Veiligheid zorg

Veilige zorg en veilig werken


De veiligheid van onze patiënten is van groot belang. Ondanks dat patiëntenzorg nooit 100% zonder risico's zal zijn, zetten wij ons maximaal in om deze risico's tot een minimum te beperken. We zorgen voor een veilige omgeving en leren van fouten uit het verleden om de veiligheid steeds verder verbeteren.
 
 
 
 

Patiëntveiligheid in onze zorgverlening

Alle zorgverleners van het Slingeland Ziekenhuis doen hun uiterste beste om er voor te zorgen dat patienten de beste zorg krijgen. Het Slingeland Ziekenhuis kent daarom een reeks van maatregelen om de veiligheid te vergroten. Deze maatregelen komen onder meer voort uit het VMS Veiligheidsprogramma waaraan alle Nederlandse ziekenhuizen deelnamen. De veiligheid in onze zorgverlening is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
  • Goede samenwerking en onderlinge afstemming tussen medewerkers;
  • Het gebruik van standaard procedures;
  • Het uitvoeren van extra controles om fouten te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn de medicatiedoseringen die door collega's extra worden gecontroleerd en het op meerdere momenten controleren van naam en geboortedatum van de patiënt voor een operatie om zo verwisselingen te voorkomen.
  • Regelmatige beoordeling van de zorg. Hierbij wordt gekeken naar de successen maar ook naar de problemen en complicaties.
  • Creëren van een veilige omgeving om in te werken.
  • Het is belangrijk dat iedereen alert is op mogelijke risico's voor de veiligheid en mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren. Het melden van deze risico's en bijna incidenten helpt om te werken aan het nog veiliger maken van de zorg. We streven ernaar dat het personeel het melden van fouten en het uitoefenen van kritiek als positief en normaal ervaart.
Door op deze manier te werken kunnen we de kwaliteit en de veiligheid controleren, meten en telkens verbeteren. De zorg voor en veiligheid van onze patiënten heeft constant onze aandacht.

Keurmerk voor patiëntveiligheid

Nederlandse ziekenhuizen moeten sinds 31 december 2012 beschikken over een keurmerk voor het veiligheidsmanagementsysteem. Het Slingeland Ziekenhuis heeft een keurmerk van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ)/Qualicor. De auditoren van Qualicor komen periodiek toetsen of  het ziekenhuis voldoet aan de landelijke eisen voor patiëntveiligheid. In november 2019 is het ziekenhuis opnieuw getoetst met positief resultaat.
 

U kunt ook zelf meehelpen aan veiligheid in de zorg!

 
U kunt bijdragen aan uw eigen veiligheid door alert te zijn, vragen te stellen en instructies van medewerkers op te volgen. Praktische tips voor patiënten op het gebied van veiligheid zijn:

Bereid u goed voor op uw bezoek aan het ziekenhuis

Zet uw vragen op papier en bespreek deze. Vertel wat uw verwachtingen en wensen zijn. Vraag iemand mee te gaan. Twee horen en onthouden meer dan één. Herhaal belangrijke informatie om te controleren of u het begrepen heeft. Geef aan als u iets niet begrijpt of ergens over twijfelt. Om u goed te behandelen is het belangrijk dat uw zorgverlener alle informatie over uw gezondheidstoestand krijgt.
Klik hier voor meer informatie.

Neem uw actuele medicatieoverzicht mee naar het ziekenhuis

Schrijf op welke medicijnen u met of zonder recept gebruikt. Vraag uw apotheek om uw actuele medicatieoverzicht. Neem dit altijd mee. Meld bij alle zorgverleners steeds als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of voedingsmiddelen. Vraag na of u voor de behandeling met bepaalde medicijnen moet stoppen (bijvoorbeeld bloedverdunners). Zie ook: medicatieveiligheid

Bedenk of alles duidelijk is en geef toestemming

U bent degene die beslist of de voorgestelde behandeling wordt ingezet en geeft hiervoor toestemming. Wilt u hierover eerst nadenken en nog niet meteen beslissen? Vraag uw zorgverlener dan bedenktijd. Spreek samen af hoe en wanneer u uw beslissing laat weten. Weet wie uw vaste aanspreekpunt is. Bedenk ook of alles thuis geregeld is voor na uw operatie.

Bespreek vooraf het verloop van uw operatie

Bespreek wat er voor, tijdens en na de operatie gebeurt. Bijvoorbeeld hoe lang de operatie duurt en welke complicaties kunnen optreden. Vraag hoe u zich moet voorbereiden, bijvoorbeeld of u nuchter moet zijn. Laat uw arts voor de operatie met een stift uw huid markeren waar u geopereerd wordt. Indien u antibiotica moet krijgen, moet u deze 15 tot 60 minuten voor de operatie krijgen. Vraag hier zo nodig naar.

Extra controlemomenten tijdens het operatieproces

Als extra controle stellen zorgverleners u op verschillende momenten dezelfde vragen. Ook vragen ze naar bijzonderheden zoals temperatuursverhoging, eventuele allergieën en of u voor de operatie heeft gegeten. Vlak voor uw operatie controleert het operatieteam nogmaals uw naam, geboortedatum en het te opereren lichaamsdeel. Vraag ernaar als dit niet gebeurt.

Meld onveilige of onhygiënische situaties

Meld het als er iets gebeurt wat niet de bedoeling is. Stel vragen als iets anders gaat dan u verwacht. Bijvoorbeeld als uw medicijnen er anders uit zien. Meld het als iets niet goed schoon is. In een ziekenhuis kan hygiëne van levensbelang zijn. Geef het aan als uw zorgverleners niet hygiënisch werken. Attendeer hen hierop. Zo helpt u mee aan een veilige en schone zorgomgeving!

Volg de instructies en adviezen goed op

Houd u aan de afspraken die u met de zorgverlener maakt over uw behandeling. Vraag wat u wel of niet mag doen. Laat het weten als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt. Zorg dat u weet wanneer u voor controle terug moet komen en wanneer en bij wie u terecht kunt met vragen of problemen.

Er zijn ook veiligheidstips speciaal voor ouderen.

Veilig Incidenten Melden

Bij het onderwerp 'veiligheid' is het belangrijk om te leren van dingen die fout of bijna mis zijn gegaan. Medewerkers en medisch specialisten kunnen deze (bijna) incidenten melden via een digitaal meldingssysteem. Het VIM-team (Veilig Incidenten Melden) van de afdeling onderzoekt de melding en kijkt welke verbeteringen mogelijk zijn. Er is ook een ziekenhuiscommissie die incidenten onderzoekt. Deze commissie houdt zich vooral bezig met het signaleren en analyseren van ziekenhuisbrede trends in de meldingen. Met betrekking tot de uitkomsten brengt de commissie advies uit aan de directie. Zo wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de patiëntveiligheid.
Onveilige situaties kunnen ook door patiënten en bezoekers gemeld worden. Hiervoor kunt u een suggestieformulier gebruiken of u kunt het bespreken met medewerkers van de betrokken afdeling.

Calamiteiten

Het Slingeland Ziekenhuis heeft afspraken vastgelegd welke acties worden ondernomen bij calamiteiten, zoals brand. Iedere afdeling beschikt over een bedrijfsnoodplan speciaal afgestemd op die locatie en mogelijke calamiteiten. Er worden regelmatig oefeningen gehouden op de afdelingen. Het Slingeland Ziekenhuis heeft een team van ruim 40 bedrijfshulpverleners.
Dit team is speciaal opgeleid voor het verlenen van eerste hulp, alarm slaan, het blussen van een beginnende brand en het regelen van een ontruiming. In het geval van een calamiteit komt dit team gelijk in actie totdat er hulp van buitenaf is gearriveerd (politie en brandweer).

Laatst bijgewerkt op: 24-09-2021

Deel deze pagina: