Organisatiestructuur

Organisatiestructuur


Per 1 januari 2017 zijn het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix gefuseerd en bundelen zij hun krachten. 
Beide ziekenhuizen behouden ieder hun volwaardige aanbod van zorg en blijven alle patiënten behandelen. Dit betekent onder meer dat de Spoedeisende hulp, de verloskundige zorg en de Intensive care in beide ziekenhuizen blijven bestaan. Door de bedrijfsvoering op elkaar af te stemmen en elkaars deskundigheden en capaciteiten te bundelen zien de ziekenhuizen kans om de ziekenhuiszorg ook in de toekomst van het beste niveau en dichtbij de patiënt aan te blijven bieden.

De organisatie van het Slingeland Ziekenhuis is opgebouwd uit vier clusters. Deze clusters zijn:
 • Algemene Zaken
 • Kliniek en facilitair bedrijf
 • Patiëntenzorg
 • Nieuwbouw
Elk cluster functioneert onder verantwoordelijkheid van een eigen directeur. Binnen de clusters bevinden zich de afdelingen en binnen de afdelingen de werkeenheden.
De decentrale organisatiestructuur van het ziekenhuis kenmerkt zich door een eenvoudige en duidelijke gezagsstructuur. De korte communicatielijnen zorgen ervoor dat de medewerkers duidelijkheid hebben over hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Raad van Bestuur

 • dhr. C.W.J.M. (Chrit) van Ewijk - voorzitter
 • dhr. A.J. (Bert) Kleinlugtenbeld MHA - lid

Directeuren:

 • dhr. E.L. Bomers (Erwin) - Patiëntenzorg
 • dhr. G. Groenendijk (Gerton) - Kliniek en facilitair bedrijf

Projectdirecteur Nieuwbouw

 • dhr. P. Smaling (Paul)


Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht ziet toe op de correcte vorming en uitvoering van het ziekenhuisbeleid. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende en bemiddelende rol en zij benoemt de Raad van Bestuur en de accountant.
De leden van de Raad van Toezicht van het Slingeland Ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.
 • de heer dr. A.H. Flierman, voorzitter
 • de heer drs. Fr.C.A. Jaspers, vicevoorzitter
 • de heer drs. C.L. Bruinsma
 • de heer drs. A.H.M. Catau
 • de heer drs. E. Heijink
 • de heer prof. dr. F.H.J. van den Hoogen, reumatoloog 
 • mevrouw drs. M.C.V. Idema
 • de heer dr. R. van Lambalgen
 • mevrouw dr.ir. M.N. Pieters

Medische Staf

In het ziekenhuis zijn de medisch specialisten professioneel verantwoordelijk voor de diagnostiek en de behandeling. De beslissing over welke zorg geboden zal worden, wordt samen met de patiënt genomen.
De medisch specialisten zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf die als doelstelling heeft de onderlinge samenwerking en de kwaliteit van de zorg te bevorderen.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de medische staf is als volgt samengesteld.
 • George Kienstra, neuroloog: voorzitter
 • Pim Mooij, gynaecoloog: lid vanuit MSB-bestuur
 • Rutger Jansen, cardioloog: lid vanuit MSB-bestuur
 • Elvira Vermeulen, kinderarts: lid vanuit kamer van specialisten in loondienst
 • Christian van Haselen, dermatoloog: lid vanuit kamer van specialisten in loondienst
 • Job Huussen, internist-nefroloog: lid
 • Barry Schenk, radioloog: lid

Medisch Specialistisch bedrijf (MSB):

Coöperatief MSB Slingeland U.A.De vrijgevestigde medisch specialisten hebben sinds 1-1-2015 een medisch specialistisch bedrijf opgericht.


Ondernemingsraad (or)

De ondernemingsraad is de gekozen vertegenwoordiging van alle medewerkers van het ziekenhuis. De or kan met directie overleggen en adviseren over alle zaken die het beleid van het ziekenhuis betreffen.

Public relations en perscontacten

Alle vragen van de pers worden behandeld door de pr-functionaris, zo nodig in overleg met de directie. De pr-functionaris is bereikbaar op telefoonnummer: (0314) 32 91 67.

De pr-functionaris heeft o.a. de volgende aandachtsgebieden:
 • Persvoorlichting, woordvoering directie
 • Onderhouden perscontacten
 • Organisatie van evenementen (congressen, symposia, klinische conferenties)
 • Redactie SZ blad en Slingeland Nieuws

Afdeling (Patiënten)communicatie

Het Bureau Patiëntenvoorlichting is onderdeel van de unit patiëntencommunicatie en heeft een coördinerende rol in het geven van voorlichting in het ziekenhuis en de daaraan gerelateerde zaken. Daarnaast zijn digitale communicatie, de communicatie rondom projecten, ondergebracht bij deze afdeling. 

Personeel, Organisatie en Opleidingen (PO&O)

De afdeling Personeel, Organisatie en Opleidingen valt onder de algemeen directeur en bestaat uit de volgende werkeenheden:
 • Personeel en Organisatie
 • Opleidingen
 • Intern Uitzendbureau
Samen met de directie en de afdelingshoofden ontwikkelt deze afdeling het personeelsbeleid. De uitvoering van het personeelsbeleid is de verantwoordelijkheid van de afdelingshoofden, de personeelsfunctionarissen kunnen hierin adviseren.
De afdeling PO&O ondersteunt afdelingshoofden en directie met betrekking tot alle personele en organisatie vraagstukken binnen het Slingeland Ziekenhuis.
Daarnaast is de afdeling beschikbaar voor vragen die met het werk van de medewerkers samenhangen (bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden), wanneer de leidinggevende geen antwoord kan bieden.
Elke personeelsfunctionaris werkt samen met een P&O-assistent voor één of meerdere clusters. Ieder cluster heeft hierdoor één aanspreekpunt voor alle zaken op het gebied van personeel en organisatie.

Organisatieschema

Organigram, organisatiestructuur, organogram

versie maart 2016

Laatst bijgewerkt op: 30-01-2017

Deel deze pagina: