Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Algemene voorwaarden Mijn Slingeland

Gepubliceerd op: 10 juli 2023

Deze algemene voorwaarden zijn van belang voor het gebruik van het patiëntenportaal Mijn Slingeland (https://mijn.slingeland.nl). U kunt hier lezen wat uw rechten en plichten zijn als gebruiker van Mijn Slingeland. Door in te loggen en gebruik te maken van Mijn Slingeland, accepteert u deze algemene voorwaarden. 

Toegang tot Mijn Slingeland

Toegang is persoonlijk en patiëntgebonden. Alleen als u ouder bent dan 16 jaar en wilsbekwaam, kunt u met uw eigen DigiD toegang krijgen tot Mijn Slingeland. Wilt u toegang tot Mijn Slingeland van een ander (niet zijnde het kind tot 12 jaar waarover u het wettelijk gezag heeft), dan is een DigiD machtiging nodig. 

U kunt Mijn Slingeland pas gebruiken als u als patiënt bent ingeschreven bij het Slingeland Ziekenhuis. Bij inschrijving controleert een medewerker van de afdeling Patiëntenadministratie uw geldige legitimatiebewijs en uw Burger Service Nummer (BSN). Daarnaast kunt u Mijn Slingeland enkel gebruiken als u beschikt over DigiD+ (DigiD met extra controle via de DigiD-app of een sms-code op uw telefoon). Heeft u geen DigiD+ dan is toegang tot Mijn Slingeland niet mogelijk.

Toegang tot Mijn Slingeland voor kinderen

Kinderen kunnen bij Mijn Slingeland inloggen met een persoonlijke DigiD+. 
Voor het rechtmatig verkrijgen van toegang tot het dossier van uw minderjarige (pleeg)kind, geldt dat u de wettelijk gezagdragende (pleeg)ouder/voogd bent. U dient dit desgevraagd aan te tonen. Daarnaast geldt het volgende:

 • Uw kind is jonger dan 12 jaar: u bent bevoegd in te loggen met de persoonlijke DigiD van uw kind.
 • Uw kind is tussen de 12 en 16 jaar: uw kind heeft een eigen inzagerecht en dient aan u toestemming te verlenen om in te loggen in Mijn Slingeland van het kind.
 • Uw kind is ouder dan 16 jaar: uw kind logt zelf in met de persoonlijke DigiD+. U hebt geen recht op toegang. Voor toegang is een DigiD machtiging nodig. 

Meer informatie kunt u vinden op slingeland.nl/mijnslingelandkind

Onrechtmatig toegang

Het Slingeland Ziekenhuis behoudt zich het recht voor om strafrechtelijk aangifte te doen als blijkt dat een patiënt of een derde (zoals ouder, voogd, mentor of curator) op oneigenlijke wijze geprobeerd heeft om toegang te krijgen of heeft gekregen tot Mijn Slingeland. Dit geldt ook als er onrechtmatig gebruik is gemaakt van documenten of toegangscodes, zoals legitimatiebewijs, DigiD of BSN.

Het Slingeland Ziekenhuis en de mensen werkzaam binnen het ziekenhuis zijn niet verantwoordelijkheid voor eventueel onjuist gebruik en beheer van uw DigiD of de DigiD van uw kind. Bij constatering van onjuist gebruik of beheer, heeft het Slingeland Ziekenhuis het recht en de mogelijkheid de toegang tot Mijn Slingeland van u of uw kind te blokkeren.

Als binnen het Slingeland Ziekenhuis bekend wordt dat een patiënt is overleden, zal de toegang tot Mijn Slingeland van deze patiënt worden afgesloten.

Verplichtingen patiënt bij toegang tot Mijn Slingeland

 • U staat ervoor in dat u bevoegd bent Mijn Slingeland te gebruiken.
 • Uw DigiD is persoonlijk. U mag andere personen uw inloggegevens niet geven en geen toegang geven tot uw Mijn Slingeland. U bent zelf aansprakelijk voor eventueel misbruik van uw gegevens en van de systemen van het Slingeland Ziekenhuis als anderen uw inloggegevens gebruiken. Ook als dit gebeurt zonder uw toestemming of zonder dat u het weet. Daarnaast gelden voor het gebruik DigiD de gebruiksregels van de DigiD.
 • Het Slingeland Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor het beheer van het apparaat waarmee u inlogt op Mijn Slingeland. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw eigen apparaten (door onder meer maar niet uitsluitend de laatste beveiligingsupdates te installeren, toegangscodes en legale software te gebruiken). Zorg ook dat u na gebruik van Mijn Slingeland uitlogt. 
 • Bij het vermoeden van onrechtmatige toegang door derden tot uw Mijn Slingeland of dat van uw kind, dient u direct actie te ondernemen. Kijk hiervoor op de website DigiD.nl bij het onderwerp Veiligheid.
 • U gebruikt in uw communicatie in Mijn Slingeland (bijvoorbeeld bij het invullen van vragenlijsten of het sturen van een e-consult) geen onwaarheden, misleidende informatie of ongepaste taal.
 • U gebruikt Mijn Slingeland alleen voor het doel waarvoor het wordt aangeboden en volgens de instructies voor het gebruik van deze voorziening. U voert geen acties uit die:
  • problemen met het systeem kunnen veroorzaken; 
  • gegevens kunnen beschadigen;
  • het systeem onbruikbaar of ontoegankelijk maken of de technische beschermingsmaatregelen van het systeem omzeilen;
  • onrechtmatig zijn tegenover het Slingeland Ziekenhuis (waaronder ook wordt verstan de mensen werkzaam binnen het ziekenhuis) en/of haar patiënten.
 • U bent zich bewust van het feit dat het Slingeland Ziekenhuis controleert of Mijn Slingeland op de juiste manier wordt gebruikt. Het Slingeland Ziekenhuis is bevoegd maatregelen te nemen tegen schending van verplichtingen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. Hieronder valt ook het recht om de toegang tot Mijn Slingeland te beëindigen.
 • Bij uw bezoek aan Mijn Slingeland worden cookies gebruikt om het algemeen gebruik van Mijn Slingeland te analyseren en te verbeteren. Wij verwerken hierbij geen persoonsgegevens. Meer informatie hierover staat in de cookieverklaring op deze website.

Verplichtingen van het Slingeland Ziekenhuis

 • Het Slingeland Ziekenhuis zet zich in om Mijn Slingeland beschikbaar te houden voor patiënten. Het Slingeland Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor onderbrekingen of storingen die ertoe leiden dat u geen toegang heeft tot Mijn Slingeland. 
 • Het Slingeland Ziekenhuis spant zich in om Mijn Slingeland veilig te houden en is verplicht zich aan de geldende wet- en regelgeving te houden. Het Slingeland Ziekenhuis neemt passende (technische en organisatorische) maatregelen tegen verlies van gegevens of onrechtmatig gebruik van gegevens door derden. 
 • Het Slingeland Ziekenhuis zet zich in om te zorgen dat de informatie in Mijn Slingeland zo volledig, juist en accuraat mogelijk is. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

U bent zelf volledig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik van Mijn Slingeland. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze om informatie in te zien en het gebruik daarvan. Het Slingeland Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die kan ontstaan door het gebruik van Mijn Slingeland. Dit geldt ook voor -maar niet beperkt tot - schade die het gevolg is van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid, het tijdelijk niet beschikbaar zijn of achterstand in de actualiteit van de informatie op Mijn Slingeland.

Waar het Slingeland Ziekenhuis linkt naar andere (medische) websites die niet onder het beheer vallen van het Slingeland Ziekenhuis, kan het Slingeland Ziekenhuis niet worden aangesproken op de juistheid van de informatie op deze websites.

Recht op wijzigen

Het Slingeland Ziekenhuis heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de laatste versie door deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken op slingeland.nl. Door gebruik te maken van Mijn Slingeland, accepteert u telkens de actuele versie van de algemene voorwaarden.

Diensten zoals Mijn Slingeland zijn steeds in ontwikkeling. De vorm en inhoud hiervan kunnen veranderen zonder dat alle gebruikers hierover nadrukkelijk worden geïnformeerd. Daarnaast kan het Slingeland Ziekenhuis besluiten om deze diensten tijdelijk of blijvend te stoppen, zonder dat zij alle gebruikers hiervan op de hoogte zal (kunnen) stellen.

 

Versie juli 2023.2

Laatst bijgewerkt op: 14 juli 2023

Direct naar

illustratie digitaal consult ©Slingeland Ziekenhuis
Digitale transformatie van de poliklinische processen