Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Sterftecijfers Slingeland

Gepubliceerd op: 06 oktober 2020

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent in opdracht van Dutch Hospital Data voor ieder ziekenhuis een sterftecijfer: de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR).

HSRM

De HSMR is een indicator om sterfte in ziekenhuizen te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Over alle ziekenhuizen bekeken is de HSMR gemiddeld 100. Als een ziekenhuis een HSMR heeft die statistisch significant hoger is dan 100, dan betekent dit dat er in het ziekenhuis meer klinische patiënten zijn overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Als de HSMR significant lager is dan 100, dan heeft het ziekenhuis juist minder sterfgevallen dan verwacht op basis van het landelijk gemiddelde.

De HSMR is een optelsom van sterftecijfers van vijftig diagnosegroepen (SMR’s), die ongeveer 80% van de ziekenhuissterfte veroorzaken.

Betrouwbaarheidsinterval

Een betrouwbaarheidsinterval bestaat uit twee cijfers: een ondergrens en een bovengrens. Liggen deze cijfers bij het sterftecijfer beide onder de 100, dan is de sterfte in een ziekenhuis statistisch bewezen (significant) onder het landelijk gemiddelde. Er zijn dan minder patiënten overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde.
Liggen deze twee cijfers beide boven de 100, dan is de sterfte in een ziekenhuis bovengemiddeld. Ligt een van de cijfers van het betrouwbaarheidsinterval onder de 100 en de ander erboven, dan wijkt het sterftecijfer niet bewezen af van het landelijk gemiddelde. Als de twee cijfers van het betrouwbaarheidsinterval ver uit elkaar liggen, dan is het sterftecijfer minder bruikbaar.

HSMR Slingeland

De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in 2022 van 67 tot 120. De HSMR van het Slingeland ziekenhuis is 107; het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 96-118. Dat betekent dat de HSMR van het Slingeland Ziekenhuis voor 2022 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.
  
De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in de periode 2020-2022 van 71 tot 124. De HSMR van het Slingeland Ziekenhuis over deze periode is 99; het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 93-106; Dat betekent dat de HSMR van het Slingeland Ziekenhuis voor de genoemde periode niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

SMR

Een SMR (Standardized Mortality Ratio) is vergelijkbaar met de HSMR, alleen dan voor specifieke diagnose- en patiëntengroepen. De SMR geeft de verhouding aan van de werkelijke (waargenomen) sterfte in een ziekenhuis en de verwachte sterfte voor een bepaalde diagnose- of patiëntengroep. 

SMR Slingeland

De SMR van het Slingeland Ziekenhuis is in 2022 en/of in de driejaarsperiode 2020-2022 bij de volgende (hoofdclusters van) diagnosegroepen en/of patiëntengroepen significant lager dan het landelijk gemiddelde:

 • Letsel en vergiftiging (hoofdcluster)
  • SMR 2020-2022 77, 95%-betrouwbaarheidsinterval 59 – 98
 • Vergiftiging door psychofarmaca, drugs of overige medicatie (241,242,243)
  • SMR 2020-2022 0, 95%-betrouwbaarheidsinterval 0 – 94
 • Niet-acute opnamen
  • SMR 2020-2022 55, 95%-betrouwbaarheidsinterval 37 - 80

De SMR van het Slingeland Ziekenhuis is in 2022 en/of in de driejaarsperiode 2020-2022 bij de volgende (hoofdclusters van) diagnose- en/of patiëntengroepen significant hoger dan het landelijk gemiddelde:

 • Nieuwvormingen (hoofdcluster)
  •  SMR 2022 133, 95%-betrouwbaarheidsinterval 102 – 169
 • Metastasen (42)
  • SMR 2022 214, 95%-betrouwbaarheidsinterval 101 – 398
  • SMR 2020-2022 177, 95% betrouwbaarheidsinterval 111 - 266
 • COPD en bronchiëctasie (127)
  • SMR 2020-2022 141, 95%-betrouwbaarheidsinterval (101 - 192)
 • Ov. Aandoeningen v.d. onderste luchtwegen (133)
  • SMR 2020-2022 246, 95%-betrouwbaarheidsinterval 119 - 447

Wat doet het Slingeland Ziekenhuis met de sterftecijfers

Het sterftecijfer helpt het Slingeland Ziekenhuis bij het continu leren en verbeteren van de kwaliteit van zorg en vormt een onderdeel van de evaluatie van geleverde zorg.  

Meer informatie

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2023

Direct naar

2023-dec-annei-elissen-1.jpg
Exposities in december en januari in het Slingeland