Bloed en Jehova's Getuigen

Jehova’s Getuigen en het ontvangen van bloed(producten)

in het Slingeland Ziekenhuis

Jehova's Getuigen verwerpen op religieuze gronden het toedienen van bloed(producten). De geloofsovertuiging van Jehova’s Getuigen en de daarbij behorende voorschriften ten aanzien van bloedbehandeling en bloedtransfusie worden in het Slingeland Ziekenhuis gerespecteerd door de (primaire) behandelaar(s). Het Slingeland Ziekenhuis zal zich inspannen om de meest optimale zorg te bieden, maar geeft geen garantie dat alle mogelijke alternatieven in het Slingeland Ziekenhuis kunnen worden toegepast.

Voor de specialisten is een document opgesteld over hoe te handelen als bij de behandeling van een Jehova's Getuige het toedienen van bloed(producten) nodig is:



Laatst bijgewerkt op: 27-08-2018

Deel deze pagina: