Kaakchirurgie
Patiéntenfolders

Kaakchirurgie

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

MKA-groep

In ons ziekenhuis worden behandelingen bij de kaakchirurg aangeboden door MKA-groep. MKA-groep biedt alle relevante kennis op het gebied van kaakchirurgische zorg. Bekijk hier meer informatie.

U kunt bij ons direct terecht voor een behandeling zonder een voorafgaand consult.*

* Helaas kan dit niet als u gebruik maakt van antistollingsmedicijnen. Overleg dan eerst met de polikliniekmedewerker.

De Specialisten

dhr. M.A. Bronkhorst
Kaakchirurg (BIG 19051851602)
Aandachtsgebieden: implantologie, orthognatische chirurgie, speekselklierchirurgie tandheelkundige slaapgeneeskunde (snurkbeugels)

E. de Jong

dhr. E. de Jong
Kaakchirurg (BIG 39048221501)
Aandachtsgebieden: implantologie, ortognatische chirurgie, kaakgewrichtspathologie


dhr. Dr. R.E.C.M. Mooren
Kaakchirurg (BIG 69043563901)
Aandachtsgebieden: (solo-)implantologie, orthognatische chirurgie
Wetenschappelijk onderzoek aan Radboudumc te Nijmegen
 

Mevr. S. Mostart
Kaakchirurg (BIG 89913815201)
 Aandachtsgebieden: implantologie, orthognatische chirurgie
 

Dhr. J.G.H. Wetzels
Kaakchirurg (BIG 79913109302)
Aandachtsgebied; dental oculaire chirurgie

Afspraak maken met verwijsbrief

Patiënten met een verwijzing voor de polikliniek Kaakchirurgie kunnen telefonisch op werkdagen tussen 08.30 uur en 16.30 uur een afspraak maken met de secretaresse van de polikliniek op het volgende telefoonnummer: 088 190 190 1.

Voordat u in het kader van een nieuwe zorgvraag een afspraak kunt maken in het ziekenhuis, dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief van de huis- of tandarts.
Heeft u geen geldige verwijzing, dan moet u de kosten voor de afspraak/behandeling zelf betalen omdat uw zorgverzekeraar de kosten dan niet vergoedt.

De polikliniek Kaakchirurgie heeft ook een avondspreekuur op dinsdagavond.

Locatie

Routenummer 30
De polikliniek Kaakchirurgie bevindt zich in het G-gebouw. Hiervoor neemt u ingang G die aan uw rechterhand ligt als u het terrein van het ziekenhuis op komt. Binnen het ziekenhuis kunt u ook routenummer 30 volgen. Mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten dienen via de buitenzijde en ingang G naar de polikliniek te gaan.

Foto van gebit

Bij een eerste afspraak op de polikliniek Kaakchirurgie wordt altijd een foto van uw gebit gemaakt. De poli gebruikt geen foto's die eventueel bij verwijzers (o.a. tandartsen) gemaakt zijn.

Wat neemt u mee

Overzicht van medicijnen

Zorg er voor dat u voor elk bezoek aan de polikliniek een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Dit is te verkrijgen bij uw apotheek.

Geldig legitimatiebewijs

Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee naar het ziekenhuis. Dit kan zijn een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart. 

Verwijzing

Neem de verwijskaart of -brief van de verwijzend huisarts, tandarts of specialist mee naar de polikliniek. 

MRSA

Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden? Meld dit bij het maken van de afspraak en aan de balie. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.

Verhindering

Bij verhindering dient u hiervan tijdig melding te maken bij het secretariaat van de polikliniek Kaakchirurgie: 088 190 190 1.

Spoed afspraak maken

 • Op werkdagen, tijdens kantooruren;
  Acute consulten kunnen via de huisarts of tandarts worden doorgegeven aan de polikliniek Kaakchirurgie waarna behandeling volgt. Telefoonnummer 088 190 190 1.
 • Op werkdagen, buiten de kantooruren;
  Acute consulten kunnen via de huisarts of tandarts doorgegeven worden aan de dienstdoende kaakchirurg. De dienstdoende kaakchirurg is bereikbaar via de portier of de Spoedeisende Hulp van het Slingeland Ziekenhuis. Tijdens werkdagen wordt de avond- en nachtdienst verzorgd door de Doetinchemse kaakchirurgen.
 • Tijdens de weekenden;
  Acute consulten kunnen via de huisarts of tandarts worden doorgegeven aan de dienstdoende kaakchirurg. De dienstdoende kaakchirurg is bereikbaar via de portier of de Spoedeisende Hulp van het Slingeland Ziekenhuis. Er vindt een gezamenlijke weekenddienst plaats met de kaakchirurgen uit het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem. Indien mogelijk zal de patiënt die om hulp vraagt verzocht worden het ziekenhuis te bezoeken waar de dienstdoende kaakchirurg normaal werkzaam is. Indien gewenst, zal de dienstdoende kaakchirurg de patiënt bezoeken in het ziekenhuis op de Spoedeisende Hulp waar de patiënt zich gemeld heeft.

Polikliniek Kaakchirurgie

De polikliniek Kaakchirurgie bevindt zich schuin tegenover de ingang van de huisartsenpost in het ziekenhuis. Vanaf het parkeerterrein staat de richting naar de polikliniek op borden aangegeven. U gaat na de slagbomen direct naar rechts en neemt de ingang die recht voor u ligt.
Bij het polikliniekbezoek meldt u zich bij de receptie voordat u plaats neemt in de wachtkamer. Daarbij moet u uw ponskaartje en de verwijskaart en/of verwijsbrief van uw arts of tandarts overleggen. Een van de verpleegkundigen haalt u op uit de wachtkamer.

Op de polikliniek wordt u gezien en behandeld door een gekwalificeerde kaakchirurg. Indien er na een consult of behandeling een vervolgafspraak moet plaatsvinden, helpt de verpleegkundige u verder. Deze vervolgafspraak maakt u bij de receptie van de polikliniek Kaakchirurgie.
Wanneer u een afspraak maakt, hoort u of het om een consult of een behandelingsafspraak gaat. Bij een afspraak voor een behandeling is het raadzaam iemand mee te nemen om u naar huis te begeleiden en zelf niet te gaan rijden.

Onderzoeken en behandelingen

Meer informatie over de behandeling vindt u op de website van de MKA-groep: https://mkagroep.nl/behandelingen
Als uw specialist daar aanleiding toe ziet, zal nader onderzoek plaatsvinden. De volgende onderzoeken zijn mogelijk:
 • Laboratoriumonderzoek van bloed en/of urine.
 • Medisch beeld vormende diagnostiek zoals CT-scan, MRI en ECHO. Al deze onderzoeken vinden plaats op de afdeling Radiologie.
 • Aanvullend onderzoek bij een van de collega specialisten, zoals een internist, dermatoloog, KNO-arts of neuroloog. De secretaresse zal deze afspraken voor u maken.

Teamspreekuren met andere specialisten

De kaakchirurgen werken samen met andere disciplines. Ten behoeve van een aantal afwijkingen bestaan gemeenschappelijke teamspreekuren.
 • Samen met de orthodontisten in de regio Achterhoek worden frequent teamspreekuren gehouden om groei- en ontwikkelingsstoornissen van het gelaat te zien, te bespreken en samen te behandelen.
 • Samen met de tandarts/prothetist worden op periodieke spreekuren patiënten gezien met problemen ten aanzien van implantologie, pre-implantologische chirurgie en kaakgewrichtsproblemen.
 • Samen met de tandarts/dormoloog worden patiënten beoordeeld met slaap- en snurkproblemen.
Een afspraak voor een speciaal teamspreekuur zal bij de secretaresse voor u worden geregeld. Tijdens het consult, wordt een vragenlijst afgenomen en vindt onderzoek plaats. Afhankelijk van de bevindingen wordt een vervolgafspraak gemaakt of aanvullende diagnostiek geregeld. Daarnaast wordt, indien nodig, een afspraak voor poliklinische behandeling gemaakt of wordt eventueel een opname voor u geregeld. Alles wordt uitgebreid met u besproken. Mochten er onduidelijkheden bestaan over 'hoe' en 'waarom', schroom dan niet om dit aan de specialist of verpleegkundige te vragen.

De opname

Indien er sprake is van een opname, dan wordt gestreefd naar een patiëntvriendelijke opnameplanning. Daarom wordt al tijdens het spreekuur een opnamedatum met de betreffende kaakchirurg geregeld. Deze datum wordt in overleg met u gepland.
Het is echter niet altijd te voorkomen dat als gevolg van spoedoperaties of bijzondere omstandigheden, deze datum verschoven moet worden. Gepoogd wordt om daarna op een zo kort mogelijke termijn alsnog een nieuwe datum te plannen.

Samenwerking 

De specialist Mooren is parttime verbonden aan het Radboudumc te Nijmegen. Dit betekent, waarnodig, een nauwe samenwerking met de universitaire afdeling Mond-, Kaak- en Gezichtschirurgie van het St. Radboud Ziekenhuis te Nijmegen.

Kwaadaardige afwijkingen die een chirurgische behandeling behoeven, welke niet binnen het Slingeland Ziekenhuis kan geschieden, worden doorverwezen naar een team voor hoofd/halsoncologie. Hierbij bestaat een samenwerking met het hoofd/halsoncologisch team van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en Radboudumc in Nijmegen.

Indien nodig neemt de kaakchirurg deel aan de periodieke oncologiebespreking binnen het Slingeland Ziekenhuis. In deze bespreking zijn vertegenwoordigers van diverse specialismen uit Arnhem, Nijmegen en Doetinchem aanwezig.

In principe kunnen alle traumaletsels van het hoofd/halsgebied in het Slingeland Ziekenhuis door de kaakchirurg worden behandeld. Een uitzondering hierop vormen die letsels, waarbij neurochirurgische hulp noodzakelijk is. Deze patiënten worden overgebracht naar een neuro-chirurgisch centrum.

Centrum Bijzondere Tandheelkunde

De afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie en het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT Elver te Nieuw Wehl) zijn een intensieve samenwerking aangegaan. Deze samenwerking heeft gestalte gekregen in de vorm van een CBT-kamer in het Slingeland Ziekenhuis.

De regio Oost-Gelderland kent voor de behandeling van mensen met een extreme angst voor tandheelkundige ingrepen het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Elver te Nieuw Wehl. De patiënten van het CBT worden verwezen door tandarts, huisarts of specialist. Over het algemeen vallen zij in de volgende categorieën:
 • patiënten met een verstandelijke beperking;
 • kinderen die door angst of om andere redenen niet behandeld kunnen worden in de reguliere tandartsenpraktijk;
 • volwassenen met grote angst voor (aspecten van) tandheelkundige behandeling;
 • patiënten die door hun medische toestand of lichamelijke handicap niet behandeld kunnen worden in de reguliere tandartsenpraktijk.
Op het CBT vindt een multidisciplinaire benadering plaats door een team van tandartsen, een psycholoog, mondhygiënisten, preventieassistent en assistentes. Zij hebben allemaal een speciale deskundigheid op het gebied van het behandelen van patiënten met een bijzondere problematiek.

Sinds meer dan tien jaar wordt er door het CBT samengewerkt met het Slingeland Ziekenhuis bij de behandeling van patiënten onder algehele anesthesie en patiënten met problemen op het terrein van mondziekten en Kaakchirurgie.

CBT Kamer in Slingeland

Deze CBT kamer zal worden benut door een tandarts en een mondhygiëniste met ondersteunende medewerkers. Omdat het CBT nu naast de spreekkamer van de Kaakchirurgie zit, kan heel eenvoudig multidisciplinair overleg plaatsvinden en kan veel sneller een adequaat behandelplan worden opgesteld en uitgevoerd. Ook voor bepaalde patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis, heeft de komst van het CBT meerwaarde. Het gaat om de mond(hygiënische) zorg bij patiënten op bijvoorbeeld de intensive care, patiënten voor, tijdens en na een chemotherapie, maar ook patiënten die een kaakoperatie hebben ondergaan of langdurig zijn opgenomen en een tandheelkundig probleem hebben. Verder kunnen cardiologische patiënten die op een wachtlijst staan voor een hartoperatie snel in het ziekenhuis terecht voor optimaliseren van de mondhygiëne, waarmee verwijdering van gebitselementen kan worden voorkomen.
Doordat de samenwerking de multidisciplinaire benadering verstevigt, is de patiënt verzekerd van een optimale behandeling.

Centrum voor Tandheelkunde in bijzondere gevallen (CTBG)

Het Centrum voor Tandheelkunde in bijzondere gevallen (CTBG) behandelt patiënten die bij de eigen tandarts niet afdoende geholpen kunnen worden. Patiënten kunnen alleen op verwijzing van de eigen tandarts (of huisarts) een afspraak krijgen op het CTBG. Het Centrum bevindt zich bij de polikliniek Kaakchirurgie van het Slingeland Ziekenhuis en is bereikbaar via telefoonnummer: 06-51819810
of per e-mail: info@ctbg-doetinchem.nl.
Voor meer informatie: www.ctbg-doetinchem.nl
Voor tarieven tandartsen kunt u naar de website: www.vergelijkmondzorg.nl/tandartstarieven


*Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.


 


Laatst bijgewerkt op: 07-06-2021

Deel deze pagina: