Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Slingeland Ziekenhuis klaar voor de digitale toekomst

Gepubliceerd op: 27 oktober 2022

Met een vernieuwde en gestandaardiseerde versie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX  is het Slingeland Ziekenhuis optimaal voorbereid op de digitale toekomst. Vanaf vrijdag 28 oktober werkt het Slingeland met het nieuwe dossier. Hierdoor kunnen de zorgprofessionals van het ziekenhuis gemakkelijker samenwerken met andere zorgorganisaties. En vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling met patiënten. 

Gestandaardiseerde inhoud bevordert de communicatie 

Door de vernieuwing van het elektronisch patiëntendossier (EPD) beschikken de zorgmedewerkers over gestandaardiseerde dossierinhoud en betere registratiemogelijkheden. Daardoor vermindert de registratielast en is de kans op fouten kleiner. Zorgprofessionals leggen hun bevindingen nu veelal eenmalig vast, waarna ook hun collega-behandelaars over deze registraties kunnen beschikken. 

Doordat steeds meer zorginstellingen volgens dezelfde standaarden werken, ‘praten’ hun systemen over dezelfde gegevens en verloopt de samenwerking en informatieoverdracht veilig en efficiënt. De standaardisering bevordert dus de communicatie met andere zorginstellingen.

Patiëntenportaal Mijn Slingeland ook vernieuwd

Patiënten van het ziekenhuis beschikken over Mijn Slingeland. Dat is een portaal waarop zij zelf hun afspraken kunnen raadplegen, informatie over hun behandeling inzien en online contact kunnen onderhouden met hun behandelaars. Het vernieuwde EPD maakt de gegevensuitwisseling tussen het ziekenhuis en de patiënt gemakkelijker, een vraagstuk waar veel ziekenhuizen momenteel aan werken.

Inhoud van EPD voortdurend herijkt

Doordat de inhoud van het EPD voortdurend wordt verrijkt op basis van de nieuwste inzichten, beschikt het Slingeland Ziekenhuis nu én in de toekomst over een up-to-date EPD. Hierdoor kan het ziekenhuis zich optimaal focussen op de taak waar het in de basis voor staat: de zorg voor de patiënt.

Veilige zorg tijdens invoering van EPD: acute poort gesloten

In de nacht van donderdag 27 oktober op vrijdag 28 oktober vinden de werkzaamheden van het vernieuwde elektronisch patiëntendossier (EPD) plaats. Gedurende deze avond en nacht kunnen patiëntengegevens niet in het systeem ingevoerd of bijgewerkt worden. De zorgverleners kunnen de informatie in het systeem wel raadplegen vanuit een ‘alleen lezen’ versie. Patiënten kunnen tijdelijk niet in het patiëntenportaal Mijn Slingeland.

Tijdens deze overgangsfase stelt het Slingeland Ziekenhuis veilige zorg voorop en daarom worden acute patiënten niet in het Slingeland Ziekenhuis behandeld. De ‘acute poort’ is tijdelijk gesloten. Ambulances wijken uit naar omliggende ziekenhuizen. Patiënten die al in het ziekenhuis verblijven ondervinden hier geen hinder van.

 

Laatst bijgewerkt op: 27 oktober 2022

Direct naar

Ingang Spoedeisende Hulp
Zaterdag 2 maart oefent het Slingeland crisissituatie met lotusslachtoffers