Interne Geneeskunde
Patiéntenfolders Afspraak maken

Interne Geneeskunde


De Interne Geneeskunde houdt zich bezig met de ziekten van de inwendige organen. In het Slingeland Ziekenhuis zijn de internisten gespecialiseerd op de volgende aandachtsgebieden:
 • Oncologie (kankeraandoeningen)
 • Nefrologie (nieraandoeningen)
 • Endocrinologie (hormonale aandoeningen)
 • Hematologie (bloedziekten)

Gerelateerde onderwerpen:

De specialisten

dhr. drs. N. Aboosy
drs. N. Aboosy, internist met als aandachtsgebied Hematologie
(BIGnr. 79048399201)
Polikliniek Hematologie, routenummer 40
Telefoonnummer (0314) 32 95 52

dhr. dr. C. van Arkel
dr. C. van Arkel, internist met als aandachtsgebied Oncologie
(BIGnr. 89031197501)
Polikliniek Oncologie, routenummer 36
Telefoonnummer (0314) 32 95 54

mevr. drs. E.R. van Bladel
mevr. dr. E.R. van Bladel, internist met als aandachtsgebied Hematologie
(BIGnr. 99910373801)
Polikliniek Hematologie, routenummer 40
Telefoonnummer (0314) 32 95 52
 
b.huisman s
mevr. drs. B.J.M.V. Huisman, internist met als aandachtsgebied Nefrologie
(BIGnr. 19913361201)
Polikliniek Nefrologie, routenummer 34
Telefoonnummer (0314) 32 95 50

dhr. drs. J. Huusen
drs. J. Huussen, internist met als aandachtsgebied Nefrologie.
(BIGnr. 39040867201)
Polikliniek Nefrologie, routenummer 34
Telefoonnummer (0314) 32 95 50

mevr. dr. I. Klein
mevr. dr. H.H.T.I. Klein, internist met als aandachtsgebied Nefrologie.
(BIG 39043577701)
Polikliniek Nefrologie, routenummer 34
Telefoonnummer (0314) 32 95 50

mevr. drs. A.H. Mulder
mevr. drs. A.H. Mulder, internist met als aandachtsgebied Endocrinologie en diabetes.
(BIG 29046624601)
Polikliniek Endocrinologie, routenummer 32
Telefoon: (0314) 32 96 59

mevr. drs. M.S. Velema
mevr. dr. M.S. Velema, internist met als aandachtsgebied Endocrinologie en diabetes.
(BIG 89909013601)
Polikliniek Endocrinologie, routenummer 32
Telefoonnummer (0314) 32 96 59

THF_Rune van der Wetering-47 10x15, 72dpi
drs. R.A.W. van de Wetering, internist met als aandachtsgebied Oncologie
(BIG 89914123901)
Polikliniek Oncologie, routenummer 36
Telefoonnummer (0314) 32 95 54.
 Er zijn diverse arts-assistenten Interne Geneeskunde in opleiding werkzaam op de poliklinieken en verpleegafdelingen.

Physician assistent

mevr. K. Schouten
mevr. K. Schouten
Physician Assistant Interne Geneeskunde
(BIG 79924972881)


Verpleegkundig specialisten

mevr. J. Geessink 
mevr. J. Geessink
Verpleegkundig specialist diabeteszorg 
(BIG 19006968430)
Janneke Lanke med
mevr. J. Lanke
Verpleegkundig specialist Oncologie
(BIG  69915671230)

mevr. E. Meuleman
mevr. E. Meuleman
Verpleegkundig specialist Oncologie
(BIG 69013069830) 
 
Mevr. H. Rouwhorst
mevr. H. Rouwhorst
Verpleegkundig specialist Nefrologie/dialyse
(BIG 9048755630)

Afspraak maken*

 • Endocrinologie / diabetes
  route 32: (0314) 32 96 59
 • Oncologie
  route 36: (0314) 32 95 54
 • Nierziekten (nefrologie)
  route 34: (0314) 32 95 50
 • Hematologie (bloedziekten)
  route 40: (0314) 32 95 52
De poliklinieken zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30-16.30 uur. U kunt ook online een afspraak plannen met een internist.
Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan verzoeken wij u om tijdig contact met ons op te nemen via het telefoonnummer van de betreffende specialist.
Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart. Komt u voor het eerst naar het Slingeland Ziekenhuis of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan vóór uw afspraak bij de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. 

MRSA
Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden? Meld dit bij het maken van de afspraak en aan de balie. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.

Medicatieoverzicht
Zorg voor een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit is te verkrijgen bij uw apotheek.

Poliklinieken

Bij uw bezoek aan de polikliniek meldt u zich voordat u plaatsneemt in de wachtruimte eerst bij de secretaresse. Hier geeft u ook de verwijsbrief van uw huisarts af als u die heeft gekregen. De specialist haalt u op uit de wachtruimte.

Naast internisten zijn op de polikliniek specialisten in opleiding werkzaam (arts-assistenten). Dit zijn bevoegde artsen die onder toezicht en verantwoordelijkheid van de specialisten werken. Tenslotte zijn er op de polikliniek co-assistenten aanwezig. Hun contact met patiënten heeft tot doel hen in de gelegenheid te stellen zich te bekwamen in de praktische aspecten van beroepsbeoefening. Wanneer u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een co-assistent kunt u dat aan de secretaresse laten weten.

Onderzoeken en behandelingen

Als uw specialist daar aanleiding toe ziet, vindt nader onderzoek plaats.
Hierbij kan het gaan om:
Details en uitleg over deze onderzoeken krijgt u zowel mondeling als op schrift. Voor veel onderzoeken (met name röntgenonderzoek en endoscopie) moet u een aparte afspraak maken. Hiervoor kunt u bij de secretaresse terecht, die u hiermee verder helpt.
Röntgenonderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie, voor een endoscopie gaat u naar de functie-afdeling Interne Geneeskunde.
Behandeling binnen de Interne Geneeskunde betekent vaak de toepassing van medicijnen. Met name bij oncologische behandelingen (chemotherapie) is het noodzakelijk om medicijnen toe te dienen door middel van een infuus. Deze chemotherapie vindt plaats op de afdeling dagbehandeling Oncologie.

Veranderingen van voeding of leefstijl zijn vaak aan de orde bij de patiënten van de Interne Geneeskunde. Ook hierover wordt u op de polikliniek geïnformeerd en geadviseerd. Voor patiënten met diabetes mellitus zijn op de polikliniek gespecialiseerde verpleegkundigen aanwezig.

Artsen in opleiding

Sinds 1995 zijn op de afdeling Interne Geneeskunde specialisten in opleiding. Dit zijn internisten, cardiologen, longartsen, geriaters en nucleair geneeskundigen in opleiding. Deze opleidingsactiviteiten vinden plaats in het kader van een regionaal samenwerkingsverband, waaraan afdelingen Interne Geneeskunde van meerdere ziekenhuizen deelnemen.
Daarnaast zijn vanaf 1999 co-assistenten van de medische faculteit in Nijmegen in de kliniek en op de polikliniek aanwezig. Hun verblijf dient strikt een opleidingsdoel. Ten aanzien van de patiëntenzorg dragen zij geen enkele verantwoordelijkheid.

Samenwerking buiten het Slingeland Ziekenhuis

Als er aanleiding is om onderzoek of behandeling te laten plaats vinden buiten de afdeling Interne Geneeskunde van het Slingeland Ziekenhuis, wordt in het algemeen contact gelegd met de afdeling Interne Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen.


*Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.
 


 
 
 


Laatst bijgewerkt op: 28-07-2021

Deel deze pagina: