Physician Assistant (PA)

Physician Assistant (PA)


De physician assistant is een medisch zorgprofessional, die op een zelfstandige en structurele wijze medische taken overneemt van een medisch specialist. 
Een PA is breed medisch geschoold via een HBO-Masteropleiding Physician Assistant. Deze opleiding kun je alleen volgen als je al een hbo-opleiding in de gezondheidszorg hebt afgerond en over minimaal twee jaar relevante werkervaring beschikt.
De PA voert diverse gedelegeerde medische handelingen uit, stelt behandelplannen op en volgt de situatie van patiënten. De beslissingen worden meestal genomen in overleg met de medisch specialist.  

  • verricht medische handelingen, deels in opdracht van de arts uit, maar ook op eigen initiatief.
  • draait zelfstandig spreekuren en verricht daarbij lichamelijk onderzoek, stelt diagnoses en voert behandelingen uit.
  • schrijf zonodig medicijnen voor.
  • beantwoordt vragen van patiënten en geeft voorlichting over bijvoorbeeld operaties.
  • werkt mee aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Net als de verpleegkundig specialist is het een functie op een niveau tussen arts en verpleegkundige in. Het verschil tussen de twee is dat de verpleegkundig specialist meer vanuit een verpleegkundige invalshoek werkt, terwijl de PA zich vooral met medische zaken bezighoudt.

 


Laatst bijgewerkt op: 02-10-2020

Deel deze pagina: