Slingeland Ziekenhuis

Open brief van de medische staf van het Slingeland Ziekenhuis aan de inwoners van de Achterhoek


Gepubliceerd op : 30-04-2020
Laatst bijgewerkt op: 28-07-2020

 
Als medische staf van het Slingeland Ziekenhuis zijn we al een aantal jaren bezig om samen met onze collega’s in het SKB en de Raad van Bestuur van Santiz vorm te geven aan de fusie van beide ziekenhuizen. In de laatste dagen en weken is er in grote haast en in beperkte kring een discussie gevoerd over de voortgang van de fusie. Er lijkt nu aangestuurd te worden op het op korte termijn ontbinden van deze fusie. Dit is in onze ogen ontoelaatbaar zonder dat er een inhoudelijke discussie heeft plaatsgevonden met alle partijen die door een dergelijk besluit geraakt zullen worden.
 
 
We wonen in een van de mooiste delen van Nederland, maar desondanks is het aantrekken en vasthouden van hooggekwalificeerd medisch personeel, zowel artsen als verpleegkundigen, een constante uitdaging. Kwaliteits- en volume-eisen spelen een steeds grotere rol, waardoor je complexe zorg alleen mag uitvoeren als je het ook in voldoende aantallen doet. Verder is het leveren van zorg in een dunbevolkt gebied relatief duur. Een Spoedeisende Hulp moet 24 uur per dag bemand zijn, ook als er weinig patiënten komen. Zowel het SKB als het Slingeland Ziekenhuis hebben in de afgelopen jaren zorg moeten afstoten omdat niet aan de kwaliteits- of volume-normen kon worden voldaan. Om te voorkomen dat mensen voor steeds meer vormen van zorg naar ziekenhuizen buiten de regio moeten uitwijken, hebben het SKB en het Slingeland Ziekenhuis enkele jaren geleden elkaar opgezocht.
Een fusie kan er voor zorgen dat we niet hoeven te concurreren voor schaars personeel, makkelijker aan toekomstige eisen t.a.v. kwaliteit en aantallen kunnen voldoen, en de zorg betaalbaar kunnen houden. Het weer volledig splitsen van de twee ziekenhuizen biedt voor geen van deze uitdagingen een oplossing.
 
De afgelopen weken wordt door de medische staf van het SKB samen met de Stichting Behoud SKB aangestuurd op het zo snel mogelijk ontbinden van de fusie. Terug naar een eigen zelfstandig ziekenhuis is het doel geworden. Maar waar het echt om zou moeten gaan is het behoud van hoogwaardige medische zorg in de Achterhoek!
Door direct aan te sturen op een zelfstandig SKB zonder voorafgaande discussie over vooren nadelen, worden de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de zorgverzekeraar en andere vertegenwoordigers van de mensen in de Achterhoek in het algemeen, buiten spel gezet. 
 
De onrust in met name Winterswijk is ontstaan na de presentatie van een plan om onderdelen van het zorgpallet op termijn niet langer op twee locaties aan te bieden maar te concentreren in Doetinchem. De achterliggende redenen voor dit voorstel zijn ook hier weer terug te voeren op knelpunten op het gebied van personeel, kwaliteitseisen en kosten. Het idee heeft postgevat dat dit de eerste stap is naar een steeds verdere ontmanteling van het SKB. Dat is zeker niet de visie van de medische staf van het Slingeland Ziekenhuis. Wanneer afdelingen, geheel of deels, in Doetinchem onderdak moeten vinden, dan kan dat alleen als er eerst plaats gemaakt wordt door ook zorg in omgekeerde richting te verplaatsen.
 
De presentatie van de plannen had het startschot moeten zijn voor een brede discussie over de noodzaak en wenselijkheid hiervan. In plaats daarvan lijkt nu te worden gekozen voor een vlucht naar de veiligheid van vroeger. Terug naar het eigen ziekenhuis met een eigen bestuur en lokaal zo lang mogelijk vasthouden wat we nu hebben. Dit is in het snel veranderende zorglandschap helaas een utopie.
 
Als medische staf van het Slingeland Ziekenhuis betreuren we de overhaaste ontwikkelingen en koers richting defusie die nu in gang lijkt gezet. Dit kan niet gebeuren zonder dat eerst onderzoek gedaan wordt naar de gevolgen van defusie waarbij alle belanghebbenden  betrokken zijn. Ongeacht de uitkomst zullen we ons sowieso onverminderd blijven inzetten voor het in stand houden van de zorg die de mensen in de regio verdienen.


Deel deze pagina: