Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Betaling en vergoeding van de zorg

Gepubliceerd op: 02 april 2021

Onderwerpen

Hieronder ziet u de veelgestelde vragen over de vergoeding van zorg. Staat uw vraag er niet tussen? U kunt contact opnemen met de afdeling Debiteurenbeheer op werkdagen tussen 08.00 en 12.00 uur via telefoonnummer (0314) 32 98 35 of via e-mail: debiteurenbeheer@slingeland.nl.

Veel gestelde vragen

Hoe weet ik van tevoren hoeveel een behandeling kost?
expand_more

Als uw zorgverzekeraar voor de betreffende behandeling een contract heeft met het Slingeland Ziekenhuis, gelden de tarieven die zijn afgesproken tussen uw zorgverzekeraar en het Slingeland Ziekenhuis. De prijs van een behandeling kunt u opvragen bij de afdeling Debiteurenbeheer van het Slingeland Ziekenhuis door een e-mail te sturen naar tarieven@slingeland.nl.
  
Als uw zorgverzekeraar voor de betreffende behandeling geen contract heeft met het Slingeland Ziekenhuis, dan geldt het passantentarief.

Waarom krijg ik een rekening voor een afspraak op afstand (per telefoon, e-mail of beeldbellen)?
expand_more

Met een ‘afspraak op afstand’ wordt telefonisch contact, contact per e-mail of beeldbellen bedoeld. De overheid heeft besloten dat ziekenhuizen de kosten van een afspraak op afstand tussen zorgverlener en patiënt in rekening mogen brengen en kunnen indienen bij de zorgverzekeraar. Dit kan alleen als de afspraak voldoet aan de voorwaarden die ook gelden voor een afspraak op de polikliniek.  Bijvoorbeeld: uw zorgverlener bespreekt telefonisch, per mail of via beeldbellen met u hoe uw ziekte of aandoening verloopt, en bespreekt de vervolgstappen. Deze afspraak op afstand vervangt dan het polikliniekbezoek waarvoor u anders naar het ziekenhuis was gekomen.
De kosten van een afspraak op afstand zijn daarom gelijk aan de kosten van een afspraak op de polikliniek. Dit wordt dus verrekend  met uw eigen risico. De afspraak op afstand vindt u op uw rekening terug als ‘belconsult’, schriftelijke consultatie’ of ‘screen-to-screen consult’.

Kan ik de rekening van het Slingeland Ziekenhuis indienen bij mijn verzekeraar?
expand_more

U kunt de rekening altijd indienen bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en of uw verzekeraar een contract heeft afgesloten met het Slingeland Ziekenhuis. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Ik heb een rekening ontvangen maar ik ben niet in het ziekenhuis geweest. Kan dat?
expand_more

Dit is mogelijk. Het kan namelijk zo zijn dat door bijvoorbeeld uw huisarts materiaal is afgenomen (bijvoorbeeld bloed of urine), dat vervolgens voor onderzoek is opgestuurd naar het Slingeland Ziekenhuis. In dat geval brengt het Slingeland Ziekenhuis de kosten bij u (of uw verzekeraar) in rekening.

Waarom krijg ik zelf een rekening van het ziekenhuis als ik poliklinisch bevallen ben?
expand_more

Bent u poliklinisch bevallen in het ziekenhuis onder begeleiding van uw eigen verloskundige, dan moet u voor deze zorg een eigen bijdrage betalen aan het ziekenhuis. De rekening hiervan krijgt u thuisgestuurd. U dient zelf te zorgen voor het betalen van deze rekening aan het ziekenhuis. Als u verzekerd bent voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis, kunt u het bedrag bij uw zorgverzekeraar declareren. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Ik ben aanvullend verzekerd. Waarom krijg ik dan toch een rekening van het ziekenhuis?
expand_more

Als u zorg heeft ontvangen die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed, ontvangt u de rekening altijd zelf. Het ziekenhuis weet namelijk niet van iedereen of en hoe hij/zij aanvullend verzekerd is. Als u aanvullend verzekerd bent, dient u deze rekening zelf in bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u (een deel van) de kosten alsnog vergoed. Denkt u er wel aan dat u zelf verantwoordelijk blijft voor tijdige betaling aan het Slingeland Ziekenhuis.

Ik ben maar heel kort behandeld en ontvang nu een (heel) hoge rekening. Hoe kan dat?
expand_more

Als u in het Slingeland Ziekenhuis bent geweest en u bent gezien door een arts of verpleegkundige, dan is het type behandeling (met de bijbehorende DBC-zorgproduct) bepalend voor de hoogte van de rekening. Per DBC-zorgproduct is een vast bedrag afgesproken. Bij het vaststellen van dat bedrag is uitgegaan van een gemiddeld aantal behandelingen en/of onderzoeken. Het kan zijn dat u in de praktijk minder behandelingen en/of onderzoeken heeft gehad dan het gemiddelde waarop de DBC is gebaseerd. De hoogte van de rekening wordt dus niet beïnvloed door de tijd die nodig is om de behandeling uit te voeren. Het kan voorkomen dat u slechts 5 minuten bent behandeld en hier toch een hoge rekening voor ontvangt.

Mijn behandeling is nu een aantal weken/maanden geleden, maar ik heb nog steeds geen rekening ontvangen. Hoe kan dat?
expand_more

Het ziekenhuis moet zich houden aan landelijk vastgestelde momenten om DBC’s te sluiten. Daarna mag het ziekenhuis de rekening pas sturen. Het ziekenhuis moet soms dus (verplicht) wachten tot deze periode is verstreken voordat zij een rekening mag sturen aan de zorgverzekeraar of patiënt.
Ook kan het zijn dat de prijs voor een DBC-zorgproduct nog niet met uw zorgverzekeraar is overeengekomen op het moment dat u de zorg in het ziekenhuis ontvangt. Het ziekenhuis kan de rekening pas sturen als de prijs bekend is.

Ik ben in het buitenland verzekerd maar heb zorg nodig in Nederland. Hoe gaat dat in zijn werk?
expand_more

Voor vergoeding is een geldig verzekeringsbewijs nodig. Heeft uw geen geldig internationaal verzekeringsbewijs? Dan betaalt u de rekening zelf.

 • European Health Insurance Card (EHIC)
  Met deze kaart krijgt u zorg voor onverwachte klachten tijdens het verblijf in Nederland.
 • Tijdelijk bewijs om de EHIC te vervangen
  Deze stuurt de verzekeraar u op als de EHIC gestolen of verloren is.
 • Formulier S2 (eerder E 112)
  Komt u speciaal naar Nederland voor de behandeling? Of krijgt u een behandeling die ook kan wachten tot uw terugkeer in het woonland? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van zijn zorgverzekeraar. Daar is dit formulier voor.
 • Formulier DA1 (eerder E 123)
  U heeft dit formulier nodig als u beroepsziek bent geworden, of een arbeidsongeval heeft gehad.
 • Een EHIC van het CAK
  Deze EHIC is voor patiënten die een pensioen of uitkering krijgen vanuit Nederland en de gezinsleden van grensarbeiders. Deze EHIC geldt ook wanneer u speciaal naar Nederland komt voor een behandeling.
De kosten worden berekend op basis van het passantentarief.
Welke verzekeringspolis kan ik het beste kiezen?
expand_more

De meeste zorgverzekeraars bieden verschillende verzekeringspolissen aan. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit een naturapolis, restitutiepolis, combinatiepolis en een budgetpolis. Soms kunt u ook een collectieve zorgverzekering afsluiten via uw werkgever, sportclub of vakbond. Welke polis het beste bij u past, is afhankelijk van uw situatie en uw wensen. Laat u hierover informeren door de zorgverzekeraar(s).

Waar kan ik een vraag over mijn factuur stellen?
expand_more

Heeft u vragen n.a.v. een overzicht van uw zorgverzekeraar inzake de factuur van het Slingeland of over de vergoeding van uw behandeling, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. 
Voor informatie over uw factuur die u thuis heeft ontvangen kunt e-mailen naar debiteurenbeheer@slingeland.nl. Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen met de debiteurenbeheer van het Slingeland Ziekenhuis tel: (0314) 32 98 35. 

Kan ik zelf kiezen waar ik behandeld wil worden?
expand_more

U kunt zelf kiezen waar u behandeld wil worden. Of uw behandeling op de door u gekozen locatie ook (volledig) wordt vergoed door uw zorgverzekering is afhankelijk van de afspraken tussen uw zorgverzekeraar en het ziekenhuis. Informeer bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in het Slingeland Ziekenhuis wordt vergoed.

Hoe is de vergoeding voor spoedeisende hulp in het ziekenhuis geregeld?
expand_more

Voor spoedeisende hulp die verleend wordt in het ziekenhuis, geldt dat deze wordt vergoed door de zorgverzekeraar (spoedeisende zorg in het ziekenhuis gaat wel altijd tenkoste van uw eigen risico). Alle zorgverzekeraars hebben hiervoor met elk ziekenhuis een contract.

Websites met meer informatie
expand_more

Laatst bijgewerkt op: 20 oktober 2023

Direct naar

keuken1-klein.jpg
Hernieuwde samenwerking Huuskes als leverancier patiëntenvoeding