F2 Kort Verblijf Afdeling
Patiéntenfolders

Verpleegafdeling F2

Kort Verblijf Afdeling

Telefoonnummer:

(0314) 32 92 36

Route: Verpleegafdeling F2 (Kort Verblijf Afdeling), tweede etage

Bezoektijden

De verpleegafdeling F2 kent geen vaste bezoektijden. Met de (contactpersoon van de) patiënt wordt overlegd wanneer er bezoek kan komen.

Kort Verblijf Afdeling

Op afdeling F2 verblijven patiënten maximaal 48 uur om een onderzoek, operatie of behandeling te ondergaan. Patiënten die op F2 worden opgenomen kunnen de folder lezen over de afdeling of de film over de dagopname bekijken. Ter voorbereiding op een operatie vindt er een gesprek plaats op het preoperatieve spreekuur met een verpleegkundige en de anesthesioloog.

Gedurende de opname is één verpleegkundige zoveel mogelijk verantwoordelijk voor de zorg die nodig is. Deze verpleegkundige ontvangt de patiënt op de afdeling en voert het opnamegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de gang van zaken op de afdeling uitgelegd, wordt de patiënt voorbereid op het onderzoek, de operatie of behandeling en is er gelegenheid voor vragen. In de meeste gevallen brengt deze verpleegkundige de patiënt ook naar de operatiekamer of onderzoeksruimte.

Na een operatie gaat de patiënt naar de uitslaapkamer waar de anesthesioloog de patiënt blijft controleren tot de verdoving is uitgewerkt. De patiënt wordt dan weer opgehaald door de verpleegkundige. Na een onderzoek of behandeling brengt de verpleegkundige of een medewerker van patiëntentransport de patiënt naar de afdeling terug. Indien nodig voert de verpleegkundige nog enkele controles uit zoals meten van de bloeddruk of bekijken van het wondgebied.

Na het onderzoek, de operatie of de behandeling, bepaalt de verpleegkundige in overleg met de arts het moment waarop u weer naar huis kunt.


Laatst bijgewerkt op: 26-07-2019

Deel deze pagina: