Verpleegkundig specialisten

Verpleegkundig specialisten


In het Slingeland Ziekenhuis werken 'verpleegkundig specialisten'. De verpleegkundig specialisten zijn werkzaam op een verpleegafdeling of een polikliniek. Het is een zelfstandige BIG-geregistreerde beroepsgroep.

Opleiding

Een verpleegkundig specialist is opgeleid om naast verpleegkundige taken ook medische taken uit te voeren. Deze verpleegkundige is een zeer ervaren geregistreerd HBO-verpleegkundige die vervolgens een 2-jarige Masteropleiding “Advanced Nursing Practice” heeft afgerond in een bepaalde richting.

Bevoegdheid en functie

Een verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige behandelingen met medische behandelingen. Hierbij kijkt de verpleegkundig specialist niet alleen naar medische vraagstukken maar naar alle problemen die de patiënt ervaart. Daar waar nodig overlegt de verpleegkundig  specialistmet een medisch specialist. Het voordeel hiervan is dat de patiënt zoveel mogelijk met één zorgverlener te maken heeft.
De verpleegkundig specialist brengt de klachten van een patiënt in kaart, voert lichamelijk onderzoek uit, kan de diagnose stellen, stelt een behandelplan op en regelt waar nodig vervolgonderzoek. Daarnaast geeft deze informatie over de behandeling en kunnen patiënten vragen stellen.
Naast de patiëntenzorg houdt een verpleegkundig specialist zich ook bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door nieuwe kennis en innovaties toe te passen. Een ander aandachtsgebied van de verpleegkundig specialist is de deskundigheidsbevordering van collega zorgleners. Dit geldt zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten. Daarnaast houdt deze zich bezig met doen van wetenschappelijk onderzoek en het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk.
Folder verpleegkundig specialist
Wilt u meer weten over de functie, de opleiding en de bevoegdheden van de verpleegkundig specialist bekijk dan de folder ‘Uw verpleegkundig specialist stelt zich voor’ van de V&VN.  

Vakgebieden

In het Slingeland ziekenhuis werken verpleegkundig specialisten op de volgende vakgebieden:
 • Cardiologie en Hartfalen
 • Chirurgie, coloncare (dikkedarm aandoeningen)
 • Diabeteszorg
 • Nefrologie
 • Geriatrie
 • Oncologie en Hematologie
 • Longgeneeskunde
 • Neurologie
 • Orthopedie
 • Palliatieve zorg
 • Vaatchirurgie
 • Urologie
Als u tijdens uw ziekenhuisbezoek in contact komt met één van de verpleegkundig specialisten, licht deze graag de functie toe en beantwoordt uw eventuele vragen.

Laatst bijgewerkt op: 16-01-2021

Deel deze pagina: