Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure


Het Slingeland Ziekenhuis hanteert de NVP-sollicitatiecode.

De NVP Sollicitatiecode bevat basisregels die organisaties en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. De code is chronologisch opgebouwd vanaf het ontstaan van de vacature tot de aanstelling. De organisatie kan de (toepassing van de) code aan haar eigen specifieke situatie aanpassen, zo daartoe aanleiding bestaat. De NVP zal de praktijk van werving en selectie door organisaties volgen en haar invloed aanwenden om deze op het door haar voorgestane peil te brengen en te houden. De code is opgesteld in overleg met de Stichting van de Arbeid.

Verhinderd

Wanneer u als kandidaat verhinderd bent voor een gesprek, dient u dit door te geven aan de afdeling Personeel, Organisatie en Opleidingen (PO&O). Telefoonnummer (0314) 32 94 49.

Locatie

De afdeling Personeel, Organisatie en Opleidingen bevindt zich op de eerste verdieping van het beheersgebouw van het ziekenhuis. Dit gebouw bevindt zich bij het betreden van het ziekenhuisterrein direct aan uw rechterhand. U kunt de ingang bij de polikliniek Oogheelkunde gebruiken.
Zie ook: Route naar Personeel, Organisatie en Opleidingen

Laatst bijgewerkt op: 27-08-2018

Deel deze pagina: