Wachttijden

Wachttijden / Toegangstijden

Het Slingeland Ziekenhuis publiceert maandelijks de gegevens over de geldende wachttijden. In de lijst hieronder staan de algemene wachttijden per specialisme (in de blauwe balk). Voor een aantal ingrepen of aandoeningen zijn ook de wachttijden gegeven. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan wachttijdgegevens.

Let op:

  • De wachttijd kan afwijken als u een afspraak wilt maken bij een specialist met een specifiek aandachtsgebied. Zie: specialismen.
  • Voor verantwoording van de wachttijdenregistratie zie ‘uitleg wachttijden’.
  • Uw huisarts of verwijzend specialist kan in dringende gevallen zorgen dat u sneller terecht kan bij de specialist dan de geldende wachttijd.
Onderstaande wachttijden worden in weken weergegeven.
Laatst bijgewerkt op: 21-06-2017

  Eerste polikliniekbezoek Behandeling
Radiologie (gemiddeld) 1 nvt
CT-scan 1 nvt
Bucky (skeletfoto) 1 nvt
Echo 2 nvt
Mammografie (mammacaretraject) 1 nvt
MRI-scan 1 nvt
MRI-scan van knie (via huisarts) 1 nvt
Cardiologie (gemiddeld) 3 2
Chirurgie (gemiddeld) 3 6
Carpaal tunnel syndroom, operatie 3 2
Liesbreuk, operatie 3 6
Galblaasverwijdering 3 6
Spataderen, operatief verwijderen 3 8
Spataderen, Laserbehandeling (EVLT) 3 2
Vaatchirurgisch behandeling i.v.m. PAOD 3 4
Carotispathologie, operatie 1 2
Aneurysma, operatie 3 3
Dikkedarmkanker, operatieve behandeling 1 2
Mammacarepoli (borstkanker) 1 nvt
Borstkanker, operatieve behandeling 1 2
Dermatologie (gemiddeld) 4 1
Open been (Ulcus cruris) 2 nvt
Huidkankercentrum 5 nvt
Klinische Geriatrie (gemiddeld) 3 nvt
Dagkliniek Geriatrie 11 nvt
Geheugencentrum 13 nvt
Indicatie Advies Centrum (t.b.v. CIZ indicatie) 2 nvt
Valkliniek 4 nvt
Eénmalige beoordeling patiënt 3 nvt
Gynaecologie (gemiddeld) 2 3
Baarmoederverwijdering 2 3
Curettage 2 3
Laparoscopie 2 3
Sterilisatie vrouw 2 3
Stressincontinentie, operatieve behandeling 2 3
Interne Geneeskunde (gemiddeld) 3 1
Kaakchirurgie MKA (gemiddeld) 3 12
Behandeling 3 nvt
Keel- Neus- en Oorheelkunde (gemiddeld) 1 5
Beluchtingsbuisjes, plaatsen in middenoor 1 5
Neus- en keelamandelen, operatie 1 5
Neustussenschot, operatie 1 2
Duizeligheidscentrum 5 nvt
Slaapcentrum 2 nvt
Kindergeneeskunde (gemiddeld) 4 1
Longziekten (gemiddeld) 3 1
Slaapcentrum 6 nvt
Maag-, darm- en leverziekten (gemiddeld) 3 1
MDL Dagconsult 3 nvt
Coloscopie (op functieafdeling) 6 nvt
Sigmoidscopie (op functieafdeling) 4 nvt
Gastroscopie (op functieafdeling) 4 nvt
Medische psychologie (gemiddeld) 16 nvt
Medische psychologie 16 nvt
Neurologie (gemiddeld) 4 1
Carpale-tunnel-syndroom, consult 4 nvt
Rugcentrum 4 nvt
Hernia (HNP), operatieve behandeling nvt 10
Slaapcentrum 8 nvt
Hoofdpijnpolikliniek 4 nvt
Oogheelkunde (gemiddeld) 14 2
Diabetespatiënten 4 nvt
Staaroperatie (cataract) 1 2
kinderen tot 10 jaar 12 nvt
Orthopedie (gemiddeld) 3 2
Totale heupvervanging 3 5
Kijkoperatie knie, diagnostisch of therapeutisch 3 2
Meniscus/kniebanden (open), operatie 3 2
Totale knievervanging 3 5
Pijnbestrijding /Anesthesiologie (gemiddeld) 4 nvt
Plastische Chirurgie (gemiddeld) 1 2
Borstverkleining / Borstvergroting 1 2
Carpaal tunnel syndroom, operatie 1 2
Dupuytren, operatieve behandeling 1 2
Melanoom, operatief verwijderen 0 0
Cosmetische chirurgie 1 2
Handchirurgie 1 2
Reumatologie (gemiddeld) 6 1
Revalidatiegeneeskunde (gemiddeld) 4 nvt
Urologie (gemiddeld) 4 8
Hematurie (bloed in urine) 4 nvt
Sterilisatie man 12 nvt
Vasovasostomie (hersteloperatie) 3 6
Niersteenvergruizing (ESWL) 2 nvt
Prostaatkanker, operatieve behandeling 4 6
Stressincontinentie, operatieve behandeling 4 6


Deel deze pagina: