Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis

Veraangenamen van het verblijf van patiënten

Zoals u ongetwijfeld weet van televisie en krant, wordt de gezondheidszorg al jaren geconfronteerd met beperkte middelen. Dat geldt ook voor het Slingeland Ziekenhuis. Bij de keuze hoe de beschikbare middelen te besteden, krijgt uiteraard de noodzakelijke medische en verpleegkundige zorg voorrang. Er blijft dan soms te weinig over voor investeringen die het verblijf van patiënten nog wat kunnen veraangenamen. Daarom willen wij een beroep op u doen.

Draag uw steentje bij: word vriend of begunstiger!

U kunt onze patiënten een groot plezier doen door een steentje bij te dragen aan hun comfort door een eenmalige schenking te doen of een jaarlijkse donatie. 'Vriend' worden van de Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis kan vanaf 25 euro per jaar (gedurende minimaal drie jaar). Vrienden ontvangen twee keer per jaar het ziekenhuismagazine 'Slingeland Nieuws' en twee consumptiebonnen voor het bezoekersrestaurant.
Daarnaast ontvangt u nog een welkomstcadeau. U heeft de keuze uit:

 • een preventief bloedonderzoek m.b.t. hart- en vaatziekten en diabetes;
 • een EHBO-doos;
 • een USB-stick;
 • of u ziet af van een welkomstcadeau.

Ook is het mogelijk een eenmalige donatie te doen van elk gewenst bedrag. U bent dan 'begunstiger'.
Meldt u aan als vriend of begunstiger met het digitale aanmeldingsformulier.

Met uw hulp heeft de Stichting Vrienden het volgende gerealiseerd:

 • Look Good, Feel Better! Workshops uiterlijke verzorging voor oncologiepatiënten.
 • electrische bedfiets voor de Intensive Care Unit (ICU).
 • bijgedragen aan de realisatie van een warme en sfeervolle omgeving op nieuwe poli Dermatologie;
 • decubituskussens voor ergotherapie;
 • bedbanken voor de kinderafdeling (i.s.m. Stichting DaDa)
 • een kinderboerderij bij de kinderafdeling;
 • kookworkshops voor oncologische patiënten;
 • watercoolers op afdelingen;
 • gezellige binnentuin;
 • koelkastjes voor patiënten op verpleegafdelingen;
 • aangepast bed op de kinderafdeling;
 • informatiezuil voor patiënteninformatie;
 • bezoek aan het Dolfinarium voor chronisch zieken;
 • computers met internet op de kinderafdeling.
Word nu vriend, klik hier!

Bedrijfsvriend

Bedrijven hebben ook de mogelijkheid om vriend of begunstiger te worden van de stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis. 'Bedrijfsvriend' worden kan vanaf 250 euro per jaar (gedurende minimaal drie jaar). Voor deze vriendschap doen wij graag iets terug.

 • U ontvangt twee keer per jaar het ziekenhuismagazine 'Slingeland Nieuws'.
 • U wordt een keer per drie jaar uitgenodigd voor de bedrijfsvrienden bijeenkomst.
 • Uw bedrijfsnaam wordt vermeld op de website van het Slingeland Ziekenhuis met een directe link naar uw eigen website.
 • Uw bedrijfsnaam wordt vermeld op het bedrijfsvrienden-bord in de centrale hal van het ziekenhuis.
 • U ontvangt een bedrijfsvrienden-schild, waarmee u onze vriendschap kenbaar kan maken binnen uw organisatie en aan uw relaties.

U kunt ook bedrijfs-begunstiger worden. In dit geval doet u een eenmalige schenking.
Vul het digitale aanmeldingsformulier in als bedrijfsvriend of begunstiger. De Stichting Vrienden neemt dan contact met u op.

Klik hier voor een overzicht van onze bedrijfsvrienden

Zichtbaar resultaat

Dankzij de belangeloze medewerking van goede vrienden en de giften van ruimhartige begunstigers is de afgelopen periode al een aantal zaken gerealiseerd om het verblijf van vele patiënten in het ziekenhuis een beetje comfortabeler te maken. Door de financiële steun van de Stichting Vrienden en diverse sponsoren is bijvoorbeeld het project 'babywatch' gerealiseerd. Dit project maakt het mogelijk voor ouders van baby's die op de couveuse afdeling zijn opgenomen om via een beveiligde internetverbinding hun kindje te zien via de computer.

Maar er is meer nodig. De stichting wil graag doorgaan met het uitvoeren van mooie projecten want de aanvragen blijven binnen stromen en uw hulp is dus hard nodig. Alle bijdragen, groot of klein, leveren direct resultaat op. Een 'zichtbaar resultaat', want als vriend draagt u direct bij aan het welzijn van de patiënten die in het ziekenhuis verblijven.

Wensen voor de toekomst

De Stichting zou graag de volgende projecten financieel ondersteunen:

 • Het opknappen van kamers voor patiënten die langdurig zijn opgenomen. De inrichting en sfeer in de ruimte moet een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van patiënten en zijn of haar naasten.
 • Project ‘kruikenmoeder’ voor oncologie patiënten. Dit apparaat zorgt permanent voor warme kruiken voor deze patiënten.
 • Clip-on-Crib, moeders in het kraambed kunnen door middel van deze kribbe aan het bed van de moeder, hun kindje op een veilige manier zeer dicht bij zich houden.

Bestuur

Deze stichting is opgericht op initiatief van de directie an het Slingeland Ziekenhuis. De stichting heeft een onafhankelijk bestuur en een 'Comité van Aanbeveling' waarin prominente personen uit de regio vertegenwoordigd zijn.

 • voorzitter:
  L.F.M. Cuvelier, zelfstandig adviseur, consultant
 • secretaris/penningmeester:
  G.A.M. Groenendijk
  transitiedirecteur Nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis
 • Ambtelijk secretaris: mevr. R. Thomas, secretariaat Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis 
 • bestuursleden:
  • Dhr. P.A.M. Wolf
  • Dhr. mr. C. Doppenberg, notaris
  • Dhr. H. Teunissen
  • Dhr. T. Blom, sectordirecteur Zorg & Welzijn, Graafschapcollege
  • Mevr. S. Steenbergen, PR-functionaris Slingeland Ziekenhuis

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mevr. Ria Thomas, secretariaat Stichting Vrienden
telefoon: (0314) 32 98 04

Stichting Vrienden Slingeland Ziekenhuis
Antwoordnummer 73
7000 VG Doetinchem
e-mail: vrienden@slingeland.nl
ANBI-status: ja
RSIN-nummer 8002.35.757 
Het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis is: NL 47 RABO 0312 3985 73

Aanmeldingsformulier

Meldt u aan als vriend of begunstiger met het digitale aanmeldingsformulier.

Stichting Vrienden van het Slingeland
v.l.n.r.  mevr. R. Thomas, mevr. S. Steenbergen, dhr. K.C. van der Linden,
dhr. P.A.M. Wolf, dhr. mr. C. Doppenberg, dhr. H. Teunissen,
dhr. G.A.M. Groenendijk, dhr. T. Blom en dhr. L.F.M. Cuvelier (voorzitter). Laatst bijgewerkt op: 17-10-2017

Deel deze pagina: