Medische bibliotheek

Medische bibliotheek


Het Slingeland Ziekenhuis beschikt over een goed geoutilleerde bibliotheek ten behoeve van alle beroepsbeoefenaars, al dan niet in opleiding. Men kan gebruik maken van de faciliteiten van de ziekenhuisbibliotheek en kan er in alle rust studeren, lezen en werken. Uiteraard kunt u er (medische)boeken en tijdschriften raadplegen.
De bibliotheek beschikt over een uitgebreide collectie boeken en abonnementen; daarnaast zijn er via Intranet ook diverse online mogelijkheden. Alle 8 computers zijn aangesloten op het netwerk.

Collectie

  • De bibliotheek biedt de mogelijkheid om online het Geneeskundig Adresboek te raadplegen.
  • Een grote sortering boeken: medische, verpleeg­kundige of andere boeken die iets met de gezond­heidszorg te maken hebben.
  • Een grote sortering medische en verpleegkundi­ge tijdschriften.
  • Diverse computerprogramma's om literatuur te zoeken, zowel medisch als verpleegkundig of anderszins.

Bibliotheekcommissie

Het beheer van dergelijke bibliotheek vergt een goede afstemming met de gebruikers ervan. De bibliotheekcommissie dient als adviesorgaan ter ondersteuning van de bibliotheekfunctionaris bij de aanschaf van boeken en abonnementen.
De commissie heeft tot doel het waarborgen van een goede kwaliteit van de literatuurvoorziening ten behoeve van diverse specialismen, de opleidingen en de verpleegkundigen (al dan niet in opleiding) binnen het Slingeland Ziekenhuis.

Laatst bijgewerkt op: 16-01-2020

Deel deze pagina: