Divers

Veelgestelde vragen over de VRE-bacterie


Algemeen

1. Wat is de VRE-bacterie?

VRE is de afkorting van “Vancomycine Resistente Enterokok’. De enterokok is een bacterie die bij mensen in de darmen voorkomt. Bij gezonde mensen is deze bacterie ongevaarlijk. Bij ernstig zieke patiënten kan deze bacterie een infectie veroorzaken, waarvoor behandeling met antibiotica noodzakelijk is. Wanneer deze bacterie niet meer reageert op de behandeling met antibiotica die gewoonlijk worden voorgeschreven voor enterokokken, spreken we van VRE. Dit betekent dat infecties veroorzaakt door de VRE-bacterie moeilijk te behandelen zijn. 

2. Is de VRE-bacterie gevaarlijk?

Nee, voor gezonde mensen is hij niet gevaarlijk. Maar bij patiënten met een verminderde weerstand kan de VRE-bacterie een infectie veroorzaken. De behandeling van die infectie is niet makkelijk omdat de VRE-bacterie ongevoelig is voor de gangbare antibiotica. Er moet dan gebruik gemaakt worden van andere antibiotica die moeilijker toe te dienen zijn of veel bijwerkingen veroorzaken.

3. De VRE-bacterie wordt ook wel een ziekenhuisbacterie genoemd. Wat wordt hiermee bedoeld?

Een ziekenhuisbacterie is een verzamelnaam voor bacteriën die vaak infecties geven bij patiënten in het ziekenhuis. Ze komen voor in een ziekenhuisomgeving, omdat hier veel patiënten met een verminderde weerstand verblijven.

 

VRE en klachten

4. Welke klachten veroorzaakt de VRE-bacterie?

Mensen die VRE-drager zijn, merken daar in principe niets van. Zij dragen de bacterie gewoon bij zich zonder daar zelf klachten van te hebben. Bij mensen met een verminderde weerstand kan de bacterie tot infecties leiden.

5. Ik heb diarree, komt dit door de VRE-bacterie?

VRE veroorzaakt geen diarreeklachten. Diarree kan allerlei oorzaken hebben, het kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door medicijnen of virussen.

6. Is VRE gevaarlijk als je een beetje verzwakt bent door bijvoorbeeld een griep?

Nee, de VRE-bacterie veroorzaakt alleen infecties bij ernstig zieke patiënten met een sterk verminderde weerstand.

 

VRE en verspreiding

7. Hoe verspreidt de VRE-bacterie zich?

De verspreiding van de VRE- bacterie vindt plaats vanuit de darm; voornamelijk via de handen en voorwerpen (zoals toiletbril, deurklink, bed en kraan). De VRE-bacterie verplaatst zich niet door de lucht. Overdracht van de bacterie kan voorkomen worden door een goede handhygiëne: handen wassen met water en zeep na ieder toliletbezoek.

8. Vormt de VRE-bacterie in de thuissituatie een probleem?

In de thuissituatie vormt de bacterie geen probleem. Mocht u thuiszorg krijgen, dan raden wij u wel aan deze zorgverleners te informeren, zodat zij hun maatregelen kunnen nemen om eventuele overdracht naar andere cliënten te voorkomen. U hoeft zelf geen maatregelen te treffen.

9. Mijn familie heeft me de afgelopen tijd bezocht tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Moeten zij zich ook laten testen?

Nee, VRE-dragerschap is namelijk geen probleem voor gezonde mensen. Het onderzoek betreft alleen (oud)patiënten van het Slingeland Ziekenhuis.

 

VRE en ziekenhuisbezoek

10. Ik moet een operatie ondergaan, kan deze gewoon doorgaan?

Wanneer u (mogelijk) drager van VRE bent en u moet een operatie/behandeling ondergaan, dan kan die gewoon doorgaan. Wel worden er voor en tijdens de operatie extra maatregelen genomen door de medewerkers. U hoeft zelf geen maatregelen te treffen.

11.  Ik moet binnenkort naar een polikliniek, maar weet nog niet of ik VRE-drager ben. Kan ik de polikliniek gewoon bezoeken?

U kunt zonder problemen de polikliniek bezoeken. Wanneer u (mogelijk) drager van VRE bent, is er een melding gemaakt in uw dossier. Medewerkers dragen dan bij onderzoek en behandeling uit voorzorg handschoenen. De medewerkers van de polikliniek weten dus precies wat ze moeten doen.

12. Wat gebeurt er als ik opgenomen moet worden in een ander ziekenhuis?

Als u (mogelijk) drager van VRE bent, vragen wij u dit bij eventuele opname of bij een polikliniekbezoek in een ander ziekenhuis te melden. De medewerkers kunnen dan maatregelen nemen om mogelijke verspreiding te voorkomen. Als u via ons direct wordt overgedragen aan een ander ziekenhuis, lichten wij het ziekenhuis in. 

13. Ik wil iemand bezoeken die in het Slingeland Ziekenhuis ligt, moet ik me zorgen maken?

U kunt gewoon op bezoek komen. Daar waar nodig, wordt u gewezen op extra hygiënemaatregelen. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventueel besmettingsgevaar. Als u meerdere patiënten wil bezoeken op verschillende afdelingen vragen we u een patiënt die (vermoedelijk) VRE heeft als laatste te bezoeken.

14. Is de VRE-bacterie gevaarlijk voor zwangere vrouwen en het ongeboren kind?

Nee, de VRE-bacterie is niet gevaarlijk voor zwangere vrouwen en het ongeboren kind.Laatst bijgewerkt op: 25-11-2019

Deel deze pagina: