Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Zorg voor een actueel overzicht van uw medicijnen

Medicatieveiligheid

Gepubliceerd op: 17 augustus 2021

Wanneer u bij een arts of andere zorgverlener komt die de bevoegdheid heeft om medicijnen voor te schrijven, is het belangrijk dat er een actueel overzicht is van de medicijnen die u gebruikt. Dit Actuele Medicatie Overzicht (AMO) draagt bij aan het maken van keuzes in de behandeling die voor u het meest geschikt is.
In het Slingeland Ziekenhuis kan uw behandelaar digitaal via het Landelijk Schakel Punt (LSP) uw medicatieverstrekkingen, zoals vastgelegd door uw eigen apotheek, inzien (zie video).

Uw aandeel als patiënt is onmisbaar bij het actueel houden van uw medicatieoverzicht. Hieronder leest u wat u zelf kunt doen aan medicatieveiligheid.


1. Zorg dat u een actueel overzicht heeft van uw medicijnen

Bespreek met uw apotheek welke medicijnen u, met of zonder recept, gebruikt.Denk hierbij ook aan pijnstillers en homeopatische middelen. Neem eventueel ook de verpakkingen mee. Meld allergieën, bijwerkingen en eventueel een verminderde nierfunctie. 
De apotheek zorgt dat uw medicatieoverzicht wordt bijgewerkt en dat u dit op papier meekrijgt of digitaal kunt inzien. 
Het overzicht van uw medicijnen is nodig voor een huisarts of medisch specialist. 


2020-05-15_12-53-29

2. Geef toestemming voor inzage in uw medicatieoverzicht

Zorgverleners kunnen via het Landelijk Schakelpunt uw medische gegevens en uw medicatieoverzicht opvragen. Om inzage te krijgen in deze gegevens moet u toestemming geven. Dit helpt uw zorgverleners om u goed te kunnen behandelen. Wilt u niet dat uw medicijngegevens opgevraagd kunnen worden? Geef dit door aan uw apotheker of behandelend arts. 3. Neem uw medicatieoverzicht mee naar het ziekenhuis

De arts op de polikliniek neemt het medicatieoverzicht met u door. Wordt u opgenomen in het ziekenhuis dan doet de medewerker van de ziekenhuisapotheek dit. Uw medicatieoverzicht helpt zorgverleners om een goed beeld te krijgen van uw medicijngebruik. Met deze informatie kunnen zij de behandeling goed op uw situatie aanpasen. 


2020-05-15_12-53-48

4. Wees openhartig en vertel over uw medicijnen en allergieën

Het is belangrijk dat uw behandelaar uw persoonlijke situatie goed kent. Meld steeds of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of voedingsmiddelen. Meld ook of u bijwerkingen van medicijnen heeft of andere aandoeningen (zoals een verminderde nierfunctie). Meld of u rookt, alcohol en/of drugs gebruikt. Uw situatie kan van invloed zijn op de werking van de medicatie. 

2020-05-15_12-54-12

5. Bespreek veranderingen in uw medicatie bij ontslag

Tijdens uw ziekenhuisopname of polikliniekbezoek kunnen de medicijnen die u gebruikt verandert zijn. Bespreek wat er veranderd is. Heeft u nieuwe medicijnen gekregen? Vraag dan naar de naam van de nieuwe medicijnen en hoe u deze moet gebruiken. Laat de wijzigingen in uw medicatieoverzicht opnemen. 

2020-05-15_12-54-25

6. Deel uw nieuwe medicatieoverzicht met uw zorgverleners

Zorg ervoor dat uzelf na iedere verandering een nieuw overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Dan kunt u deze veranderingen in de medicijnen die u gebruikt altijd delen met uw apotheker, huisarts en uw eventuele thuiszorgorganisatie. 

 

Toestemming geven voor inzien medicatiegegevens   

Het Slingeland Ziekenhuis en de apotheken in de regio West-Achterhoek zijn aangesloten aan bij het Landelijk Schakel Punt (LSP). Via het LSP kunnen medisch specialisten uw medicatiegegevens inzien als dat nodig is. Dit kan echter alleen als u hier van tevoren toestemming voor heeft gegeven. Op de website van Volg je Zorg staat uitgelegd op welke manieren u toestemming kunt geven en kunt u ook online uw toestemming geven. Een toestemmingsformulier is ook verkrijgbaar bij uw apotheek.

Voor iedereen die medicijnen gebruikt, is het verstandig om toestemming te geven. Het is altijd mogelijk om uw toestemming weer in te trekken. Ook is het mogelijk om bepaalde delen van het dossier niet toegankelijk te maken. Het LSP is een manier om verbinding te maken met een aantal dossiers. In de regio West-Achterhoek is die verbinding alleen mogelijk met het medicatiedossier van de apotheek waar u bent ingeschreven. De verbinding voldoet aan de landelijke eisen voor veiligheid en privacy. Voor meer informatie en als u wilt weten of uw arts of apotheek aangesloten is op het LSP, kunt u kijken op www.vzvz.nl

Als u wilt weten welke zorgverleners uw gegevens hebben ingezien, dan kunt u een overzicht opvragen via www.volgjezorg.nl


Laatst bijgewerkt op: 19 januari 2024

Direct naar

keuken1-klein.jpg
Hernieuwde samenwerking Huuskes als leverancier patiëntenvoeding