-scan van knie (via huisarts) 1 nvt
Cardiologie (gemiddeld) 3 1
Chirurgie (gemiddeld) 3 5
Carpaal tunnel syndroom, operatie 3 1
Liesbreuk, operatie 3 5
Galblaasverwijdering 3 5
Spataderen, operatief verwijderen 3 8
Spataderen, Laserbehandeling (EVLT) 3 1
Vaatchirurgisch behandeling i.v.m. PAOD 3 4
Carotispathologie, operatie 1 2
Aneurysma, operatie 2 3
Dikkedarmkanker, operatieve behandeling 1 2
Mammacarepoli (borstkanker) 1 nvt
Borstkanker, operatieve behandeling 1 2
Dermatologie (gemiddeld) 3 1
Open been (Ulcus cruris) 2 nvt
Huidkankercentrum 4 nvt
Klinische Geriatrie (gemiddeld) 2 nvt
Dagkliniek Geriatrie 10 nvt
Geheugencentrum 11 nvt
Indicatie Advies Centrum (t.b.v. CIZ indicatie) 2 nvt
Valkliniek 5 nvt
Eénmalige beoordeling patiënt 2 nvt
Gynaecologie (gemiddeld) 2 3
Baarmoederverwijdering 2 3
Curettage 2 2
Laparoscopie 2 2
Sterilisatie vrouw 2 2
Stressincontinentie, operatieve behandeling 2 3
Interne Geneeskunde (gemiddeld) 3 1
Kaakchirurgie MKA (gemiddeld) 3 12
Behandeling 3 nvt
Keel- Neus- en Oorheelkunde (gemiddeld) 1 4
Beluchtingsbuisjes, plaatsen in middenoor 1 4
Neus- en keelamandelen, operatie 1 4
Neustussenschot, operatie 1 3
Duizeligheidscentrum 4 nvt
Slaapcentrum 2 nvt
Kindergeneeskunde (gemiddeld) 4 1
Longziekten (gemiddeld) 4 1
Slaapcentrum 2 nvt
Maag-, darm- en leverziekten (gemiddeld) 5 1
MDL Dagconsult 2 nvt
Coloscopie (op functieafdeling) 5 nvt
Sigmoidscopie (op functieafdeling) 4 nvt
Gastroscopie (op functieafdeling) 4 nvt
Medische psychologie (gemiddeld) 12 nvt
Medische psychologie 12 nvt
Neurologie (gemiddeld) 5 1
Carpale-tunnel-syndroom, consult 5 nvt
Rugcentrum 4 nvt
Hernia (HNP), operatieve behandeling nvt 3
Slaapcentrum 2 nvt
Hoofdpijnpolikliniek 4 nvt
Oogheelkunde (gemiddeld) 12 5
Diabetespatiënten 5 nvt
Staaroperatie (cataract) 2 5
kinderen tot 10 jaar 12 nvt
Orthopedie (gemiddeld) 4 2
Totale heupvervanging 4 5
Kijkoperatie knie, diagnostisch of therapeutisch 4 2
Meniscus/kniebanden (open), operatie 4 2
Totale knievervanging 4 5
Pijnbestrijding /Anesthesiologie (gemiddeld) 4 nvt
Plastische Chirurgie (gemiddeld) 1 2
Borstverkleining / Borstvergroting 1 2
Carpaal tunnel syndroom, operatie 1 2
Dupuytren, operatieve behandeling 1 2
Melanoom, operatief verwijderen 0 0
Cosmetische chirurgie 1 2
Handchirurgie 1 2
Reumatologie (gemiddeld) 5 1
Revalidatiegeneeskunde (gemiddeld) 3 nvt
Urologie (gemiddeld) 4 6
Hematurie (bloed in urine) 4 nvt
Sterilisatie man 2 nvt
Vasovasostomie (hersteloperatie) 2 6
Niersteenvergruizing (ESWL) 4 nvt
Prostaatkanker, operatieve behandeling 4 5
Stressincontinentie, operatieve behandeling 4 5

Wachttijden worden in weken weergegeven.


Uitleg wachttijden

Toegangstijd  eerste polikliniekbezoek 

(kolom polikliniek)
Dit is de tijd tussen het moment waarop u of uw huisarts contact opneemt met het ziekenhuis om een afspraak te maken voor een eerste polikliniekbezoek en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur bij een medisch specialist terecht kunt. Het Slingeland Ziekenhuis hanteert hier de wachttijd voor een afspraak bij een specialist van het betreffende specialisme, welke als eerste beschikbaar is. Als u voorkeur voor een bepaalde specialist heeft dan kan de wachttijd langer zijn. Ook voor bepaalde spreekuren en behandelingen kan de wachttijd langer zijn dan hier vermeld achter het specialisme.

Wachttijd tot een behandeling

(kolom behandeling)
Dit is de tijd tussen het moment waarop uw medisch specialist samen met u besluit tot een afspraak voor de behandeling en het daadwerkelijke moment van deze behandeling. Deze behandeling kan poliklinisch, in een dagopname of een ziekenhuisopname (> 1 dag) zijn. Deze wachttijd wordt berekend op basis van de wachttijden voor deze behandeling gedurende de laatste drie maanden. Als u voorkeur voor een bepaalde specialist heeft dan kan de wachttijd langer zijn. Ook voor bepaalde specifieke behandelingen kan de wachttijd langer zijn dan hier vermeld achter het specialisme.

Deel deze pagina: