Slingeland Ziekenhuis

Vernieuwd operatiecentrum in gebruik genomen

Renovatie om aan nieuwste eisen te voldoen

Gepubliceerd op : 06-07-2015
Laatst bijgewerkt op: 27-08-2018

In het weekend van 4 en 5 juli heeft de verhuizing plaatsgevonden van het tijdelijke operatiecomplex, wat sinds november 2014 op het parkeerdek staat, naar het geronoveerde complex. Het vernieuwde operatiecentrum is nu in gebruik genomen.
Renovatie was nodig om aan de nieuwste richtlijnen voor luchtbehandeling te voldoen. Tegelijk is de verbouwing benut om een aantal andere verbeteringen door te voeren.

De lucht in een operatiekamer moet steriel zijn, om infecties bij patiënten te voorkomen. Daarvoor heeft het operatiecentrum een systeem van luchtbehandeling. De eisen hieraan zijn steeds strenger geworden. Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen, moest het systeem van luchtbehandeling in het operatiecentrum ingrijpend vernieuwd worden. Een renovatie die meerdere maanden zou kosten. “We wilden en konden daarmee niet wachten tot het nieuwe ziekenhuis er staat”, zegt René Nummerdor, unitmanager operatiecentrum (zie foto). “Dat duurt nog een aantal jaren en ook gedurende die tijd willen wij als ziekenhuis aan de geldende eisen voldoen. Daarom is besloten tot renovatie, ondanks de plannen voor nieuwbouw.”

Tijdelijk operatiecentrum

“Omdat een operatiecentrum in een ziekenhuis uiteraard moet doordraaien, moesten we een tijdelijke oplossing bedenken”, vervolgt René Nummerdor. “Daarom is op het parkeerdek een tijdelijk operatiecentrum geplaatst dat in november 2014 in gebruik werd genomen.” Er werd een half jaar hard gewerkt om de renovatie van het operatiecentrum zo snel mogelijk te realiseren. “Sinds juni is het nieuwe operatiecentrum in gebruik genomen.”

‘De ontvangstruimte biedt voldoende privacy voor de patiënten’

Ontvangstruimte

Het vernieuwde operatiecentrum voldoet aan de nieuwste eisen. Twee van de zeven operatiekamers hebben zelfs een zogeheten UDF-plenum. Dit is een systeem datrecht boven de operatietafel steriele lucht in blaast. “Dat is met name van belang voor orthopedische operaties, zoals het plaatsen van een heupprothese of knieprothese”, legt René Nummerdor uit. “Deze operaties zijn extragevoelig voor infecties. En juist bij deze operaties wil je infecties vermijden, omdat een geïnfecteerde prothesegrote gevolgen heeft voor de patiënt. ”De renovatie van het operatiecentrum is benut om tegelijkeen aantal andere verbeteringen door te voeren. “In de loop der jaren is de hoeveelheid apparatuur zodanig toegenomen, dat hiervoor onvoldoende opslagruimte beschikbaar was. Dat probleem is nu opgelost, doordatde opslagruimte voor apparatuur is vergroot. Ook de ontvangstruimte voor patiënten is groter gemaakt, zodat daar nu zeven bedden kunnen staan, met voldoende privacy voor de patiënten. Dat hebben we gerealiseerd doorenkele kantoren te verplaatsen en meerdere magazijnen te bundelen tot één steriel magazijn. Kortom, het nieuwe operatiecentrum voldoet aan de nieuwste technische eisen en we hebben de patiëntvriendelijkheid verder kunnen verbeteren.”


Deel deze pagina: