Slingeland Ziekenhuis

Werken en leren Spotlight

Santiz verbindt Slingeland Ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Santiz is de nieuwe naam voor de overkoepelende organisatie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het Slingeland Ziekenhuis. Op 1 juli 2017 werd de naam op feestelijke wijze bekendgemaakt. Met Santiz gaan de twee ziekenhuizen voor een vitale Achterhoek. Hoewel beide ziekenhuizen ieder hun naam en logo behouden, willen zij met Santiz uitdrukken dat ze bij elkaar horen.

Santiz

Santiz geeft uitdrukking aan de ambitie van beide ziekenhuizen en staat voor een groep professionals in de zorg, die zich iedere dag samen inzetten voor positieve gezondheid en zorg met menselijke maat. De nieuwe naam vervangt de bestaande twee locatienamen vooralsnog niet. Santiz zal op korte termijn subtiel tot uiting komen. In de toekomst zal de naam doorgroeien naar een prominent merk met eigen logo en huisstijl die gebruikt gaat worden door beide ziekenhuizen.

Fusie

Per 1 januari 2017 zetten het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix zich samen in voor behoud van hoge kwaliteit van zorg, goede bereikbaarheid en betaalbare ziekenhuiszorg in de Achterhoek. Beide ziekenhuizen behouden ieder hun volwaardige aanbod van zorg en blijven alle patiënten behandelen. Door de bedrijfsvoering op elkaar af te stemmen en elkaars deskundigheden en capaciteiten te benutten, zien de ziekenhuizen de kans om de ziekenhuiszorg ook in de toekomst van het beste niveau en dichtbij de patiënt aan te blijven bieden.


Lees meer...

Het vak van verpleegkundige gaat veranderen

‘Verpleegkundige 2020’ is een landelijke ontwikkeling. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de nieuwe functieprofielen voor verpleegkundigen. Deze voorzien in een duidelijker onderscheid tussen de hbo- en de mbo-verpleegkundige. Maar er verandert meer. Op de beide Santizlocaties wordt hier hard aan gewerkt. Wat gaat er veranderen aan het vak van de verpleegkundige? “Er zijn enkele belangrijke ontwikkelingen waardoor het vak van de verpleegkundige verandert. Dat zijn de complexere en minder goed voorspelbare zorgvraag van patiënten, meer regie bij de patiënt zelf en de voortschrijdende technologie. De verpleegkundige opleidingen spelen daar nu al op in. Ook als ziekenhuis doen we dat. In het kader hiervan lopen projecten op beide Santiz-locaties”, vertellen Lies Janssen, clustermanager vrouw en kind (Doetinchem), en Enid Peters, teammanager interne geneeskunde en oncologie (Winterswijk). Beiden zijn projectleider op de Santiz-locaties rond Verpleegkundige 2020.
Lies Janssen en Enid Peters
Foto: Lies Janssen (links) en Enid Peters: “Onze verpleegkundigen goed toerusten voor de toekomst.”
 

Lees meer...

Deel deze pagina: