Zorgprogramma DiaCare

App voor mensen met diabetes

Het Slingeland Ziekenhuis is continu op zoek naar mogelijkheden om de zorg voor diabetespatiënten te verbeteren. Om die reden werkt het ziekenhuis sinds 2016 met het zorgprogramma DiaCare. Dit is een app voor op de mobiele telefoon waarmee mensen met diabetes meer zicht krijgen op hun diabetes en makkelijker kunnen samenwerken met hun behandelaar.
 
Het zorgprogramma DiaCare bestaat uit vier onderdelen:
  • Digitaal diabetesdagboek.
  • Mogelijkheid om de afspraak met de diabetesbehandelaar voor te bereiden.
  • Eenvoudig delen van meetgegevens met de behandelaar.
  • Educatiemodules met informatie over leven met diabetes.

Overzicht met digitaal diabetesdagboek

Met de DiaCare app hebben patiënten altijd een diabetesdagboekje op zak. In de app worden de meetwaarden uit de glucosemeter direct in overzichtelijke grafieken gezet. Hierdoor is in één oogopslag het verloop van uw glucosewaarden zichtbaar.
Samen met de diabetesverpleegkundige zien patiënten hun streefwaarde in de DiaCare app: iemand streeft ernaar tussen de 4 en 10 mmol/l te blijven. In de grafieken verschijnen de glucosewaarden die binnen deze streefwaarden zitten in het groen, zitten ze hier net buiten dan staan ze in het oranje en bij een grote afwijking worden ze getoond in het rood.
Bij de glucosewaarden is het mogelijk om extra informatie toe te voegen over insuline, koolhydraten, beweging of andere factoren die van invloed zijn op diabetes. Op basis hiervan kunnen patiënten, al dan niet samen met de behandelaar, de diabetes bijsturen. Indien patiënten een glucosemeter gebruiken die gekoppeld is aan de DiaCare app, dan worden de meetwaarden automatisch in de app gezet.

Afspraakvoorbereiding

In de DiaCare app zit een vragenlijst waarmee patiënten de afspraak met hun diabetesbehandelaar kunnen voorbereiden. Drie weken voor de afspraak krijgen patiënten een verzoek in de app om deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bevat eenvoudige vragen zoals: ‘de afgelopen periode vond ik het volgende lastig …’, ‘ik wel graag meer informatie over …’. Nadat de vragenlijst is ingevuld, kan de behandelaar deze ook inzien. Zo weet de zorgverlener welke onderwerpen tijdens de afspraak besproken moeten worden.

Delen van meetgegevens met de behandelaar

Een voordeel van DiaCare is dat de behandelaar de meetgegevens van patiënten heel makkelijk kan inzien. Tijdens het spreekuur of als patiënten tussentijds contact opnemen, kan de behandelaar eenvoudig meekijken via een digitaal zorgportaal. De behandelaar ziet dan het verloop van de glucosewaarden en de informatie die de patiënt erbij heeft ingevuld. Zo heeft de hij/zij snel zicht op de situatie van de patiënt.

Meer kennis met educatiemodules

In de DiaCare app zitten educatiemodules waarmee patiënten hun kennis over diabetes kunnen uitbreiden of opfrissen. Op basis van praktijksituaties leren ze stap voor stap hoe ze met hun diabetes kunnen omgaan in het dagelijks leven. De modules zijn interactief en leuk om te doen.

Privacy

DiaCare voldoet aan de strenge eisen die het ziekenhuis gesteld heeft ten aanzien van privacy en digitale dataverwerking.

Kwaliteit van leven

DiaCare is ontwikkeld door Mediq in samenwerking met diabetesprofessionals en -patiënten met als doel bij te dragen aan de kwaliteit van leven, slimmere diabeteszorg, gezondheidswinst en kostenefficiency.

Meer informatie

Meer informatie over DiaCare vindt u op www.diacare.nl of in de digitale brochure DiCare special.


Laatst bijgewerkt op: 30-08-2019

Deel deze pagina: