Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Slingeland ondertekent Green Deal 3.0

Samen werken aan duurzame zorg

Gepubliceerd op: 05 december 2022

Op 8 december 2022 ondertekende bestuurder Ton Hazekamp samen met Lise Westerveld (hoofd OK) en Bert Wierenga (staffunctionaris Veiligheid en Milieu) namens het Slingeland Ziekenhuis de ‘Green Deal –samen werken aan duurzame zorg’. Als ziekenhuis committeren wij ons hiermee aan de afgesproken doelstellingen en acties in de Green Deal, voor de periode 2023-2026.

De zorgsector maakt mensen beter, helpt ziekte te voorkomen en biedt mensen een goede kwaliteit van leven. In Nederland is de zorgsector tegelijkertijd verantwoordelijk voor zo’n 7% van de CO2-uitstoot. Ook is 4% van het afval in Nederland en 13% van het grondstoffengebruik afkomstig uit de zorg. Met het leveren van zorg draagt de sector dus ook bij aan de klimaatcrisis.

 

“Met het ondertekenen van de Green Deal streven we ernaar om onze ecologische voetafdruk als ziekenhuis zo klein mogelijk te houden voor nu en straks in onze nieuwbouw. Daarnaast stimuleren wij gezond gedrag bij onze patiënten en onze collega’s.”

Bestuurder Ton Hazekamp

De ondertekening is een mooie stap die pas bij de ingezette koers van het Slingeland en de duurzaamheidsinitiatieven die samen met medewerkers zijn ontplooid. 
Het Slingeland Ziekenhuis zal ook in het ontwerp van het nieuw te bouwen ziekenhuis, rekening houden met duurzaamheid. Het nieuwe ontwerp voorziet bijvoorbeeld in een warmte-koude-opslag in de bodem en elektrische verwarming van water waarmee het ziekenhuis volledig gasloos wordt.

Doelstellingen Green Deal

In de Green Deal Duurzame Zorg staan afspraken om de zorgsector duurzamer te maken: zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving, met oog voor circulariteit van grondstoffen en materialen. Door de ondertekening draagt de sector, en dus ook het Slingeland Ziekenhuis, bij aan het beperken van de toenemende zorgvraag én aan de beweging richting passende zorg.

De Green Deal beschrijft concrete doelstellingen op de volgende vijf thema’s:

  • Preventie (voorkómen van ziekte en zorg, creëren van een gezonde leefomgeving en het bevorderen van een gezonde leefstijl). 
  • CO2-reductie (verduurzamen van gebouwen, energie en vervoer). 
  • Circulair werken (afvalreductie, hergebruik en minder gebruik van grondstoffen en materialen in de zorg). 
  • Terugdringen van medicijngebruik en medicijnresten in het afvalwater. 
  • Het vergroten van bewustwording en kennis (Integreren van het duurzame gedachtegoed in het (zorg)onderwijs).

Meer informatie

Meer informatie over de 'Green Deal 3.0 Samen werken aan duurzame zorg' vindt u op de webstie Greendeals.nl

 

Laatst bijgewerkt op: 23 december 2022

Direct naar

Illustratieve afbeelding voor LabOnline
Digitalisering aanvragen laboratoriumonderzoeken via LabOnline