Slingeland Ziekenhuis
Patiéntenfolders

Medisch maatschappelijk werk


Ziekte kan ingrijpende gevolgen hebben voor u en uw omgeving. Een medisch maatschappelijk werker is deskundig in het behandelen van (normale) spannings- en stressklachten die te maken hebben met de ziekte, de behandeling, de opname en/of het ontslag uit het ziekenhuis.

De medisch maatschappelijk werkers:
  • begeleiden/behandelen bij de verwerking en acceptatie van ziek zijn en/of behandeling.
  • informeren, adviseren en bemiddelen bij praktische gevolgen van ziekte.
  • leggen contacten met en/of verwijzen naar instanties buiten het ziekenhuis.
Naast gesprekken met de patiënt kunnen er ook gesprekken plaatsvinden met mensen uit de naaste omgeving van de patiënt.

Doel van de hulpverlening is:
  • stressreductie (verminderen/omgaan met stress);
  • behouden/vergroten zelfstandigheid (regie);
  • behouden/vergroten welbevinden (kwaliteit van leven).
 De medisch maatschappelijk werkers zijn beschikbaar voor de volgende groepen patiënten:
  • dialysepatiënten (poliklinisch/klinisch /dagbehandeling);
  • geriatrische patiënten (poliklinisch);
  • oncologische patiënten (poliklinisch/klinisch/dagbehandeling);
  • overige patiënten (klinisch): situaties waarbij er sprake is van belemmering voor herstel/ontslag uit ziekenhuis.
De hoofdbehandelaar beoordeelt of begeleiding van medisch maatschappelijk werk nodig is en verwijst de patiënt.
In andere situaties kunnen patiënten na ontslag uit het ziekenhuis zelf contact opnemen met een hulpverlener in de buurt.

Medisch maatschappelijk werkenden

Medisch maatschappelijk werkenden in het Slingeland Ziekenhuis:

dhr. R.V. Lindeman

dhr. R.V. Lindeman

Aandachtsgebied:
dialyse 
Tel.: (0314) 32 90 95

Aafke Oosting maatschappelijk werk v2 150x225

mevr. A.E.R. Oosting

Aandachtsgebied:
geriatrie                        
Tel.: (0314) 32 93 31
     
Nadia Kogelenberg van 150x225

mevr. N. van Kogelenberg

Aandachtsgebied:
oncologie
Tel.: (0314) 32 97 47

Fieke de Rijcke (1)

mevr. F. de Rijcke 

Aandachtsgebied:
geriatrie
Tel.: (0314) 32 97 44
 

Bereikbaarheid

Medisch maatschappelijk werkenden zijn aanwezig van 8.30 uur tot 17.00 uur. Als zij niet bereikbaar zijn wordt u verzocht een voicemailbericht in te spreken. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Het secretariaat is bereikbaar op tel.: (0314) 32 93 83.

Locatie

De afdeling is gelegen in bouwdeel G, toegankelijk via de zij-ingang G. Als u het terrein van het ziekenhuis op komt bevindt de afdeling  zich direct aan uw rechter hand.
Route zij-ingang G


 
 
 
 


Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.


Laatst bijgewerkt op: 22-09-2021

Deel deze pagina: