Verpleegkundig specialisten

Verpleegkundig specialisten


In het Slingeland Ziekenhuis werken voor verschillende specialismen zogenaamde 'verpleegkundig specialisten'. De verpleegkundig specialisten zijn werkzaam op een verpleegafdeling of een polikliniek. Het is een zelfstandige BIG-geregistreerde breoepsgroep.

Opleiding

Een verpleegkundig specialist is opgeleid om naast verpleegkundige taken ook een aantal medische taken uit te voeren. Deze verpleegkundige is een geregistreerde HBO-verpleegkundige die vervolgens een 2-jarige Masteropleiding “Advanced Nursing Practice” heeft afgerond in een bepaalde richting.

Bevoegdheid en functie

Verpleegkundig specialist is een functie die zich wat betreft de bevoegdheid bevindt tussen arts en verpleegkundige. De verpleegkundig specialist verleent een gedeelte van de medische zorg en neemt hierdoor de arts werk uit handen, maar werkt altijd onder supervisie van een specialist. Bovendien is er zo meer tijd voor de patiënten.
De verpleegkundig specialist brengt de klachten van een patiënt in kaart, voert lichamelijk onderzoeken uit, kan de diagnose stellen, stelt een behandelplan op en regelt waar nodig vervolgonderzoek. Daarnaast geeft deze informatie over de behandeling en kunnen patiënten vragen stellen.
Naast de patiëntenzorg houdt een verpleegkundig specialist zich ook bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door nieuwe kennis en innovaties toe te passen. Een ander aandachtsgebied va de verpleegkundig specialist is de deskundigheidsbevordering van collega zorgleners. Dit geldt zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten. Daarnaast houdt deze zich bezig met doen van wetenschappelijk onderzoek en het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk.

Vakgebieden

In het Slingeland ziekenhuis werken verpleegkundig specialisten op de volgende vakgebieden:
  • Cardiologie en Hartfalen
  • Chirurgie, coloncare (dikkedarmaandoeningen)
  • Diabeteszorg/nefrologie
  • Geriatrie
  • Oncologie en Hematologie
  • Longgeneeskunde (in opleiding)
  • Neurologie
  • Orthopedie
  • Palliatieve zorg
  • Vaatchirurgie
Als u tijdens uw ziekenhuisbezoek in contact komt met één van de verpleegkundig specialisten, zal deze graag de functie toelichten en uw eventuele vragen beantwoorden.

Laatst bijgewerkt op: 20-12-2019

Deel deze pagina: