Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Chemotherapie

Gepubliceerd op: 02 mei 2013

Chemotherapie is de behandeling van kanker met medicijnen, zogeheten cytostatica, die de celdeling remmen. Ze worden daarom ook wel celdeling-remmende medicijnen genoemd. De medicijnen kunnen in de vorm van tabletten worden toegediend, maar ook als injectie of infuus. Via het bloed verspreidt de cytostatica zich door het lichaam en kan zo op vrijwel alle plaatsen kankercellen bereiken. Vaak worden verschillende combinaties van medicijnen gegeven. Per patiënt wordt bekeken welke chemotherapie binnen het behandelplan past.
Chemotherapie kan adjuvant (aanvullend op een behandeling, gericht op genezing) of palliatief worden gegeven.
Het is belangrijk dat uw behandelend arts weet welke medicijnen u inneemt, ook als het lichte pijnstillers of vitaminetabletten zijn.

Informatie over de behandeling

De arts zal u uitgebreid voorlichten over de mogelijkheden van behandeling met chemotherapie in uw specifieke situatie. U krijgt uitleg over de bijwerkingen, het verwachte verloop en de te behalen resultaten. Op basis van deze informatie maakt u samen met uw arts de keuze voor een behandeling.

Gesprek met verpleegkundige

Wanneer u kiest om te starten met de chemotherapie krijgt u een afspraak mee voor het verpleegkundig oncologisch spreekuur.
Wij raden u aan het gesprek thuis voor te bereiden. U krijgt hiervoor een folder mee waarin u de onderwerpen kunt aankruisen die u wilt bespreken.
Folder: In gesprek over chemotherapie

U krijgt zowel mondelinge als schriftelijke informatie over de behandeling die u gaat krijgen. Tijdens het gesprek krijgt u van de verpleegkundige de behandelwijzer uitgereikt zodat u de informatie thuis kunt nalezen. Deze  behandelwijzer bevat specifieke kuurinformatie met het schema van de behandeling en de wijze van toediening. Verder staan de specifieke bijwerkingen beschreven die u kunt verwachten.
Ook tijdens of na de behandeling kunt u op het spreekuur terecht. Een afspraak voor het verpleegkundig oncologisch spreekuur kunt u maken via de dagbehandeling Oncologie.
Meer informatie in de folder Verpleegkundig oncologisch spreekuur.

 

Film over voorlichtingsgesprek

In onderstaande film ziet u wat kunt u verwachten van het gesprek met de verpleegkundige voorafgaand aan de behandeling met chemotherapie.

Hoe ziet de behandeling er uit?

De kuren worden meestal poliklinisch toegediend op de dagbehandeling Oncologie. Na de toediening gaat u weer naar huis. Bij sommige kuren duurt de toedeining langer en is een korte opname nodig.


Meerdere kuren chemotherapie

De behandeling is met pauzes. U krijgt een chemokuur en daarna een korte periode rust. Zo'n kuur wordt een aantal keren herhaald. De cytostatica hebben ook invloed op gezonde cellen. Die kunnen zich in de rustperiode herstellen. Gezonde cellen herstellen veel sneller dan kankercellen.
Door de dosis chemotherapie te verdelen in meerdere kuren wordt geprobeerd de bijwerkingen zoveel mogelijk te beperken. De totale dosis in één keer geven is onmogelijk door het risico op te veel of ernstige bijwerkingen.


Cellen zijn het gevoeligst voor chemotherapie op het moment van deling. Tijdens een tussenliggende 'rustfase' is de cel dus ongevoeliger. Omdat niet alle cellen tegelijk in delingsfase zijn, verhoogt het dus ook de effectiviteit van de chemotherapie als deze verspreid worden over meerdere kuren in de tijd.

 

Laatst bijgewerkt op: 30 september 2021

Direct naar

waarschuwing3.jpg
Zorg in het ziekenhuis is volledig opgestart na ICT-storing