Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Disclaimer Slingeland

Gepubliceerd op: 11 januari 2008
Hoewel de informatie op deze site permanent zo actueel mogelijk wordt weergegeven, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Wij besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en behouden van de inhoud van deze website. Het Slingeland Ziekenhuis neemt geen verantwoordelijkheid voor het foutief gebruik van de geboden informatie, een verkeerde interpretatie van de teksten of de juistheid ervan.
Uiteraard stellen wij het op prijs als u vermeende onvolledigheden en/of onjuistheden aan ons meldt. (redactie@slingeland.nl).

Bescherming persoonsgegevens / veiligheid website

Het Slingeland Ziekenhuis vindt de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijke zaak. Eventueel verzamelde informatie over uw bezoeken aan de website worden slechts gebruikt voor het ondersteunen van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Wij gebruiken de eventueel door u verstrekte gegevens enkel ten behoeve van de afhandeling van uw informatieverzoek, aanvraag of reactie.
De uitwisseling van persoonlijke informatie via deze website loopt via een beveiligde verbinding.

Copyright

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo’s, foto’s en illustraties.De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van het Slingeland Ziekenhuis worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Aanvragen hiervoor kunnen worden gericht aan redactie@slingeland.nl.

Links

Op de website van het Slingeland Ziekenhuis en in het online portaal Mijn Slingeland is een aantal verwijzingen (links) opgenomen naar websites van derden. Deze links vallen buiten de controle van het Slingeland Ziekenhuis en het ziekenhuis kan dan ook nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.

Mijn Slingeland

De inhoud van Mijn Slingeland is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de site onjuistheden bevat. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de inhoud van Mijn Slingeland. Het Slingeland Ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ontstaan van schade als gevolg van inzage in het medisch dossier via Mijn Slingeland. De onderdelen getoond in uw medisch dossier moeten in samenhang beoordeeld worden met andere bevindingen en uitslagen en kunnen passages bevatten die om nadere uitleg vragen. Wij raden u aan niet zelf conclusies te trekken uit de medische gegevens, maar hierover indien nodig contact op te nemen met uw behandelend arts.

Colofon

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij de inzet van medewerkers en specialisten van het Slingeland Ziekenhuis. Reacties met betrekking tot de inhoud van deze website kunt u richten tot de afdeling Communicatie: redactie@slingeland.nl

Technische realisatie en vormgeving: HPU internet services Doetinchem.

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2022

Direct naar

hoofdingang-small.jpg
Slingeland Ziekenhuis zoekt nieuw lid Raad van Bestuur