Overslaan en naar de inhoud gaan
search

De rekening

Gepubliceerd op: 16 mei 2021

Meestal stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U ziet dan zelf de rekening van het ziekenhuis niet. U ontvangt van uw zorgverzekeraar wel een declaratieoverzicht.

In onderstaande gevallen krijgt u de rekening thuisgestuurd:

  • U heeft gebruikgemaakt van zorg die alleen wordt vergoed vanuit een aanvullend pakket.
  • De behandeling valt niet onder de verzekerde zorg.
  • U heeft geen geldige verwijzing voor het consult en de eventuele behandeling.
  • U bent niet verzekerd en moet de behandeling zelf betalen.
  • Uw zorgverzekeraar heeft voor uw behandeling geen contract afgesloten met het Slingeland Ziekenhuis.
  • U bent poliklinisch bevallen.
  • Uw verzekeringsgegevens zijn niet bekend of onjuist bij het Slingeland Ziekenhuis.

Ook als u de rekening thuisgestuurd krijgt is het mogelijk dat de kosten vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, kunt u (een deel van) de kosten alsnog terugvragen bij uw zorgverzekeraar.

Moment van sturen van de rekening

Als (een deel van) uw behandeling in het ziekenhuis is afgerond, ‘sluit’ het ziekenhuis het DBC-zorgproduct. Vervolgens stuurt het ziekenhuis de factuur naar u of uw zorgverzekeraar. De einddatum van het DBC-zorgproduct zoals genoteerd op de rekening, komt niet altijd overeen met het einde van uw totale behandeling in het ziekenhuis. Het ziekenhuis moet zich namelijk houden aan landelijk vastgestelde momenten om DBC-zorgproducten te sluiten. Het kan voorkomen dat uw behandeling na het sluiten van het DBC-zorgproduct nog niet is afgerond. Dat betekent dat er meerdere DBC-zorgproducten worden geopend en gesloten tijdens de behandeling. Het is ook mogelijk dat uw behandeling juist van korte duur is, maar dat het DBC-zorgproduct pas na een aantal maanden gesloten kan worden (wettelijk bepaald).
Om deze reden is het mogelijk dat u of uw zorgverzekeraar meerdere rekeningen van ons ontvangt voor een behandeling. In geval van een kortdurende behandeling kan het een aantal weken/maanden duren voordat het ziekenhuis de rekening stuurt.

Een andere reden voor het laat versturen van de ziekenhuisrekening kan zijn dat de prijs voor een DBC-zorgproduct nog niet met uw zorgverzekeraar is overeengekomen op het moment dat u de zorg in het ziekenhuis ontvangt. Het ziekenhuis kan de rekening pas sturen als de prijs bekend is. Dit is aan het begin van het kalenderjaar meestal nog niet het geval.

Als u de rekening niet op tijd betaalt

Als u de rekening van het ziekenhuis niet binnen de betalingstermijn betaalt, stuurt het ziekenhuis u een betalingsherinnering. U heeft dan nog 14 dagen om de rekening te betalen. Als u dit niet doet, dan schakelt het ziekenhuis een incassobureau in. Deze kosten worden ook bij u in rekening gebracht.

Vragen over uw ziekenhuisrekening?

Heeft u een vraag over uw rekening? U kunt e-mailen aan: debiteurenbeheer@slingeland.nl. Telefonisch kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 12.00 uur vragen stellen aan medewerkers van de afdeling Debiteurenbeheer van het Slingeland Ziekenhuis, (0314) 32 98 35.

Betalingsvoorwaarden

In het Slingeland Ziekenhuis zijn algemene betalingsvoorwaarden van kracht.

Laatst bijgewerkt op: 20 oktober 2023

Direct naar

bloedafname-2.jpg
Nieuwe bloedafnamelocatie in Vorden