Slingeland Ziekenhuis

Co-assistentschap Gynaecologie


Inleiding

De afdeling Gynaecologie en Verloskunde van het Slingeland Ziekenhuis is sinds 2005 betrokken bij de opleiding van co-assistenten van de Faculteit der Medische Wetenschappen van het Radboudumc. De artsen in opleiding zijn in hun zesde leerjaar wanneer zij het co-assistentschap Gynaecologie en Verloskunde doen. Het co-assistentschap wordt in samenwerking met het UMCN gegeven en beslaat 8 weken. Daarvan worden 6 weken in het Slingeland Ziekenhuis doorgebracht en 2 weken in het Radboudumc. Op de afdeling Gynaecologie en Verloskunde van het Slingeland Ziekenhuis worden permanent drie co-assistenten opgeleid.

Betrokken stafleden

De betrokken maatschapleden bij de opleiding Gynaecologie en Verloskunde van de co-assistenten zijn:
  • dhr. W. J. van Buuren
  • dhr. dr. R.B. Donker
  • mevr. I. Geerinckx
  • dhr. dr. P.N.M. Mooij
  • mevr. C.M.W.H. Smeets
  • mevr. E.M. Tepe
  • mevr. T. Verhagen
De supervisie van het co-schap Gynaecologie en Verloskunde berust bij alle leden van de maatschap, de organisatie is in handen van mevr. E.M. Tepe.

Betrokken afdelingen

De medewerkers van de volgende afdelingen zijn betrokken bij de opleiding:
  • Verpleegafdeling B2 (Gynaecologie en Verloskunde)
  • Verloskamers
  • Polikliniek Gynaecologie

Weekoverzicht co-assistentschap Gynaecologie en Verloskunde

Gedurende zes weken zijn de co-assistenten op de afdeling Gynaecologie en Verloskunde werkzaam. Deze periode is verdeeld in drie stages van twee weken, namelijk de verloskundestage, de polikliniekstage en de OK-stage. Tijdens de verloskundestage wordt de co-assistent opgeleid op de verloskamers en de afdeling Verloskunde. Gedurende de polikliniekstage is de co-assistent werkzaam op de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde. En tijdens de OK-stage is de co-assistent werkzaam op de OK en op de afdeling Gynaecologie.

Diensten

Tijdens het co-assistentschap werken de co-assistenten zowel in dag- als ook in de avond- en nachtdiensten.

Onderwijs

Naast het klinische onderwijs, verzorgen alle leden van de maatschap cursorisch onderwijs. Tevens zijn de co-assistenten aanwezig bij de interdisciplinaire besprekingen die de vakgroep Gynaecologie en Verloskunde kent. De co-assistenten worden bovendien geschoold in de ‘evidence-based medicine’. Zij dienen wekelijks een klinische vraagstelling wetenschappelijk te beantwoorden.
De beoordeling van de co-assistenten vindt tussentijds plaats en aan het einde van het co-assistentschap.

Faciliteiten

Het ziekenhuis stelt co-assistenten in de gelegenheid kosteloos gebruik te maken van het co-huis. Uiteraard zijn verschillende faciliteiten voor de co-assistenten beschikbaar zoals een parkeerpas voor het personeelsparkeerterrein, een badge (tevens betaalmiddel in het personeelsrestaurant) en speciale ziekenhuiskleding. Het ziekenhuis heeft een goed geoutilleerde medische bibliotheek met uitgebreide ICT-mogelijkheden en verdere studiefaciliteiten.

Tenslotte

De vakgroep Gynaecologie en Verloskunde werkt met veel plezier mee aan de opleiding van aanstaande artsen van het Radboudumc. Uit de enquêtes die de Dienst Onderwijs en Studiezaken van de Universiteit uitvoert, blijkt dat de co-assistenten onze opleiding positief beoordelen. Het zijn vooral zaken als de persoonlijke begeleiding, de enthousiaste werksfeer en de mogelijkheid het vak in alle facetten te leren, die als gunstig worden ervaren. Dit stimuleert iedereen die betrokken is bij de opleiding om op de ingeslagen weg door te gaan.


Laatst bijgewerkt op: 16-07-2020

Deel deze pagina: